Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 39/19

URED ZA VETERINARSTVO BIH
ODLUKU O PROVOĐENJU PLANA PRAĆENJA I KONTROLE REZIDUA ZA 2019. GODINU
DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O STRUČNOM ZRAKOPLOVNOM METEOROLOŠKOM OSOBLJU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Službene novine Federacije BiH

broj 40/19

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU BILANSA ENERGETSKIH POTREBA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA
RJEŠENJE O IMENOVANJU STALNE KOMISIJE ZA KATEGORIZACIJU I REKATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU
USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
PRESUDU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 24/19

VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA STRUČNE KOMISIJE ZA STICANJE, REVIZIJU, MIROVANJE I PRESTANAK STATUSA ISTAKNUTIH SAMOSTALNIH UMJETNIKA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA STRUČNE KOMISIJE ZA STICANJE, REVIZIJU, MIROVANJE I PRESTANAK STATUSA ISTAKNUTIH SAMOSTALNIH UMJETNIKA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA PRAVDE I UPRAVE KANTONA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 1/19

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O SMANJENJU CIJENA USLUGE ROMINGA U JAVNIM MOBILNIM KOMUNIKACIONIM MREŽAMA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O RAZUMIJEVANJU O SARADNJI U OBLASTI MEDIJA IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I UREDA ZA INFORMIRANJE DRŽAVNOG VIJEĆA NARODNE REPUBLIKE KINE
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O RAZUMIJEVANJU O PLANIRANJU UNAPREĐENJA THINK TANK SARADNJE IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I UREDA ZA INFORMIRANJE DRŽAVNOG VIJEĆA NARODNE REPUBLIKE KINE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!