Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 2/20

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ŠEFA DIJELA KONTINGENTA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U MISIJI PODRŠKE MIRU "ODLUČNA PODRŠKA" U ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTAN
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ŠEFA GRUPE ŠTABNOG OSOBLJA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U MISIJI OBUKE EVROPSKE UNIJE U CENTRALNOAFRIČKOJ REPUBLICI
DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU - DERK
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O TARIFAMA ZA SISTEMSKU I POMOĆNE USLUGE
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRALNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE - GLAVNE JEDINICE MOSTAR

Službene novine Federacije BiH

broj 4/20

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA OD POVRATA PDV-A ZA NASTAVAK IMPLEMENTACIJE MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OBJEKTIMA JAVNOG SEKTORA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, U OKVIRU PROJEKTA "ENERGETSKA EFIKASNOST U BOSNI I HERCEGOVINI"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "BH POŠTA" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O SAZIVANJU ŠEZDESET I PRVE (VANREDNE) SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
RJEŠENJE O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA PROCJENU MOGUĆNOSTI/OPRAVDANOSTI PROMJENE GRANICE I POVRŠINE POSEBNOG LOVIŠTA "HRBLJINE-KUJAČA" SA ASPEKTA OPSTANKA DIVLJAČI KOJA OBITAVA NA PODRUČJU OVOG POSEBNOG LOVIŠTA
JP "KOMUNALNO" D.O.O. BANOVIĆI
ODLUKU O PONIŠTAVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALNO" D.O.O. BANOVIĆI

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 1/20

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DODJELI POTICAJNIH GRANT SREDSTAVA NA OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SHEME "RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I PODRŠKA POKRETANJU NOVIH STARTUP KOMPANIJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "KOVAČIĆI" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "SREDNJE" ILIJAŠ U SREDNJEM
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "PODLUGOVI" PODLUGOVI

Međunarodni ugovori

broj 3/19

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O AMANDMANU I PRISTUPANJU UGOVORU O GRANTU OD 15.2.2011. IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, VODOVODA I KANALIZACIJE BIJELJINA A. D., OPĆINE BIJELJINA, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PODRŠKU PROJEKTU BIJELJINA FAZA 2 - POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I PROŠIRENJE MREŽE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 6 NA SPORAZUM O FINANSIRANJU OD 27.2.2006., ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH, I KFW-A, FRANKFURT NA MAJNI (KFW), KAO UGOVORNIH STRANA ZA EVROPSKI FOND ZA BOSNU I HERCEGOVINU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I OPEC-OVOG FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ (OFID) ZA PROJEKAT AUTOPUTA NA KORIDORU 5C, PODDIONICA NEMILA - DONJA GRAČANICA (ZENICA SJEVER) (KOMPONENTA A)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O ZAJMU (PROJEKAT KORIDOR 5C - DIO 3) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 1 NA SPORAZUM O FINANSIRANJU OD 27.8.2007, ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BIH, I KFW-A, FRANKFURT NA MAJNI (KFW), KAO UGOVORNIH STRANA ZA KREDITNI GARANTNI FOND III. ZA PROMOVIRANJE MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!