Službeni glasnik BiH, broj 18/20

Na osnovu člana 4.2. i 4.7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), člana 33. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i člana 51. stav (7) Pravilnika o licencama – Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 63/16), na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj


ODLUKA


O PRODUŽENJU SUSPENZIJE PRIVREMENE LICENCE

1. Produžava se suspenzija privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, izdata Društvu "Aluminij Trade" d.o.o. Mostar, registracijskog broja 05-28-12-131-18/18, do njenog isteka, odnosno do 31. maja 2020. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dispozitiv Odluke bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta.

Broj 05-28-12-56-2/20
11. marta 2020. godine
Tuzla


Predsjedavajući Komisije
Suad Zeljković, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!