Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 17. stav 1. tačka (1), a u vezi sa članom 33. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 66. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16 i 48/17), Vijeće je na sjednici održanoj 20.12.2017. godine, donijelo


ODLUKU


O PRODUŽENJU MANDATA DODATNOJ SUDIJI U OPĆINSKOM SUDU U ZENICI


I


Produžava se mandat Ivani Baković-Jukić, dodatnoj sudiji u Općinskom sudu u Zenici, na period od dvije (2) godine.

II


Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja je u proteklom mandatu pokazala stručnost u izvršenju zadataka i spremnost za obavljanje dužnosti u narednom periodu. Vijeće smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u članu 43. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.

III


Imenovanoj se produžava mandat sa danom 01.01.2018. godine i dužnost će obavljati do 01.01.2020. godine.

IV


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V


U skladu sa članom 45. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, ova Odluka biće objavljena u "Službenom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vijeća dostupnim javnosti.

Broj 06-07-2-3799-4/2017
20. decembra 2017. godine


Predsjednik
Milan Tegeltija

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!