Službeni glasnik BiH, broj 54/18

Na osnovu člana 28. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) i člana 12. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 62/10, 30/14 i 38/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


PREGLED


POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO INTERNIM OGLASIMA ZA JULI 2018. GODINE


I


1. Branka Radović, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za planove i programe u Sektoru za politike i planove, Ministarstvo odbrane BiH, počev od 16.07.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

II


1. Vildana Ganija, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za informacioni sistem personala u Odsjeku za upravljanje civilnim personalom Sektora za upravljanje personalom, Ministarstvo odbrane BiH, počev od 16.07.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

III


1. Nataša Sikimić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za ilegalnu imigraciju i trgovinu ljudima u Odsjeku - NCB Interpol Sektora za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, počev od 16.07.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

IV


1. Amil Gačević, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za pripreme i koordinaciju planova, projekata i izvještaja u Odsjeku za istraživanje i strategije Sektora za stratešku analizu, procjene, planiranje i IT podršku, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, počev od 16.07.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

V


1. Aida Šeta-Čavčić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za koordinaciju obuke u Odsjeku za ljudske resurse i obuke Sektora za ljudske resurse, pravne, finansijsko-materijalne poslove i upravljanje budžetom, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, počev od 16.07.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

VI


1. Elvis Rozić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za koordinaciju obuke u Odsjeku za ljudske resurse i obuke Sektora za ljudske resurse, pravne, finansijsko-materijalne poslove i upravljanje budžetom, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, počev od 16.07.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

VII


1. Snježana Kovačević, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za naoružanje i vojnu opremu u Odsjeku za regulisanje oblasti proizvodnje oružja Sektora za vanjskotrgovinsku politiku i strana ulaganja, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 20.07.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

VIII


1. Žana Miličević, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za tarifu u Odsjeku za carinsku tarifu Sektora za carinsku politiku i tarife, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 20.07.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

IX


1. Zvjezdana Marković, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za regionalni razvoj u Odsjeku za preduzetništvo Sektora za ekonomski razvoj i preduzetništvo, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 20.07.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

X


1. Sanel Šehić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za koordinaciju sektorskih registara i uspostavljanje IACS-a u Odsjeku za poljoprivredni informacioni sisitem i analizu politika Sektora za poljoprivredu, prehranu, šumarstvo i ruralni razvoj, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 20.07.2018. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

Broj 03-34-2-138-12/18
31. jula 2018. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!