Službeni glasnik BiH, broj 44/21

Na osnovu člana 55. stav (2) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 i 26/20) i člana 45. stav (2) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici Doma naroda, održanoj 1. jula 2021. godine, i na 22. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 7. jula 2021. godine, donosi


ZAKLJUČAK


O OSNIVANJU PRIVREMENE ZAJEDNIČKE KOMISIJE OBA DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH ZA PROVOĐENJE PROCEDURE ZA IMENOVANJE TRI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


Osniva se Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje tri ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Član 2.


U Privremenu zajedničku komisiju iz člana 1. ovog zaključka iz Predstavničkog doma imenuju se poslanici:

1. Alma Čolo

2. Ljubica Miljanović

3. Borjana Krišto.

Iz Doma naroda imenuju se delegati:

1. Amir Fazlić

2. Dušanka Majkić

3. Bariša Čolak.

Član 3.


Zadatak Privremene zajedničke komisije je da provede proceduru oglašavanja za imenovanje tri ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i domovima predloži kandidate za imenovanje tri ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Član 4.


Ovaj zaključak stupa na snagu kada ga u identičnom tekstu usvoje oba doma Parlamentarne skupštine BiH, a bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-50-16-1179-1/21
7. jula 2021. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!