Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 59/20

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Službene novine Federacije BiH

broj 68/20

FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI
RJEŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA NABAVKU USLUGE KVALITATIVNOG I KVANTITATIVNOG ZANAVLJANJA JESTIVOG SUNCOKRETOVOG ULJA U KOLIČINI OD 75.850 LITARA PO POSEBNOM REŽIMU ZA USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZJN
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 38/20

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O DODJELI SREDSTAVA ZA ODRŽIVI POVRATAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O NAČINU I UVJETIMA SUBVENCIONIRANJA KAMATA KREDITA I DODJELE SREDSTAVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA BRANILACA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU FINANSIJA ZA ISPLATU NAKNADA KOMISIJA FORMIRANIH NA OSNOVU ZAKONA I PLAĆANJA USLUGA OBAVEZNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU

Međunarodni ugovori

broj 14/20

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O UZAJAMNOJ ADMINISTRATIVNOJ POMOĆI U POREZNIM STVARIMA (MAC)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA - BOSNA I HERCEGOVINA ZA 2018. GODINU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O ZAJMU (PROJEKT ŽIVINICE - REGIONALNA DEPONIJA ZA KRUTI OTPAD) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLOMAK 8.07 PRAVA, PRAVNI LIJEK I ODRICANJE OD PRAVA O RATIFIKACIJI UGOVORA O GRANTU (PROJEKT REGIONALNI VODOVOD PLAVA VODA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONI GRANT IZ SIDA-EBRD II PROGRAMA ZA KOMUNALNI OKOLIŠ I KLIMU

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!