Službeni glasnik BiH, broj 33/24

Na osnovu člana 34. stav (2) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 18/24) i člana 55. stav (3) Poslovnika o radu Predsjedništva BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i 22/14), a u vezi sa Zaključkom Predsjedništva BiH (broj 01-50-1-1860-3/23 od 12.06.2023. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 52. vanrednoj sjednici, održanoj 10. maja 2024. godine, donijelo je


ODLUKU

Član 1.


Zoran Đerić, generalni sekretar Predsjedništva Bosne i Hercegovine, ponovo se postavlja na poziciju državnog službenika - sekretar sa posebnim zadatkom, generalni sekretar Predsjedništva Bosne i Hercegovine, u trajanju od pet godina.

Član 2.


Vrijeme provedeno na poziciji državnog službenika, sekretara s posebnim zadatkom - generalnog sekretara Predsjedništva BiH, po Zaključku Predsjedništva BiH, broj 01-50-1-1860-3/23 od 12.06.2023. godine, uračunava se u period postavljenja iz člana 1. ove Odluke, a od dana isteka prvog dodjeljenog mandata.

Član 3.


Imenovanom pripada plata B9 platnog razreda državnog službenika.

Član 4.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-1-1291-1/24
10. maja 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Dr. Denis Bećirović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!