Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 65/20

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O OSNIVANJU AD HOC KOMISIJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IMENOVANJA ČLANOVA VIJEĆA REGULATORNE AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZBORU TRI ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O OSNIVANJU PRIVREMENE ZAJEDNIČKE KOMISIJE OBA DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PROVOĐENJE PROCEDURE ZA IMENOVANJE ČLANOVA FILIJALA UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI U BANJOJ LUCI I MOSTARU

Službene novine Federacije BiH

broj 75/20

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
PRAVILNIK O SPECIJALIZACIJAMA I SUBSPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 41/20

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH NAMJENSKIH PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU

Međunarodni ugovori

broj 16/20

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O FINANSIRANJU (KORIDOR VC - CENTRALNI DIO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O ZAJMU ( GRCF2-W2-PROJEKT JAVNOG PRIJEVOZA SARAJEVO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O INVESTICIJSKOM GRANTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, KORIDOR VC-IZGRADNJA DIONICE AUTOCESTE ZENICA SJEVER-ŽEPČE JUG, PODDIONICA 4:PONIRAK-DONJA GRAČANICA, DIO I: PONIRAK-VRACA (IZLAZ IZ TUNELA ZENICA)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O ZAJMU (GRCF2 W2-PROJEKAT JAVNOG PRIJEVOZA SARAJEVO DIO 2) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!