Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 3/17

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA/CA UPRAVNOG ODBORA MEMORIJALNOG CENTRA SREBRENICA - POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O NAČINU KONTROLE CIJENA, NAČINU OBLIKOVANJA CIJENA LIJEKOVA I NAČINU IZVJEŠTAVANJA O CIJENAMA LIJEKOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU EKSPERTNOG TIMA ZA TELEKOMUNIKACIONA RJEŠENJA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
SPISAK MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDANE POTVRDE ZA UPIS I OBNOVU U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA
AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
SPISAK LIJEKOVA KOJIMA JE UKINUTA DOZVOLA ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 2/17

KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA KJP "SARAJEVO - ŠUME" DOO SARAJEVO
KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
PRAVILNIK ZA IZDAVANJE DOZVOLA

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 2/17

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN I ODLUKU O IZVRŠAVANJU FINANSIJSKOG PLANA JU "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO ZA 2017. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA JU "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO ZA 2017. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
PROGRAM RADA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN VLADE KANTONA O TRAJNOM STAMBENOM ZBRINJAVANJU FIZIČKIH LICA ČIJI SU STAMBENI OBJEKTI POTPUNO UNIŠTENI ILI ZBOG OŠTEĆENJA NISU ZA STANOVANJE NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA PUTEM KUPOVINE STAMBENIH JEDINICA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE"

Međunarodni ugovori

broj 7/16

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PRVOG AMANDMANA NA SPORAZUM O FINANSIRANJU (PROJEKAT HITNOG OPORAVKA OD POPLAVA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU - PROGRAM RAZVOJA KONKURENTNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA (RCDP) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNOG FONDA ZA POLJOPRIVREDNI RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O IZMJENAMA SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNIM PUTOVANJIMA DRŽAVLJANA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE ZA IPA II. PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE "SRBIJA - BOSNA I HERCEGOVINA" 2014. - 2020.
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PRVOG AMANDMANA NA SPORAZUM O FINANSIRANJU (PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!

JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Pozivi za stručno usavršavanje - Anex 2 dio B


Registri objavljenih izdanja