Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 12/20

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O USLOVIMA, KRITERIJIMA I NAČINU KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA ZA ZAPOSLENIKE I DRUGE BUDŽETSKE KORISNIKE U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPCIMA OGLAŠAVANJA, IZBORA KANDIDATA, PREMJEŠTAJA I POSTAVLJENJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U SLUČAJU PRIJENOSA ILI PREUZIMANJA NADLEŽNOSTI OD STRANE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA PREDSTAVNIKE ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Službene novine Federacije BiH

broj 13/20

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA CESTE D.D. MOSTAR
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA ARCELORMITTAL ZENICA D.O.O.
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
DOPUNSKU LISTU STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI SAOBRAĆAJNE STRUKE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
DOPUNSKU LISTU STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI GRAĐEVINSKE STRUKE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 5/20

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O OSNIVANJU UREDA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ODREĐIVANJE PREKOBROJNOSTI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KS
PRAVILNIK O PLAĆAMA I NAKNADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KS
PRAVILNIK O SUKOBU INTERESA ZAPOSLENIKA MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 3/19

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O AMANDMANU I PRISTUPANJU UGOVORU O GRANTU OD 15.2.2011. IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, VODOVODA I KANALIZACIJE BIJELJINA A. D., OPĆINE BIJELJINA, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PODRŠKU PROJEKTU BIJELJINA FAZA 2 - POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I PROŠIRENJE MREŽE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 6 NA SPORAZUM O FINANSIRANJU OD 27.2.2006., ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH, I KFW-A, FRANKFURT NA MAJNI (KFW), KAO UGOVORNIH STRANA ZA EVROPSKI FOND ZA BOSNU I HERCEGOVINU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I OPEC-OVOG FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ (OFID) ZA PROJEKAT AUTOPUTA NA KORIDORU 5C, PODDIONICA NEMILA - DONJA GRAČANICA (ZENICA SJEVER) (KOMPONENTA A)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (PROJEKAT KORIDOR 5C - DIO 3) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 1 NA SPORAZUM O FINANSIRANJU OD 27.8.2007, ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH, I KFW-A, FRANKFURT NA MAJNI (KFW), KAO UGOVORNIH STRANA ZA KREDITNI GARANTNI FOND III. ZA PROMOVIRANJE MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!