Službeni glasnik BiH, broj 73/19

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02), člana 30. Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/10 i 98/12) i Odluke o dopuni Tarife administrativne takse Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 118/19 od 10.07.2019. godine, ministar Ministarstva finansija i trezora BiH donosi


NAREDBU


O DOPUNI NAREDBE O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE


I


Ovom Naredbom vrši se dopuna vrste prihoda i šifri budžetskih organizacija u Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 19/14) u poglavlju V - Pregled novih vrsta prihoda i budžetskih organizacija tako da se dodaje nova vrsta prihoda i šifra budžetske organizacije kako slijedi:

Red. broj

Naziv vrste prihoda

Nova vrsta prihoda

Budžetska organizacija

1.

Taksa za upis u registar izvoznika i uvoznika duhanskih proizvoda, registar veleprodaje duhanskih proizvoda, registar marki duhanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u BiH i klasifikaciju duhanskih proizvoda u grupe A, B i C

722193

0801999

 II


Popunjavanje polja za uplatu sredstava se vrši u skladu sa ovom Naredbom i poglavljem II i III Naredbe o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 19/14) i Naredbom o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 15/17).

III


Ova naredba će se objaviti u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Broj 08-16-1-8305-1/19
21. oktobra 2019. godine
Sarajevo


Ministar
Vjekoslav Bevanda, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!