Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 26/18

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE

Službene novine Federacije BiH

broj 32/18

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA ODREĐIVANJE DALJINARA I MINIMALNIH VREMENA VOŽNJE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 17/18

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE SREDNJE ŠKOLE "MAARIF HIGHSCHOOL" (SREDNJA ŠKOLA "MAARIF")
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA KONCESIJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POSTOJANJU JAVNOG INTERESA ZA DODJELU KONCESIJE ZA EKSPLOATACIJU PODZEMNE PITKE VODE IZ BUNARA TB-1 I TB-2, OPĆINA ILIDŽA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O SUBVENCIONIRANJU RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH

Međunarodni ugovori

broj 2/18

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA O SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U TRAŽENJU NESTALIH LICA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE ITALIJE O PROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I BOSNE I HERCEGOVINE O READMISIJI LICA KOJA BORAVE BEZ DOZVOLA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I KRALJEVINE ŠPANIJE O RAZMJENI I MEĐUSOBNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU NOTA SPORAZUMA O DONACIJI OPREME ZA SIGURNOSNE PROVJERE IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU DRŽAVNOG PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2016. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA, I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BIH

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!