Službeni glasnik BiH, broj 33/19

Na osnovu člana 122., a u skladu sa članom 77. Zakona о lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", br. 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje


SPISAK


LIJEKOVA KOJIMA JE UKINUTA DOZVOLA ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE

U periodu od 01. oktobra 2018. do 31. decembra 2018. godine ukinute su Dozvole za stavljanje lijekova u promet za sljedeće lijekove:

Rb.

Zaštićeni naziv lijeka

Proizvođač (administrativno sjedište)

INN

Oblik lijeka

Doza

Sadržaj originalnog pakovanja

Datum izdavanja rješenja o ukidanju dozvole

Broj rješenja o ukidanju dozvole za stavljanje lijeka u promet na tržište BiH

1

ASPIRIN plus C sa okusom narandže, Šumeća tableta, 400 mg/1 Tablet+ 240 mg/1 Tablet

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

acetilsalicilna kiselina, askorbinska kiselina

šumeća tableta

400 mg/1 tableta+ 240 mg/1 tableta

20 šumećih tableta (10 x po 2 tablete u dvojnom traku), u kutiji

21.12.2018

04-07.3-2-6381-1/16

2

ASPIRIN PROTECT 100, Gastrorezistentna tableta, 100 mg/1 tableta

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

acetilsalicilna kiselina

gastrorezistentna tableta

100 mg/1 tableta

30 gastrorezistentnih tableta (3 PVC/PVDC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

18.12.2018

04-07.3-2-6426-1/18

3

FLEXOFEN, Film tableta, 180 mg/1 Tablet

BOSNALIJEK d.d.

feksofenadin

film tableta

180 mg/1 tableta

10 film tableta (1 PVC/PVdC/Al blister), u kutiji

06.11.2018

04-07.3-2-8620-1/17

4

FLEXOFEN, Film tableta, 60 mg/1 Tablet

BOSNALIJEK d.d.

feksofenadin

film tableta

60 mg/1 tableta

10 film tableta (1 PVc/PVdC/Al blister), u kutiji

06.11.2018

04-07.3-2-8615-1/17

5

GEOKORTON, Mast, (30 + 10) mg/g

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

hidrokortizon, oksitetraciklin

mast

10 mg/1 g+ 30 mg/1 g

20 g masti u aluminijskoj tubi, u kutiji

31.12.2018

04-07.3-2-3070-1/14

6

REODON, Tableta, 0,5 mg/ tableta

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

repaglinid

tableta

0.5 mg/1 tableta

90 tableta

09.10.2018

04-07.3-2-1652-1/14

7

CELSENTRI, Filmom obložena tableta, 150 mg/1 Tablet

WELLCOME LIMITED

maravirok

filmom obložena tableta

150 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta(6 PVC/Al blistera sa po 10 filmom obloženih tableta), u kutiji

04.12.2018

04-07.3-2-9381-1/18

8

REODON, Tableta, 1 mg/ tableta

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

repaglinid

tableta

1 mg/1 tableta

90 tableta

09.10.2018

04-07.3-2-1653-1/14

9

REODON, Tableta, 2 mg/ tableta

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

repaglinid

tableta

2 mg/1 tableta

90 tableta

09.10.2018

04-07.3-2-1654-1/14

10

CELSENTRI, Filmom obložena tableta, 300 mg/1 Tablet

WELLCOME LIMITED

maravirok

filmom obložena tableta

300 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/Al blistera sa po 10 filmom obloženih tableta), u kutiji

04.12.2018

04-07.3-2-9380-1/18

11

ANGICLOD, Filmom obloŽena tableta, 75 mg/1 Tablet

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

klopidogrel

filmom obložena tableta

75 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 Al/PVC/PVdC blistera po 10 tableta) u kutiji

31.12.2018

04-07.3-2-1227-1/17

12

NEBIVOLOL Pliva, Tableta, 5 mg/1 Tablet

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

nebivolol

tableta

5 mg/1 tableta

28 tableta (4 PVC/PVdC//Al blistera po 7 tableta), u kutiji

31.12.2018

04-07.3-2-8588-1/16

13

RISSET, Filmom obložena tableta, 1 mg/1 Tablet

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

risperidon

filmom obložena tableta

1 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVdC//Al po 10 tableta) u kutiji

31.12.2018

04-07.3-2-1754-1/18

14

RISSET, Filmom obložena tableta, 1 mg/1 Tablet

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

risperidon

filmom obložena tableta

1 mg/1 tableta

20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji

31.12.2018

04-07.3-2-1752-12/18

15

RISSET, Filmom obložena tableta, 2 mg/1 Tablet

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

risperidon

filmom obložena tableta

2 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVdC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji

31.12.2018

04-07.3-2-1755-1/18

16

RISSET, Filmom obložena tableta, 2 mg/1 Tablet

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

risperidon

filmom obložena tableta

2 mg/1 tableta

20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji

31.12.2018

04-07.3-2-1753-1/18

17

RISSET, Filmom obložena tableta, 3 mg/1 Tablet

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

risperidon

filmom obložena tableta

3 mg/1 tableta

20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVdC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji

31.12.2018

04-07.3-2-1825-1/18

18

TACNI, Kapsula, tvrda, 5 mg/1 Capsule

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

takrolimus

kapsula, tvrda

5 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 kapsula, tvrdih), u kutiji

31.12.2018

04-07.3-2-6321-1/16

19

TACNI, Kapsula, tvrda, 1 mg/1 Capsule

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

takrolimus

kapsula, tvrda

1 mg/1 kapsula

60 kapsula, tvrdih (6 PVC/PVdC/Al blistera po 10 kapsula, tvrdih), u kutiji

31.12.2018

04-07.3-2-6320-1/16

20

TACNI, Kapsula, tvrda, 0.5 mg/1 Capsule

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

takrolimus

kapsula, tvrda

0.5 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrdih (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 kapsula, tvdih),u kutiji

31.12.2018

04-07.3-2-6319-1/16

21

NIFELAT RETARD, Tableta s produženim oslobađanjem, 20 mg/1 Tablet

ZDRAVLJE A.D.Leskovac

nifedipin

tableta sa produženim oslobađanjem

20 mg/1 tableta

30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

31.12.2018

04-07.3-2-4066-1/16

22

AMINOL, Tableta, 100 mg/1 Tablet

BOSNALIJEK d.d.

atenolol

tableta

100 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

06.11.2018

04-07.3-2-1194-1/15

23

NORACIN, Film tableta, 400 mg/1 Tablet

BOSNALIJEK d.d.

norfloksacin

film tableta

400 mg/1 tableta

21 film tableta (3 Al/Al blistera po 7 tableta) u kutiji

08.11.2018

04-07.3-2-279-1/15

24

PERAMIT, Filmom obložena tableta, 25 mg/1 Tablet

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

eksemestan

filmom obložena tableta

25 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera po10 filmom obloženih tableta), u kutiji

08.10.2018

04-07.3-2-6431-1/15

25

ACIKLOVIR ZDRAVLJE, Krem, 50 mg/1 g

ZDRAVLJE A.D.Leskovac

aciklovir

krem

50 mg/1 g

Al-tuba sa 5 g krema, u kutiji

31.12.2018

04-07.3-2-3989-1/16

26

ACTIFED, Tableta, 60 mg/1 Tablet + 2.5 mg/1 Tablet

WELLCOME LIMITED

pseudoefedrin, triprolidin

tableta

60 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta

12 tableta PVC/PVDC/Al - blisteru, u kutiji

04.12.2018

04-07.3-2-2690-1/15

27

MIRAPEXIN, Tableta s produženim oslobađanjem, 0,26 mg/1 tableta

BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG

pramipeksol

tableta s produljenim oslobađanjem

0.26 mg/1 tableta

30 tableta s produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

04.10.2018

04-07.3-2-5250-1/15

28

MIRAPEXIN, Tableta s produženim oslobađanjem, 0,52 mg/1 tableta

BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG

pramipeksol

tableta s produženim oslobađanjem

0.52 mg/1 tableta

30 tableta s produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

04.10.2018

04-07.3-2-5270-1/15

29

MIRAPEXIN, Tableta s produženim oslobađanjem, 1,05 mg/1 tableta

BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG

pramipeksol

tableta s produženim oslobađanjem

1.05 mg/1 tableta

30 tableta s produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

04.10.2018

04-07.3-2-5271-1/15

30

MIRAPEXIN, Tableta s produženim oslobađanjem, 2,1 mg/1 tableta

BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG

pramipeksol

tableta s produženim oslobađanjem

2.1 mg/1 tableta

30 tableta s produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

04.10.2018

04-07.3-2-5272-1/15

31

MIRAPEXIN, Tableta s produženim oslobađanjem, 3,15 mg/1 tableta

BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG

pramipeksol

tableta s produženim oslobađanjem

3.15 mg/1 tableta

30 tableta s produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

04.10.2018

04-07.3-2-5273-1/15

32

TWINRIX za odrasle, Suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici, 720 ELISA/1 mL+ 20 µg/1 mL

WELLCOME LIMITED

hepatitis A, inaktivisani virus, hepatitis B virus

suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici

720 ELISA/1 mL+ 20 µg/1 mL

1 šprica (PFS) napunjena sa 1 mL suspenzije za injekcije (1 doza) i 1 igla, u kutiji

04.12.2018

04-07.3-2-6825-1/15

33

TWINRIX za djecu, Suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici, 360 ELISA/ 0,5 mL+ 10 µg/ 0,5 mL

WELLCOME LIMITED

hepatitis A, inaktivisani virus, hepatitis B virus

suspenzija za injekciju u napunjenoj šprici

360 ELISA/0.5 mg+ 10 µg/0.5 mL

1 šprica (PFS) napunjena sa 0,5 mL suspenzije za injekcije (1 doza) i 1 igla, u kutiji

04.12.2018

04-07.3-2-6826-1/15

34

LEFLON, Filmom oblozena tableta, 20 mg/1 Tablet

PHARMATHEN S.A.

leflunomid

filmom obložena tableta

20 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (1 HDPE bočica) u kutiji

04.12.2018

04-07.3-1-2696-1/12

35

MEXIA, Film tableta, 10 mg/1 Tablet

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.

memantin

film tableta

10 mg/1 tableta

100 film tableta (4 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 25 tableta) u kutiji

04.12.2018

04-07.9-2800-1/13

36

IPRAALOX, Gastrorezistentna tableta, 20 mg/1 Tablet

SANOFI-AVENTIS Groupe

pantoprazol

gastrorezistentna tableta

20 mg/1 tableta

7 gastrorezistentnih tableta (1 blister) u kutiji

29.10.2018

04-07.1-548/12

37

IPRAALOX, Gastrorezistentna tableta, 20 mg/1 Tablet

SANOFI-AVENTIS Groupe

pantoprazol

gastrorezistentna tableta

20 mg/1 tableta

7 gastrorezistentnih tableta (1 blister) u kutiji

29.10.2018

04-07.1-548-1/12

38

CADUET, Film tableta, 5 mg/1 tableta + 10 mg/1 tableta

PFIZER LUXEMBOURG SARL

amlodipin, atorvastatin

film tableta

5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

08.10.2018

04-07.3-2-7354-1/15

39

CADUET, Film tableta, 10 mg/1 tableta + 10 mg/1 tableta

PFIZER LUXEMBOURG SARL

amlodipin, atorvastatin

film tableta

10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

08.10.2018

04-07.3-2-7316-1/15

40

LEVOXA, Film tableta, 250 mg/1 Tablet

ACTAVIS Group PTC ehf

levofloksacin

film tableta

250 mg/1 tableta

10 film tableta (2 blistera po 5 film tablete) u kutiji

31.12.2018

04-07.9-1654-1/13

41

LEVOXA, Film tableta, 500 mg/1 Tablet

ACTAVIS Group PTC ehf

levofloksacin

film tableta

500 mg/1 tableta

10 film tableta (2 blistera po 5 film tablete) u kutiji

31.12.2018

04-07.9-1655-1/13

42

PARALEN DUO, Film tableta, 500 mg/1 Tablet+ 25 mg/1 Tablet+ 5 mg/1 Tablet

SANOFI-AVENTIS Groupe

paracetamol, kofein, fenilefrin

film tableta

500 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta

12 film tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 12 tableta) u kutiji

29.10.2018

04-07.9-5312/13

43

PARALEN DUO, Film tableta, 500 mg/1 Tablet+ 25 mg/1 Tablet+ 5 mg/1 Tablet

SANOFI-AVENTIS Groupe

paracetamol, kofein, fenilefrin

film tableta

500 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta

12 film tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 12 tableta) u kutiji

29.10.2018

04-07.9-5312-1/13

44

MIGRAPRIM

SANOFI-AVENTIS Groupe

acetilsalicilna kiselina, kofein, paracetamol

tableta

250 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta

12 tableta (1 blister), u kutiji

29.10.2018

04-07.9-1103-1/14

45

Natrijev valproat + valproatna kiselina Pliva

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

natrijum-valproat, valproinska kiselina

tableta s produženim oslobađanjem

200 mg/1 tableta+ 87 mg/1 tableta

100 tableta sa produženim oslobađanjem (10 Al//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

31.12.2018

04-07.9-2283-1/14

46

Natrijev valproat + valproatna kiselina Pliva

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

natrijum-valproat, valproinska kiselina

tableta s produženim oslobađanjem

145 mg/1 tableta+ 333 mg/1 tableta

30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 Al//Al blistera po 10 tableta) u kutiji

31.12.2018

04-07.9-2284-1/14

47

PARALEN vrući napitak s okusom trešnje

SANOFI-AVENTIS Groupe

paracetamol, fenilefrin

granule za oralni rastvor

650 mg/1 kesica+ 10 mg/1 kesica

6 kesica sa po 5 g granula za oralni rastvor, u kutiji

29.10.2018

04-07.9-3658-1/14

48

TENVAL, film tableta, 80 mg/1 tableta

BOSNALIJEK d.d.

valsartan

film tableta

80 mg/1 tableta

28 film tableta (4 Al/Al blistera po 7 film tableta) u kutiji

08.11.2018

04-07.3-1-2038-1/14

49

TENVAL, film tableta, 160 mg/1 tableta

BOSNALIJEK d.d.

valsartan

film tableta

160 mg/1 tableta

28 film tableta (4 Al/Al blistera po 7 film tableta) u kutiji

08.11.2018

04-07.3-1-2040-1/14

50

EPIRON, kapsula, tvrda, 300 mg/1 kapsula

BOSNALIJEK d.d.

pregabalin

kapsula, tvrda

300 mg/1 kapsula

56 kapsula, tvrdih (7 blistera po 8 kapsula) u kutiji

06.11.2018

04-07.3-1-2044-1/14

51

TENVAL DUO, film tableta, 80 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

BOSNALIJEK d.d.

hidrohlorotiazid, valsartan

film tableta

80 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

28 film tableta (4 Al/Al blistera po 7 tableta) u kutiji

08.11.2018

04-07.3-1-2296-1/14

52

TENVAL DUO, film tableta, 160 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

BOSNALIJEK d.d.

hidrohlorotiazid, valsartan

film tableta

160 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

28 film tableta (4 Al/Al blistera po 7 tableta) u kutiji

08.11.2018

04-07.3-1-2298-1/14

53

LEFLON, Filmom obložena tableta 10 mg/1 Tableta

PHARMATHEN S.A.

leflunomid

filmom obložena tableta

10 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (1 HDPE bočica) u kutiji

04.12.2018

04-07.3-1-2990-1/14

54

MONTELA

BOSNALIJEK d.d.

montelukast

tableta za žvakanje

4 mg/1 tableta

28 tableta za žvakanje (4 Al/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji

06.11.2018

04-07.3-1-268-1/15

55

DULOKSETIN PLIVA

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

duloksetin

gastrorezistentna kapsula, tvrda

60 mg/1 kapsula

28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (4 PVC/ACLAR/PVdC-Alu blistera po 7 kapsula), u kutiji

31.12.2018

04-07.3-1-1112-1/15

56

DULOKSETIN PLIVA

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

duloksetin

gastrorezistentna kapsula, tvrda

60 mg/1 kapsula

28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (4 PVC/ACLAR/PVC-Alu blistera po 7 kapsula), u kutiji

31.12.2018

04-07.3-1-1113-1/15

57

DULOKSETIN PLIVA

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

duloksetin

gastrorezistentna kapsula, tvrda

30 mg/1 kapsula

28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (4 PVC/ACLAR/PVdC-Alu blistera po 7 kapsula), u kutiji

31.12.2018

04-07.3-1-1114-1/15

58

DULOKSETIN PLIVA

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

duloksetin

gastrorezistentna kapsula, tvrda

30 mg/1 kapsula

28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (4 PVC/ACLAR/PVC-Alu blistera po 7 kapsula), u kutiji

31.12.2018

04-07.3-1-1115-1/15

59

RISEDON

BOSNALIJEK d.d.

risperidon

film tableta

4 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji

06.11.2018

04-07.3-1-1198-1/15

60

PROBILOL DUO

BOSNALIJEK d.d.

bisoprolol, hidrohlorotiazid

film tableta

5 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji

06.11.2018

04-07.3-1-6493-1/16

61

PROBILOL DUO

BOSNALIJEK d.d.

bisoprolol, hidrohlorotiazid

film tableta

10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji

06.11.2018

04-07.3-1-6494-1/15

62

TENVAL

BOSNALIJEK d.d.

valsartan

film tableta

40 mg/1 tableta

28 film tableta (4 Al/Al blistera po 7 film tableta), u kutiji

08.11.2018

04-07.3-1-7798-1/15

63

MEROPENEM LEK

LEK farmacevtska družba d.d.

meropenem

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

500 mg/1 bočica

10 bočica sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju, u kutiji

02.10.2018

04-07.3-1-759-1/16

64

MEROPENEM LEK

LEK farmacevtska družba d.d.

meropenem

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

1 g/1 bočica

10 bočica sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju, u kutiji

02.10.2018

04-07.3-1-807-1/16

65

HISTINAX

BOSNALIJEK d.d.

betahistin

tableta

16 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVDC/PE/PVDC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

06.11.2018

04-07.3-1-4434-1/16

66

HISTINAX

BOSNALIJEK d.d.

betahistin

tableta

8 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVDC/PE/PVDC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

06.11.2018

04-07.3-1-4432-1/16

67

LOQUEN

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

kvetiapin

filmom obložena tableta

25 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

31.12.2018

04-07.3-1-5014-1/16

68

EPRIL DUO

BOSNALIJEK d.d.

enalapril, hidrohlorotiazid

tableta

20 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta

20 tableta (2 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji

06.11.2018

04-07.3-1-5082-1/16

69

EPRIL DUO

BOSNALIJEK d.d.

enalapril, hidrohlorotiazid

tableta

20 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta

30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa po 10 tableta), u kutiji

06.11.2018

04-07.3-1-5083-1/16

70

RISPERIDON Teva, 1 mg/1 tableta, filmom obložena tableta

TEVA PHARMA B.V

risperidon

filmom obložena tableta

1 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

31.12.2018

04-07.3-1-7215-1/16

 Ukupan broj lijekova kojima je ukinuta dozvola za promet u Bosni i Hercegovini od 01. oktobra do 31. decembra 2018. godine je 70.

Broj 10-02.3-2217/19
22. aprila 2019. godine


Direktor
Dr. Aleksandar Zolak, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!