Službeni glasnik BiH, broj 34/21

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 8. stav (1) i članom 13. tačka i) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 50/68), na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 51. vanrednoj (telefonskoj) sjednici održanoj dana 07.05.2021. godine, donijelo je


ODLUKU


O PRIHVATU HUMANITARNE POMOĆI UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA U PREHRAMBENIM NAMIRNICAMA


Član 1.
(Predmet odluke)

Ovom Odlukom Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvata humanitarnu pomoć Ujedinjenih Arapskih Emirata u prehrambenim namirnicama namijenjenim socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Član 2.
(Sadržaj pomoći)

Pomoć se sastoji iz dvije vrste prehrambenih paketa sa sadržajem i količinama kako slijedi:

a) Paket tip A - brašno 10 kg, šećer 5 kg, makaroni 6 pakovanja, pasulj 8 pakovanja - 1.160 paketa;

b) Paket tip B - riža 10 kg, ulje 1,5 litara, tunjevina 8 pakovanja, mlijeko u prahu 1 pakovanje, so 2 kg, pasulj 8 pakovanja, leća 2 kg, čaj 1 pakovanje - 1.120 paketa.

Član 3.
(Princip raspodjele pomoći)

Pomoć iz člana 1. ove Odluke raspodjeljuje se prema sljedećim principima:

a) 61,50% za Federaciju Bosne i Hercegovine;

b) 37,50% za Republiku Srpsku;

c) 1% za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Primalac pomoći)

(1) Pomoć iz člana 1. ove Odluke prima Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, o čemu

će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijeti posebnu Odluku.

(2) Raspodjelu pomoći će vršiti Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine u skladu sa principima iz člana 2. ove Odluke.

Član 5.
(Finansijska sredstva)

(1) Finansijska sredstva potrebna za realizaciju ove Odluke se osiguravaju iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu u iznosu od 4.000,00 KM.

(2) Finansijska sredstva iz stava (1) ovog člana će biti dodijeljena Društvu crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Nadležnost za realizaciju)

(1) Za realizaciju ove Odluke u roku od 15 dana zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

(2) U roku od 30 dana od dostavljenog izvještaja društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine iz stave (1) ovog člana, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine podnosi izvještaj o realizaciji ove Odluke Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Član 7.
(Izvještavanje)

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine nakon realizacije podnosi izvještaj Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine podnosi izvještaj o realizaciji Odluke Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Član 8.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 101/21
07. maja 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!