Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 36/17

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE

Službene novine Federacije BiH

broj 37/17

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "ZRAK" D.D. SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA TEHNIČKO REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI D.D. HADŽIĆI ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE DVA ČLANA VIJEĆA ZA DRŽAVNU POMOĆ BOSNE I HERCEGOVINE KOJE IMENUJE VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA TEHNIČKO REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI D.D. HADŽIĆI ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 19/17

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ" ZA 2017. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) ZA "PROJEKAT VODOVOD SARAJEVO"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O UPRAVLJANJU ZAJEDNIČKIM DIJELOVIMA ZGRADE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KOMUNALNOJ ČISTOĆI

Međunarodni ugovori

broj 3/17

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU PROGRAMA AKTIVNOSTI PREKOGRANIČNE SARADNJE BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA ZA 2015. GODINU IZMEĐU EVROPSKE KOMISIJE, BOSNE I HERCEGOVINE I CRNE GORE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU ARANŽMANA O BESPOVRATNOJ POMOĆI IZ PROGRAMA ORIO ZA FAZU PROVOĐENJA I FAZU FUNKCIONIRANJA I ODRŽAVANJA IZGRADNJE KANALIZACIONE MREŽE I POSTROJENJA ZA PRERADU OTPADNIH VODA U GRADU BIJELJINI, ORI11BA08I
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O OSNIVANJU REGIONALNOG UREDA ZA SARADNJU MLADIH ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PRVOG DOPUNSKOG SPORAZUMA O FINANSIRANJU I PROJEKTU KOJI SE ODNOSI NA DODATNE MJERE OBNOVE NAKON POPLAVA I SMANJENJE RIZIKA OD PRIRODNIH KATASTROFA UZ SPORAZUM O FINANSIRANJU I PROJEKTU OD 31. 10. 2014. IZMEĐU KFW-A, FRANKFURT NA MAJNI (KFW), I BOSNE I HERCEGOVINE (PRIMALAC) I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (FEDERACIJA) I OPĆINA TUZLA I ZENICA (AGENCIJE ZA REALIZACIJU PROJEKTA) U DODATNOM IZNOSU OD 2.375.000,00 EURA - PROGRAM VODOSNABDIJEVANJA I OTPADNIH VODA U BOSNI I HERCEGOVINI II. (PROJEKAT)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEĐUNARODNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU NOVIH BILJNIH SORTI OD 2. DECEMBRA 1961., TEKST IZMIJENJEN U ŽENEVI 10. NOVEMBRA 1972., 23. OKTOBRA 1978. I 19. MARTA 1991. GODINE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!

JP NIO

Službeni list BiH

Dž. Bijedića 39/III
71000 Sarajevo, BiH

tel/fax:
+387 33 72 20 30
e-pošta:
Službeni list BiH


Stara web stranica

www.sllist.ba

Objava dodijeljenih ugovora


Pozivi za stručno usavršavanje - Anex 2 dio B


Registri objavljenih izdanja