Službeni glasnik BiH, broj 33/19

Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), i člana 22. i 28. stav (2) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) i po prethodno pribavljenom Mišljenju Agencije za državnu službu BiH broj 03-34-2-329-1/19 od dana 15.03.2019. godine, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH donosi


RJEŠENJE
1. Sandra Malešić, diplomirani pravnik, vraća se na radno mjesto rukovodećeg državnog službenika - pomoćnik zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u Uredu agenta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, zbog nepravilnog postavljenja na radno mjesto zamjenika zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava.

2. Imenovanoj iz tačke 1. rješenja određuje se osnovna mjesečna plata po članu 11. Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH sa platnim razredom B5 i nultim koeficijentom 3,55.

3. Rješenje se primjenjuje od 01.03.2019. godine, od kada imenovana stiče sva prava i dužnosti rukovodećeg državnog službenika.

4. Rješenje objaviti u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-34-2-2298-44/15
19. marta 2019. godine
Sarajevo


Ministrica
Semiha Borovac, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!