Službeni glasnik BiH, broj 18/20

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 4. stav (2) Odluke o odobravanju višegodišnjeg kapitalnog projekta-kupovina, adaptacija i opremanje objekta za smještaj diplomatsko-konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori - Podgorica ("Službeni glasnik BiH", broj 84/18), na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 4. sjednici, održanoj 06.02.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KUPOVINU OBJEKTA ZA SMJEŠTAJ DIPLOMATSKO-KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE U PODGORICI


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom imenuje se Komisija za kupovinu objekta za smještaj diplomatsko-konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine u Podgorici (u daljem tekstu: Komisija).

Član 2.
(Zadaci Komisije)

(1) Komisija će provesti sve potrebne procedure u vezi kupovine objekata za smještaj diplomatsko-konzularnog predstavništava Bosne i Hercegovine u Podgorici, sačiniti izvještaj o svom radu i dati prijedlog najpovoljnije ponude na osnovu kojih će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijeti konačnu odluku o kupovini objekta.

(2) Po potpisivanju kupoprodajnog ugovora, Komisija je dužna podnijeti konačan izvještaj Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Sastav Komisije)

(1) U Komisiju se imenuju:

a) Adnan Hadžikapetanović, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

b) Srđan Vuković, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

c) Ivana Marić-Grujić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

d) Mariofil Ljubić, Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine

e) Vlatka Lovrić, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine

(2) Za tehničkog sekretara Komisije imenuje se Nejra Sarić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

(3) Radom Komisije će koordinirati Adnan Hadžikapetanović, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Naknada za rad Komisije)

Naknadu za rad članovima i tehničkom sekretaru Komisije utvrđuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine posebnom odlukom.

Član 5.
(Rokovi za rad)

(1) Komisija je dužna do 31. decembra 2020. godine podnijeti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine prijedlog najpovoljnije ponude za kupovinu objekta za diplomatsko- konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine u Podgorici sa informacijom o provedenim procedurama i realizovanim zadacima.

(2) Komisija će podnijeti konačan izvještaj o svom radu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine po zaključenju kupoprodajnog ugovora.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 11/20
06. februara 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!