Međunarodni ugovori, broj 7/20

Na osnovu člana 55. stav (2) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15 i 78/19) i člana 45. stav (2) Poslоvnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 4. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 4. februara 2020. godine, i na 5. sjednici Doma naroda, održanoj 14. februara 2020. godine, donosi


ZAKLJUČAK


O OSNIVANJU PRIVREMENE ZAJEDNIČKE KOMISIJE OBA DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PROVOĐENJE PROCEDURE IZBORA TRI ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA, PO JEDNOG IZ BOŠNJAČKOG, HRVATSKOG I SRPSKOG NARODA


Član 1.


Osniva se Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure izbora tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, na mandat od tri godine.

Član 2.


U Privremenu zajedničku komisiju iz člana 1. ovog zaključka iz Predstavničkog doma imenuju se poslanici: 1. Denis Zvizdić
2. Darijana Filipović
3. Ljubica Miljanović
iz Doma naroda imenuju se delegati:
1. Amir Fazlić
2. Marina Pendeš
3. Sredoje Nović.


Član 3.


Zadatak Privremene zajedničke komisije je, u skladu sa zakonom, provesti proceduru oglašavanja za tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, te domovima predložiti kandidate za članove radi imenovanja na mandat od tri godine.

Član 4.


Ovaj zaključak stupa na snagu kada ga u identičnom tekstu usvoje oba doma Parlamentarne skupštine BiH, a objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-34-1-203/20
14. februara 2020. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!