Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 49/20

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O PRIVREMENOM PREKIDU IZDAVANJA VIZA U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE ZA SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA U BOSNI I HERCEGOVINI
POSLOVNIK O RADU VIJEĆA ZA SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Službene novine Federacije BiH

broj 55/20

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
RJEŠENJE O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA OBRAČUN NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKO ZA PODRUČJE HERCEGOVAČKO - NERETVANSKOG KANTONA
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
PRAVILNIK O PRIMJENI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O RAZRJEŠENJU IZVRŠNOG DIREKTORA OBLASTI ZA ŠUMARSTVO KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 30/20

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU

Međunarodni ugovori

broj 10/20

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJEDNIČKOJ JAVNOJ NABAVCI MEDICINSKIH PROTIVMJERA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU I PROJEKTU IZMEĐU KFW-A, FRANKFURT NA MAJNI (KFW), I BOSNE I HERCEGOVINE (PRIMALAC), KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU ZASTUPA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA I FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA (AGENCIJA ZA IZVOĐENJE PROJEKATA), U IZNOSU OD 9.500.000,00 EURA - ENERGETSKA EFIKASNOST U JAVNIM ZGRADAMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU (HITNI PROJEKAT ZA COVID-19 ZA BOSNU I HERCEGOVINU) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJUSPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA – BOSNA I HERCEGOVINA ZA 2018. GODINU, IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (GRCF2 W2 – PROJEKAT JAVNOG PRIJEVOZA SARAJEVO - DIO 2) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!