Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 18/18

KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE

Službene novine Federacije BiH

broj 20/18

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O PROCEDURAMA ZA POVRAT, PREKNJIŽAVANJE POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I POSTUPKU UMANJENJA OBAVEZA
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O BROJU ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE OSNOVNE IZBORNE JEDINICE U BOSNI I HERCEGOVINI
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE, U KOJIMA SE PLANIRA ORGANIZOVANJE GLASANJA ZA OPĆE IZBORE 2018. GODINE
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 11/18

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) ZA REALIZACIJU PROJEKTA "ENERGETSKA EFIKASNOST ZA BIH"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNOG OBILJEŽJA "REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM (RCUO) - SMILJEVIĆI"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA ZA 2017. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 1/18

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O RAZMJENI I OBOSTRANOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU FAKULTATIVNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRAVIMA DJETETA KOJI SE ODNOSI NA POSTUPAK PO PREDSTAVKAMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, ZAKLJUČEN 13. OKTOBRA 2011. U LUKSEMBURGU I 27. OKTOBRA 2011. U SARAJEVU - HITNA POMOĆ U SLUČAJU POPLAVA I PREVENCIJA A (FI 31.529)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU ZA PROGRAM INTERREG V-B DUNAV CC2014TC16M6TN001 IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA, BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA VIJEĆE MINISTARA BIH, I MAĐARSKE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU EKONOMIJU, UPRAVLJAČKO TIJELO TRANSNACIONALNOG PROGRAMA SARADNJE INTERREG V-B DUNAV
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA NA SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM I U VEZI S TREĆIM POTPROJEKTOM U OKVIRU PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!