Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 34/24

PRAVOBRANILAŠTVO BIH
RJEŠENJE O IMENOVANJU RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA-POMOĆNIK PRAVOBRANIOCA
PRAVOBRANILAŠTVO BIH
RJEŠENJE O IMENOVANJU RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA-POMOĆNIK PRAVOBRANIOCA
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA APRIL 2024. GODINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO INTERNIM OGLASIMA ZA APRIL 2024. GODINE

Službene novine Federacije BiH

broj 36/24

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O ISPLATI NOVČANE POMOĆI PORODILJAMA ZA NOVOROĐENO DIJETE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA "JAČANJE KAPACITETA FEDERALNOG ZAVODA ZA AGROPEDOLOGIJU KROZ NABAVKU LABORATORIJSKE OPREME" OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU JRT FEDERALNOG ZAVODA ZA AGROPEDOLOGIJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA DRVNE INDUSTRIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 2026 - 2035. GODINA

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 19/24

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE UDRUŽENJA MATEMATIČARA KANTONA SARAJEVO ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA PUTOVANJA OLIMPIJSKOG TIMA BOSNE I HERCEGOVINE RADI UČEŠĆA NA EVROPSKOJ MATEMATIČKOJ OLIMPIJADI (EGMO 2024) ZA DJEVOJKE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE UDRUŽENJA MATEMATIČARA KANTONA SARAJEVO ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA PUTOVANJA PET TAKMIČARA I JEDNOG LIDERA SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO, KOJI PREDSTAVLJAJU BOSNU I HERCEGOVINU NA JUNIORSKOJ BALKANSKOJ MATEMATIČKOJ OLIMPIJADI (JBMO 2024) U GRADU ANTALYA (TURSKA)
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE UDRUŽENJA MATEMATIČARA KANTONA SARAJEVO ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA PUTOVANJA ČETIRI TAKMIČARA, JEDNOG LIDERA I JEDNOG OBZERVERA SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO, KOJI PREDSTAVLJAJU BOSNU I HERCEGOVINU NA BALKANSKOJ MATEMATIČKOJ OLIMPIJADI (BMO 2024) U GRADU VARNA (BUGARSKA)
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE UDRUŽENJA MATEMATIČARA KANTONA SARAJEVO ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA PUTOVANJA ČETIRI TAKMIČARA I JEDNOG LIDERA SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO, KOJI PREDSTAVLJAJU BOSNU I HERCEGOVINU NA INTERNACIONALNOJ MATEMATIČKOJ OLIMPIJADI (IMO 2024) U GRADU BATH (UK)
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU MOLBE UDRUŽENJA MATEMATIČARA KANTONA SARAJEVO ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA PUTOVANJA DVA PREDSTAVNIKA NA SASTANAK MATEMATIČKOG DRUŠTVA JUGOISTOČNE EVROPE (MASSEE) U ATINI (GRČKA)

Međunarodni ugovori

broj 4/24

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU KORIDOR VC, POČITELJ - BIJAČA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE OD 11.11.2014. GODINE, IZMIJENJEN 25.09.2018. GODINE , BROJ OPERACIJE (SERAPIS N°): 2013-0476, UGOVOR BROJ (FI N°): 83.975
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O UZAJAMNOM IZUZEĆU OD ZAHTJEVA ZA ULAZNU VIZU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU GODIŠNJEG AKCIONOG PLANA ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2022. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA UZ SPORAZUM O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PRIJEVOZU PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA (INTERBUS SPORAZUM), U VEZI SA MEĐUNARODNIM LINIJSKIM I POSEBNIM LINIJSKIM PRIJEVOZOM PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BR.1 NA UGOVOR O ZAJMU OD 12.APRILA 2022. GODINE ( ZELENI GRADOVI 2-WINDOW II VODOVOD BRČKO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (52273)

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!