Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 67/17

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORICE AGENCIJE ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA AGENCIJE ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O PRENOSU VLASNIŠTVA NAD OSNOVNIM SREDSTVIMA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O EKSPERTNOM TIMU ZA PRIMJENU I PROVOĐENJE SPORAZUMA O PRAVNOM POLOŽAJU SNAGA (PFP SOFA I NATO SOFA)

Službene novine Federacije BiH

broj 70/17

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE L HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRIHVAĆANJE GRANT SREDSTAVA ZA PROJEKAT JAČANJA KAPACITETA ZA MONITORING I KOORDINACIJU PROCESA EU INTEGRACIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI IZVRŠNIH DIREKTORA RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA UPLATU DOPRINOSA ZA RADNIKE PRIVREDNOG DRUŠTVA "KTK VISOKO" D.D. VISOKO, KOJI SU STEKLI USLOVE ZA ODLAZAK U PENZIJU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 36/17

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O IZGRADNJI POSLOVNOG OBJEKTA - VRTIĆA "RAZIGRANI DANI" I NAČIN I USLOVI KORIŠTENJA ISTOG
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE PRVA GIMNAZIJA SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 8/17

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O VOJNOJ SARADNJI
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA I TERETA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I RUMUNIJE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU UTAJE POREZA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O ZAŠTITI MIGRATORNIH VRSTA DIVLJIH ŽIVOTINJA BONN, 23. JUNA 1979. GODINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA UZ SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, S JEDNE STRANE, I EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S DRUGE STRANE, KAKO BI SE UZELO U OBZIR PRISTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE EVROPSKOJ UNIJI

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!

JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Pozivi za stručno usavršavanje - Anex 2 dio B


Registri objavljenih izdanja