Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 34/19

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USTUPANJU PROSTORIJA NA KORIŠTENJE, U SVRHU ORGANIZACIJE GODIŠNJE SKUPŠTINE EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ 2019. GODINE U SARAJEVU, UKLJUČUJUĆI I PLAN IMPLEMENTACIJE OPREMANJA I POSTAVKE U PROSTORIJAMA, UZ POMOĆ I ASISTENCIJU PROFESIONALNOG ORGANIZATORA KONFERENCIJE PCO
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA POSTUPAK ZAŠTITE OZNAKA PORIJEKLA I ZAŠTITE OZNAKA GEOGRAFSKOG PORIJEKLA I POSTUPAK ZAŠTITE OZNAKA GARANTIRANO TRADICIONALNOG SPECIJALITETA PREHRAMBENIH PROIZVODA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O VIŠEGODIŠNJEM PROJEKTU NABAVKE HELIKOPTERA ZA MINISTARSTVO ODBRANE I ORUŽANE SNAGE BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IDENTIFIKACIJI I VOĐENJU EVIDENCIJE PASA, MAČAKA I PITOMIH TVOROVA U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O KORIŠTENJU TELEFONA

Službene novine Federacije BiH

broj 33/19

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O LISTI LIJEKOVA U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O LISTI LIJEKOVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I NOMINOVANJE JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ARCELORMITTAL ZENICA D.O.O. ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA ARCELORMITTAL ZENICA D.O.O. ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KAPITALNOG TRANSFERA - "KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA - UNAPREĐENJE AVIO PROMETA FEDERACIJE BIH - JP AERODROM TUZLA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 20/19

VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O IZMJENI UREDBE O UTVRĐIVANJU VLASTITIH PRIHODA, NAČINA I ROKOVA RASPODJELE
MINISTARSTVO FINANSIJA KS
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA JU NARODNO POZORIŠTE
MINISTARSTVO PRIVREDE KS
PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA ZA REDARA, STICANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REDARA NA SKIJALIŠTU I IZGLEDU I NAČINU IZDAVANJA LEGITIMACIJE REDARA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O NOSTRIFIKACIJI/EKVIVALENCIJI INOSTRANIH SVJEDODŽBI U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
OPĆINA NOVI GRAD - OPĆINSKO VIJEĆE
ODLUKU O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA HUMANITARNOG KARAKTERA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO U 2019. GODINI

Međunarodni ugovori

broj 11/18

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ-RAZVOJ INFRASTRUKTURE U OPĆINI STARI GRAD SARAJEVO
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU (IZGRADNJA I OBNOVA ODREĐENOG BROJA BOLNICA U BOSNI I HERCEGOVINI) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!