Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 59/21

BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
UPUTSTVO O IZMJENI I DOPUNAMA UPUTSTVA O PRINUDNOJ NAPLATI
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA JULI 2021. GODINE
AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA JULI 2021. GODINE
INSTITUT ZA NESTALE OSOBE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ISTEKU MANDATA ČLANOVA KOLEGIJA DIREKTORA INSTITUTA ZA NESTALE OSOBE BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 76/21

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "ZRAK" D.D. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVE DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "ZRAK" D.D. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVE DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM ZAVODU ZA POLJOPRIVREDU SARAJEVO
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
LISTU MIRITELJA I ARBITARA SA KOJE SE IMENUJU MIRITELJI I ARBITRI U MIROVNA I ARBITRAŽNA VIJEĆA FORMIRANA ZA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
LISTU EKSPERATA SA KOJE SE IMENUJU ČLANOVI DISCIPLINSKIH KOMISIJA ZA DISCIPLINSKU ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 38/21

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE BROJ 02-04-29297-17/21 OD 29.07.2021. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA JEZERO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA JEZERO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 10/21

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI U INFRASTRUKTURNIM I GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA KOJI SE ODNOSI NA UZAJAMNO PRIZNAVANJE I ZAMJENU VOZAČKIH DOZVOLA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O DELEGIRANJU ODGOVORNOSTI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOM PROMETU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O VOJNO-FINANSIJSKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE I IMPLEMENTACIJSKI PROTOKOL U VEZI FINANSIJSKE POMOĆI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE TURSKE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!