Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 75/20

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O FORMIRANJU KOORDINACIONOG TIJELA ZA PRAĆENJE PROVOĐENJA STRATEŠKIH I OPERATIVNIH CILJEVA UTVRĐENIH STRATEGIJOM INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM I AKCIONIM PLANOM PROVOĐENJA STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD 2019. - 2023. GODINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU TEKUĆIH GRANTOVA ODOBRENIH MINISTARSTVU VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PODRŠKU SAJAMSKIM I DRUGIM MANIFESTACIJAMA I AKTIVNOSTIMA U ZEMLJI U SVRHU PROMOCIJE I RAZVOJA PRIVREDE U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA SAVJETA ZA MJERITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU MULTISEKTORSKE RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE KONVENCIJE VIJEĆA EVROPE O KRIVOTVORENJU MEDICINSKIH PROIZVODA I SLIČNIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJA PREDSTAVLJAJU PRIJETNJU JAVNOM ZDRAVLJU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA DIREKCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 85/20

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE I NAČINA PLAĆANJA NAKNADE ZA UČEŠĆE U RADU ISPITNE KOMISIJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKE VODIČE
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
RJEŠENJE O IMENOVANJU ISPITNE KOMISIJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKE VODIČE
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ZAKLJUČIVANJU I POTVRĐIVANJU CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA LOKALNE IZBORE 2020. GODINE U GRADU MOSTARU I OBJAVLJIVANJU BROJA BIRAČA ZA GRADSKU IZBORNU JEDINICU I IZBORNE JEDINICE GRADSKOG PODRUČJA
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADA I UTVRĐIVANJU REZULTATA GLASANJA U GLAVNOM CENTRU ZA BROJANJE ZA LOKALNE IZBORE 2020. GODINE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 46/20

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KS
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA UNUTAR POZICIJA RASHODA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U FINANSIJSKOM PLANU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU

Međunarodni ugovori

broj 18/20

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
ODLUKA BROJ 2020/04 REGIONALNOG UPRAVNOG ODBORA PROMETNE ZAJEDNICE O PRAVILIMA PUTOVANJA ZA OSOBLJE PROMETNE ZAJEDNICE
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
ODLUKA BROJ 2020/05 REGIONALNOG UPRAVNOG ODBORA PROMETNE ZAJEDNICE O PRAVILIMA NADOKNADE TROŠKOVA LICIMA IZVAN STALNOG SEKRETARIJATA PROMETNE ZAJEDNICE KOJA SU POZVANA DA PRISUSTVUJU SASTANCIMA U SVOJSTVU STRUČNJAKA
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
ODLUKA BROJ 2020/6 REGIONALNOG UPRAVNOG ODBORA PROMETNE ZAJEDNICE O FINANSIJSKIM PRAVILIMA I POSTUPCIMA REVIZIJE KOJI SE PRIMJENJUJU NA PROMETNU ZAJEDNICU
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
ODLUKA BROJ 2020/7 REGIONALNOG UPRAVNOG ODBORA PROMETNE ZAJEDNICE O IMENOVANJU NEZAVISNOG VANJSKOG REVIZORA ZA PROVOĐENJE GODIŠNJE REVIZIJE ZA FISKALNU 2019. GODINU

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!