Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 72/18

URED ZA ZAKONODAVSTVO VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA - POMOĆNIK DIREKTORA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RAZRJEŠENJU GENERALNOG SEKRETARA PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA GENERALNOG SEKRETARA PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU GENERALNOG SEKRETARA PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ZAMJENIKA GENERALNOG SEKRETARA PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 83/18

PODUZEĆE "JAVNI PRIJEVOZ" D.O.O. PROZOR-RAMA
ODLUKU O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA PODUZEĆA "JAVNI PRIJEVOZ" D.O.O. PROZOR-RAMA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
UVJERENJE O ISPUNJENOSTI TEHNIČKIH I FUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA DIJELOVA FISKALNOG SISTEMA
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
RJEŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA KOJE SE SASTOJI OD STALNIH ČLANOVA RADI UTVRĐIVANJA PRIJEDLOGA LISTE VJEŠTAKA
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE I OMLADINE SARAJEVO
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE - PAZARIĆ

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 42/18

VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O REGISTRU IMENOVANIH LICA U KANTONU SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 10/18

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ - RAZVOJ INFRASTRUKTURE U OPĆINI STARI GRAD SARAJEVO
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ - IZGRADNJA I OBNOVA ODREĐENOG BROJA BOLNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O FINANSIRANJU (KORIDOR VC MOSTAR JUG) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O USLOVIMA PUTOVANJA DRŽAVLJANA DVIJU ZEMALJA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!