Službeni glasnik BiH, broj 30/18

Na osnovu člana 8. Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba dvojne namjene ("Službeni glasnik BiH", broj 53/16) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 28/08), na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 138. sjednici, održanoj 4. aprila 2018. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU ROBE DVOJNE NAMJENE


Član 1.


U Odluci o imenovanju Komisije za kontrolu robe dvojne namjene ("Službeni glasnik BiH", broj 50/17) u članu 1. tačka b) mijenja se i glasi:

"b) Alma Vražalica, Ministarstvo vanjskih poslova BiH - član".

Član 2.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 53/18
4. aprila 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!