Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 65/23

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA UPUĆIVANJA TIMOVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE IZ BOSNE I HERCEGOVINE U SVRHU PRUŽANJA POMOĆI VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU NOVOG ZAPOŠLJAVANJA GENERALNOM SEKRETARIJATU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA STANJA PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O FINANSIRANJU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I UNAPREĐENJA SISTEMA JAVNIH NABAVKI U BOSNI I HERCEGOVINI

Službene novine Federacije BiH

broj 73/23

AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O OMBUDSMENU U OSIGURANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O ODOBRENJU INDIKATIVNOG PLANA RAZVOJA PROIZVODNJE ZA PERIOD 2024. - 2033. GODINA
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZDAVANJU LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZDAVANJU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O UTVRĐIVANJU REGULATORNE NAKNADE ZA 2024. GODINU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 40/23

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KS
ODLUKU O OBILJEŽAVANJU "DJEČIJE NEDJELJE" U KANTONU SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU ZA KABINET PREMIJERA KANTON SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH VLASTITIH PRIHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU

Međunarodni ugovori

broj 8/23

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BR. 5 NA UGOVOR O FINANSIRANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (BANKA), BOSNE I HERCEGOVINE (ZAJMOPRIMAC) I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (ENTITET) 15. JULA 2008. GODINE U SARAJEVU I 18. AUGUSTA 2008. GODINE U LUKSEMBURGU, S NAKNADNIM IZMJENAMA I DOPUNAMA (UGOVOR O FINANSIRANJU) - VODOVOD I KANALIZACIJA U FEDERACIJI BIH (SERAPIS BR. 2006-0272-FI-24.569)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PROTOKOLA U VEZI SA IZMJENOM ČLANA 50. (A) I IZMJENOM I DOPUNOM ČLANA 56. KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU, KOJEM JE BOSNA I HERCEGOVINA PRISTUPILA 8. MAJA 2023. GODINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU (DRUGI PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O ZABRANI UPOTREBE U RATU ZAGUŠLJIVIH, OTROVNIH ILI SLIČNIH PLINOVA I BAKTERIOLOŠKIH METODA RATOVANJA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU GODIŠNJEG AKCIJSKOG PLANA U PRILOG PAKETU ZA ENERGETSKU PODRŠKU ZA ZAPADNI BALKAN U KORIST BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!