Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 3/22

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
ODLUKU BROJ 21/171 PROŠIRENE KOMISIJE EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA BEZBJEDNOST VAZDUŠNE PLOVIDBE "EUROCONTROL" U VEZI STOPE ZATEZNE KAMATE NA ZAKAŠWELA PLAĆAWA RUTNIH NAKNADA ZA PERIOD PRIMJENE KOJI POČIWE OD 1. JANUARA 2022. GODINE
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
ODLUKU BROJ 21/170 PROŠIRENE KOMISIJE EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA BEZBJEDNOST VAZDUŠNE PLOVIDBE "EUROCONTROL" O ODREĐIVAWU JEDINIČNIH CIJENA USLUGA ZA PERIOD PRIMJENE KOJI POČIWE OD 1. JANUARA 2022. GODINE
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVAWU ZAMJENIKA GLAVNOG INTERNOG REVIZORA CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽEWU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OSNOVNOM SUDU U PRIJEDORU
VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRODUŽEWU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OPŠTINSKOM SUDU U ZENICI

Službene novine Federacije BiH

broj 6/22

KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O RAZRJEŠENJU DIREKTORA KJP CENTAR "SKENDERIJA" D.O.O. SARAJEVO
KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KJP CENTAR "SKENDERIJA" D.O.O. SARAJEVO
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRIVREMENOM FINANSIRANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR - MART 2022. GODINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR - MART 2022. GODINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 4/22

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I ZAPOSLENIKA U OBLASTI KOMUNALNE PRIVREDE KANTONA SARAJEVO IZMEĐU VLADE KANTONA SARAJEVO I SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA KOMUNALNE PRIVREDE U FBIH - KANTONALNI ODBOR SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO ZA SKLAPANJE UGOVORA O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI J.U. OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ" ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO DA ODOBRI REZERVACIJU PARKING MJESTA PO ZAHTJEVU CENTRA ZA SAVREMENU UMJETNOST SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 11/21

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, PROJEKAT GRADSKOG PRIJEVOZA SARAJEVO

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!