Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 3/21

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU PRAVNOG TIMA ZA IZRADU STRATEGIJE PRAVNE ZAŠTITE INTERESA BOSNE I HERCEGOVINE VEZANO ZA PITANJA ODLAGANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA NA LOKACIJI TRGOVSKE GORE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O NAJMANJEM IZNOSU SREDSTAVA POTREBNOM ZA IZDRŽAVANJE STRANCA ZA VRIJEME NAMJERAVANOG BORAVKA U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDAVAJUĆEG, ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG I ČLANOVA ODBORA ZA UNUTRAŠNJU POLITIKU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PROGLAŠENJU 2.1.2021. GODINE DANOM ŽALOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI ZBOG TRAGIČNE POGIBIJE OSMERO MLADIH IZ OPĆINE POSUŠJE OD POSLJEDICA GUŠENJA PLINOM
BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Službene novine Federacije BiH

broj 3/21

PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI I RADU STRUČNE SLUŽBE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "BH POŠTA" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČKE O USVAJANJU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE NA DAN 12.01.2021. GODINE S PRIJEDLOGOM NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA IZVJEŠTAJA O PROMJENAMA NA KAPITALU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 2/21

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
1. LISTA EKSPERATA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU

Međunarodni ugovori

broj 19/20

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, NAKNADNO IZMIJENJEN AMANDMANOM BROJ 1 (UGOVOR O FINANSIRANJU) - DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BИH - C (FI 82.304 - SERAPIS 2010 - 0562)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU ( DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!