Međunarodni ugovori, broj 7/21

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 25. maja 2021. godine, i na 18. sjednici Doma naroda, održanoj 27. maja 2021. godine, donijela je


ODLUKU


DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O GRANTU (PROJEKAT KORIDOR Vc2, PODDIONICA BUNA - POČITELJ) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONU PODRŠKU EVROPSKOG ZAJEDNIČKOG FONDA ZA ZAPADNI BALKAN


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekat Koridor Vc2, poddionica Buna - Počitelj) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicionu podršku Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan, potpisanog 10. marta 2021. godine.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-21-1-1030/21
27. maja 2021. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!