Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 40/20

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O STICANJU DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 44/20

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UTVRĐIVANJU I OSTVARIVANJU POTRAŽIVANJA GRAĐANA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O NAČINU FINANSIRANJA I UPRAVLJANJA GARANCIJSKIM FONDOM
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PONOVNOM RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANJE ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U PRIVREDNOM DRUŠTVU "SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA FONDACIJE ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST ZA 2020. GODINU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 24/20

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU

Međunarodni ugovori

broj 7/20

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O OSNIVANJU PRIVREMENE ZAJEDNIČKE KOMISIJE OBA DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PROVOĐENJE PROCEDURE IZBORA TRI ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA, PO JEDNOG IZ BOŠNJAČKOG, HRVATSKOG I SRPSKOG NARODA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 3 NA UGOVOR O FINANSIRANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE (ZAJMOPRIMAC), REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (BANKA) 5. OKTOBRA 2011. GODINE U LUKSEMBURGU I 25. OKTOBRA 2011. GODINE U SARAJEVU, S NAKNADNIM IZMJENAMA I DOPUNAMA S VREMENA NA VRIJEME/BOLNICE RS-A (FI 31.243-SERAPIS 2010-0049) (UGOVOR O FINANSIRANJU)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU I PROJEKTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE (PRIMALAC), KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, REPUBLIKE SRPSKE (REPUBLIKA SRPSKA), KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA, I GRADA GRADIŠKE (AGENCIJA ZA REALIZACIJU PROJEKTA), KOJI ZASTUPA GRADONAČELNIK, I KFW-A, FRANKFURT NA MAJNI (KFW), U IZNOSU OD 10.266.845,46 EURA - PRIKUPLJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA GRADIŠKA - FAZA 1
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU NOTA SPORAZUMA O FINANSIJSKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE ZA 2018. GODINU, ZAKLJUČEN U SARAJEVU 9. DECEMBRA 2019. GODINE RAZMJENOM DIPLOMATSKIH NOTA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM - BIH 6 (2018), POTPISANOG 30.9.2019. U PARIZU

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!