Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 17. stav (4) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu ("Službeni glasnik BiH" broj 94/16) i Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava interventne budžetske rezerve broj 09-3-63-2/17 od 07.02.2017. godine, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu u iznosu od 1.000,00 KM (slovima: jedna hiljada konvertibilnih maraka) Starješinstvu bratstva Tasića u svrhu jednokratne finansijske podrške za pomoć u finansiranju troškova u svrhu izgradnje crkve brvnare.

Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplata će se izvršiti na tekući račun broj 5620068092129074 otvoren kod NLB Razvojne Banke.

Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)

Obavezuje se Starješinstvo bratstva Tasića da po okončanju finansiranja predviđenih aktivnosti dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 09-3-16-4952/17
21. decembra 2017. godine
Sarajevo


Zamjenik predsjedavajućeg
Vijeća ministara BiH
Mirko Šarović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!