Službeni glasnik BiH, broj 30/22

Na osnovu člana 8. stav (2) Pravilnika o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti ("Službeni glasnik BiH", br. 41/08, 89/11, 6/12, 83/20 i 85/20), na prijedlog organizacija koje obavljaju administrativne i tehničke poslove iz oblasti certificiranja vozila, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine donosi


PROGRAM


ZA OSPOSOBLJAVANJE KADROVA ZA POSLOVE PROVOĐENJA POSTUPKA CERTIFICIRANJA VOZILA


Član 1.
(Predmet)

Ovim programom propisuje se postupak za osposobljavanje kadrova za poslove provođenja postupka certificiranja vozila, kako slijedi:

PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE KADROVA ZA POSLOVE PROVOĐENJA POSTUPKA CERTIFICIRANJA VOZILA

Redni broj

TEMA

Broj nastavnih časova

1.

Upoznavanje sa osnovama cestovnih vozila u vezi sa postupcima certificiranja

 

1.1.

Sklopovi, uređaji i oprema na vozilima

1.2.

Klasifikacija vozila

1.3.

Identifikacioni broj vozila (VIN)

2.

Upoznavanje sa tehničkim karakteristikama na vozilu koje su predmet certificiranja prema propisanom katalogu promjena

2

3.

Upoznavanje sa nacionalnim i međunarodnim propisima

2

3.1.

Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18)

 

3.2.

Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti ("Službeni glasnik BiH", br. 41/08, 89/11, 6/12, 83/20 i 85/20)

3.3.

Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u prometu na cestama ("Službeni glasnik BiH", br. 23/07, 54/07, 101712, 26/19 i 83/20)

3.4.

ECE pravilnici u vezi sa postupkom certificiranja

3.5.

Standardi od značaja u postupku certificiranja

3.6.

Međunarodni sporazum o prijevozu opasnih materija (ADR)

3.7.

Međunarodni sporazum o prijevozu lako kvarljive robe (ATP)

4.

Osposobljavanje kadrova za provođenje postupaka ispitivanja vozila i provjere ispunjenosti uvjeta propisanih nacionalnim i međunarodnim propisima

6

4.1.

Popunjavanje prijava i dostavljanje potrebne dokumentacije

 

4.2.

Opis postupaka snimanja i ispitivanja vozila iz kataloga promjena, u odgovarajućem prostoru i s odgovarajućom opremom, prema procedurama i uputstvima

4.3.

Popunjavanje obrazaca i formiranje izvještaja o ispitivanjima

5.

Primjena informacionog sistema za oblast certificiranja vozila na praktičnim primjerima

2

6.

Praktična obuka pregleda, snimanja i ispitivanja vozila

2

Ukupno nastavnih časova

16

 Ovaj program se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva i u "Službenom glasniku BiH", a stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici Ministarstva.

Broj 04-02-2-1322/22
29. aprila 2022. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. Vojin Mitrović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!