Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 58/17

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE
STANJE VANJSKOG DRŽAVNOG DUGA BIH NA DAN 31.12.2016. GODINE
DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O RADNOJ DOZVOLI ZRAČNOG OPERATERA
AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BIH
ODLUKU O ODOBRAVANJU ZAJEDNIČKE JEZGRE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA ZA FIZIKU DEFINISANE NA ISHODIMA UČENJA
AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BIH
ODLUKU O ODOBRAVANJU ZAJEDNIČKE JEZGRE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA ZA MOJU OKOLINU, PRIRODU I DRUŠTVO, PRIRODU I BIOLOGIJU DEFINISANE NA ISHODIMA UČENJA
AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BIH
ODLUKU O ODOBRAVANJU ZAJEDNIČKE JEZGRE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA ZA HEMIJU DEFINISANE NA ISHODIMA UČENJA

Službene novine Federacije BiH

broj 62/17

PREDSJEDNIK FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PONIŠTENJU ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI PRIVREDNOM DRUŠTVU JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO ZA DODJELU SPONZORSKOG UGOVORA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA UPLATU DOPRINOSA ZA RADNIKE KONFEKCIJE "BORAC" D.D. TRAVNIK, KOJI SU STEKLI USLOVE ZA ODLAZAK U PENZIJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA PRODAJU NEKRETNINE UPISANE U ZK UL. BR. 961 KO "PIJAVICE" NA K.Č. 780/6 "DOLABIJE" EKONOMSKO DVORIŠTE SA BETONAROM I K.Č. BR. 780/8 "DOLABIJE" GRADILIŠTE I ZALOŽENE PO UGOVORU O KREDITU BROJ ERI-12-12-0063-VII/14 OD 06.01.2014. GODINE PRIVREDNOM DRUŠTVU HERING D.D. ŠIROKI BRIJEG
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
RJEŠENJE O OBRAZOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA PREGLED I DAVANJE PRIJEDLOGA ZA SAGLASNOST NA LOVNOPRIVREDNU OSNOVU ZA LOVIŠTE "RAKOVICA-HRASNICA"

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 32/17

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE DIREKTORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILIZIRANE BORCE I PROGNANE OSOBE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
GRAD SARAJEVO-GRADONAČELNIK
RJEŠENJE O FORMIRANJU SAVJETA GRADONAČELNIKA GRADA SARAJEVA ZA URBANIZAM, EKOLOGIJU I ESTETSKO UREĐENJE GRADA
GRAD SARAJEVO-GRADONAČELNIK
PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PRIHVATANJE POKROVITELJSTVA GRADA SARAJEVA
OPĆINA VOGOŠĆA - OPĆINSKI NAČELNIK
ODLUKU O PRESTRUKTUIRANJU RASHODA U BUDŽETU OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2017. GODINU

Međunarodni ugovori

broj 8/17

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O VOJNOJ SARADNJI
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I TERETA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I RUMUNIJE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU UTAJE POREZA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O ZAŠTITI MIGRATORNIH VRSTA DIVLJIH ŽIVOTINJA BONN, 23. JUNA 1979. GODINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA UZ SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, S JEDNE STRANE, I EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE, KAKO BI SE UZELO U OBZIR PRISTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE EVROPSKOJ UNIJI

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!

JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Pozivi za stručno usavršavanje - Anex 2 dio B


Registri objavljenih izdanja