Službeni glasnik BiH, broj 33/24

Na osnovu člana 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje


SPISAK


LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA (U OBNOVLJENOM POSTUPKU) ZA STAVLJANJE U PROMET NA TRŽIŠTE BOSNE I HERCEGOVINE

U periodu od 01. januara do 31. marta 2024. godine izdate su Dozvole za obnovu dozvole u Registru sljedećih lijekova:

Rb.

Naziv lijeka

ATC

INN

JIDL

Proizvođač

Oblik

Jačina

Pakovanje

Način izdavanja

Broj dozvole

Datum rješenja

Važi do

1

ROCALTROL

A11CC04

kalcitriol

BIH-H-5617863-5

ATNAHS PHARMA UK LTD, Velika Britanija

kapsula, meka

0.25 µg/1 tableta

100 kapsula, mekih (10 opalescentnih PVC blistera po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1299/23

03.01.2024

02.01.2029

2

FUROSEMIDE REMEDICA

C03CA01

furosemid

BIH-H-8006562-5

REMEDICA LIMITED, Kipar

tableta

40 mg/1 tableta

20 tableta (2  PVC/AI - blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-12853/21

04.01.2024

03.01.2029

3

SPIOLTO RESPIMAT

R03AL06

olodaterol, tiotropijum-bromid

BIH-H-0661131-8

BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija

rastvor za inhaliranje

2,5 µg/1 doza + 2,5 µg/1 doza

1 Respimat inhalator i 1 uložak (30 doza), u kutiji  

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6236/22

04.01.2024

03.01.2029

4

FLIXON

R03BA05

flutikazon

BIH-H-0707285-1

DEVA HOLDING A.S., Turska

suspenzija za inhaliranje pod pritiskom

125 µg/1 doza

120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom  (u spremniku sa ventilom za doziranje, raspršivačem i zaštitnom kapicom), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6975/22

04.01.2024

03.01.2029

5

FLIXON

R03BA05

flutikazon

BIH-H-7197827-8

DEVA HOLDING A.S., Turska

suspenzija za inhaliranje pod pritiskom

50 µg/1 doza

120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom (u spremniku sa ventilom za doziranje, raspršivačem i zaštitnom kapicom), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6974/22

04.01.2024

03.01.2029

6

BISOLVON

R05CB02

bromheksin

BIH-H-9843717-7

SANOFI-AVENTIS Groupe, Francuska

sirup

4 mg/5 mL

200 ml sirupa u smeđoj staklenoj bočici i dozirna plastična čašica, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-7166/22

04.01.2024

03.01.2029

7

PANADOL EXTRA

N02BE51

kofein, paracetamol

BIH-H-1290788-0

GLAXOSMITHKLINE-CONSUMER Magyarorszag Korlatolt Felelossegu Tarsasag, Mađarska

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta+ 65 mg/1 tableta

12 filmom obloženih tablete (1 PVC/Al  blister), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-7301/22

05.01.2024

04.01.2029

8

CENOMAR

J01MA14

moksifloksacin

BIH-H-8052641-8

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

film tableta

400 mg/1 tableta

7 film tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3348/23

10.01.2024

09.01.2029

9

CENOMAR

J01MA14

moksifloksacin

BIH-H-0109259-9

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

film tableta

400 mg/1 tableta

10 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa 5 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3349/23

10.01.2024

09.01.2029

10

PERSEN

N05CM

suhi ekstrakt korjena odoljena, suhi ekstrakt lista matičnjaka, suhi ekstrakt lista pitome nane

BIH-H-9732862-1

SOPHARMA AD, Bugarska

obložena tableta

35 mg/1 tableta+ 17.5 mg/1 tableta+ 17.5 mg/1 tableta

40 obloženih tableta (4 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-7293/22

10.01.2024

09.01.2029

11

AGILLAS

N04BD02

rasagilin

BIH-H-5349606-2

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

tableta

1 mg/1 tableta

28 tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-2-7641/22

11.01.2024

10.01.2029

12

ZARACET

N02AJ13

paracetamol, tramadol

BIH-H-4854188-8

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

filmom obložena tableta

75 mg/1 tableta+ 650 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7638/22

12.01.2024

11.01.2029

13

ANGAL

R02AA05

hlorheksidin, lidokain

BIH-H-0760096-1

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

pastila

5 mg/1 tableta+ 1 mg/1 tableta

24 pastile (2 Alu /PVC/ PCTFE blistera po 12 pastila), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-4662/22

12.01.2024

11.01.2029

14

PANKLAV

J01CR02

amoksicilin, klavulanska kiselina

BIH-H-2363278-1

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

film tableta

500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta

1 staklena bočica sa 20 film tableta, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6577/22

15.01.2024

14.01.2029

15

WAMLOX

C09DB01

amlodipin, valsartan

BIH-H-9878477-7

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 blistera OPA/Al/PVC-Al folija, sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6433/22

16.01.2024

15.01.2029

16

WAMLOX

C09DB01

amlodipin, valsartan

BIH-H-3924225-1

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 blistera OPA/Al/PVC-Al folija, sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6434/22

16.01.2024

15.01.2029

17

WAMLOX

C09DB01

amlodipin, valsartan

BIH-H-2848755-8

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

film tableta

10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 blistera OPA/Al/PVC-Al folija, sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-2-6435/22

16.01.2024

15.01.2029

18

WAMLOX

C09DB01

amlodipin, valsartan

BIH-H-2375789-3

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

5 mg/1 tableta+ 320 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 blistera OPA/Al/PVC-Al folija, sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6436/22

16.01.2024

15.01.2029

19

WAMLOX

C09DB01

amlodipin, valsartan

BIH-H-6669435-9

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

10 mg/1 tableta+ 320 mg/1 tableta

 30 filmom obloženih tableta (3 blistera OPA/Al/PVC-Al folija, sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-3-6437/22

16.01.2024

15.01.2029

20

DOXAT

C02CA04

doksazosin

BIH-H-0009595-0

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

tableta

2 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5954/22

17.01.2024

16.01.2029

21

DOXAT

C02CA04

doksazosin

BIH-H-0828608-7

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

tableta

4 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5955/22

17.01.2024

16.01.2029

22

IBUPROFEN FARMAVITA

M01AE01

ibuprofen

BIH-H-8196358-2

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

filmom obložena tableta

600 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8089/22

19.01.2024

18.01.2029

23

SULPIRID FARMAVITA

N05AL01

sulpirid

BIH-H-5671606-7

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

kapsula, tvrda

50 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al blistera po 15 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7945/22

19.01.2024

18.01.2029

24

MANNITOL 20% VIOSER

B05BC01

manitol

BIH-H-8331173-1

VIOSER S.A PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY, Grčka

otopina za infuziju

200 mg/1 mL

10 polietilenskih boca sa po 250 ml otopine za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-2205/23

22.01.2024

21.01.2029

25

GLUKOZA 5% VIOSER

B05BA03

glukoza

BIH-H-9855057-1

VIOSER S.A PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY, Grčka

otopina za infuziju

5,5 g/100 mL

10 polietilenskih boca sa po 250 ml otopine za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-2204/23

23.01.2024

22.01.2029

26

GLUKOZA 5% VIOSER

B05BA03

glukoza

BIH-H-1782980-6

VIOSER S.A PARENTERAL SOLUTIONS INDUSTRY, Grčka

otopina za infuziju

5,5 g/100 mL

10 polietilenskih boca sa po 500 ml otopine za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-2206/23

23.01.2024

22.01.2029

27

MULTIBIC 2 mmol/l kalija

B05ZB

glukoza, kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-hlorid

BIH-H-6219924-4

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH, Njemačka

otopina za hemodijalizu/hemofiltraciju

0.1491 g/1000 mL+ 0.2205 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 1.1 g/1000 mL+ 6.136 g/1000 mL+ 2.94 g/1000 mL

2 vrećice (sa dvije komore) po 5000 ml otopine za hemodijalizu/ hemofiltraciju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-8446/22

23.01.2024

22.01.2029

28

MULTIBIC 3 mmol/l kalija

B05ZB

glukoza, kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-hlorid

BIH-H-0212029-5

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GmbH, Njemačka

otopina za hemodijalizu/hemofiltraciju

0.2237 g/1000 mL+ 0.2205 g/1000 mL+ 0.1017 g/1000 mL+ 1.1 g/1000 mL+ 6.136 g/1000 mL+ 2.94 g/1000 mL

2 vrećice (sa dvije komore) od 5 000 ml otopine za hemodijalizu/hemofiltraciju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-8447/22

23.01.2024

22.01.2029

29

LATRIGIL

N03AX09

lamotrigin

BIH-H-8865026-0

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

tableta za oralnu suspenziju

100 mg/1 tableta

30 tableta za oralnu suspenziju (3 blistera od Aclar/ PVC/Al folije po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7990/22

23.01.2024

22.01.2029

30

LATRIGIL

N03AX09

lamotrigin

BIH-H-8143530-2

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

tableta za oralnu suspenziju

25 mg/1 tableta

30 tableta za oralnu suspenziju (3 blistera od Aclar/ PVC/Al folije po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7988/22

23.01.2024

22.01.2029

31

LATRIGIL

N03AX09

lamotrigin

BIH-H-5691507-7

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

tablete za oralnu suspenziju

50 mg/1 tableta

30 tableta za oralnu suspenziju (3 blistera od Aclar/ PVC/Al folije po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7989/22

23.01.2024

22.01.2029

32

ZALASTA Q-Tab

N05AH03

olanzapin

BIH-H-1194818-7

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

raspadljiva tableta za usta

5 mg/1 tableta

28 raspadljivih tableta za usta (4 Al/OPA/Al/PVC blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6448/22

24.01.2024

23.01.2029

33

ZALASTA Q-Tab

N05AH03

olanzapin

BIH-H-7416886-5

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

raspadljiva tableta za usta

10 mg/1 tableta

28 raspadljivih tableta za usta (4 Al/OPA/Al/PVC blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6449/22

24.01.2024

23.01.2029

34

ZALASTA Q-Tab

N05AH03

olanzapin

BIH-H-3895732-1

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

raspadljiva tableta za usta

20 mg/1 tableta

28 raspadljivih tableta za usta (4 Al/OPA/Al/PVC blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6451/22

24.01.2024

23.01.2029

35

MERALYS

R01AA07

ksilometazolin

BIH-H-2397145-3

JADRAN - Galenski laboratorij d.d., Hrvatska

sprej za nos, otopina

5 mg/10 mL

10 mL otopine u bočici  sa sprej pumpicom, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-6755/22

24.01.2024

23.01.2029

36

MERALYS

R01AA07

ksilometazolin

BIH-H-8839846-6

JADRAN - Galenski laboratorij d.d., Hrvatska

sprej za nos, otopina

10 mg/10 mL

10 mL otopine u bočici sa sprej pumpicom, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-6754/22

24.01.2024

23.01.2029

37

VIZOL

S01GA02

tetrizolin

BIH-H-8109354-3

JADRAN - Galenski laboratorij d.d., Hrvatska

kapi za oko, otopina

0,5 mg/1 mL

10 ml kapi za oko, otopine u plastičnoj bočici, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-7637/22

24.01.2024

23.01.2029

38

ARIPRIZOL

N05AX12

aripiprazol

BIH-H-9317497-3

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

tableta

10 mg/1 tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10399/22

25.01.2024

24.01.2029

39

ARIPRIZOL

N05AX12

aripiprazol

BIH-H-2454060-5

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

tableta

15 mg/1 tableta

30 tableta (5 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 6 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10400/22

25.01.2024

24.01.2029

40

ARIPRIZOL

N05AX12

aripiprazol

BIH-H-4587525-4

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

tableta

30 mg/1 tableta

30 tableta (5 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 6 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10401/22

25.01.2024

24.01.2029

41

ACIPAN

A02BC02

pantoprazol

BIH-H-5251628-0

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

gastrorezistentna tableta

20 mg/1 tableta

14 gastrorezistentnih tableta (1 OPA/Al/PVC/Al  blister sa 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4717/22

26.01.2024

25.01.2029

42

ACIPAN

A02BC02

pantoprazol

BIH-H-1642038-4

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

gastrorezistentna tableta

20 mg/1 tableta

28 gastrorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4718/22

26.01.2024

25.01.2029

43

ACIPAN

A02BC02

pantoprazol

BIH-H-3935453-3

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

gastrorezistentna tableta

40 mg/1 tableta

14 gastrorezistentnih tableta (1 OPA/Al/PVC/Al blister sa 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4719/22

26.01.2024

25.01.2029

44

ACIPAN

A02BC02

pantoprazol

BIH-H-8389228-4

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

gastrorezistentna tableta

40 mg/1 tableta

28 gastrorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 14 tableta ), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-4720/22

26.01.2024

25.01.2029

45

AGNIS

A10BH02

vildagliptin

BIH-H-7915071-7

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

tableta

50 mg/1 tableta

30 tableta (3 oPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7639/22

29.01.2024

28.01.2029

46

AGNIS

A10BH02

vildagliptin

BIH-H-8442985-8

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

tableta

50 mg/1 tableta

60 tableta (6 oPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7640/22

29.01.2024

28.01.2029

47

HEPTANON

N07BC02

metadon

BIH-H-5012208-5

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

tableta

5 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8368/22

29.01.2024

28.01.2029

48

FOSTER

R03AK08

beklometazon, formoterol

BIH-H-1120087-2

CHIESI PHARMACEUTICALS GmbH, Austrija

stlačeni inhalat, otopina

200 µg/1 doza+ 6 mg/1 doza

1 inhalator sa 120 doza, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6192/22

29.01.2024

28.01.2029

49

FOSTER

R03AK08

beklometazon, formoterol

BIH-H-8579810-6

CHIESI PHARMACEUTICALS GmbH, Austrija

stlačeni inhalat, otopina

200 µg/1 doza+ 6 µg/1 doza

1 inhalator sa 180 doza, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6193/22

29.01.2024

28.01.2029

50

OLEOVIT D3

A11CC05

holekalciferol

BIH-H-9080580-2

FRESENIUS KABI Austria GmbH, Austrija

oralne kapi, rastvor

14400 i.j./1 mL

12,5 ml oralnih kapi, rastvora u staklenoj bočici, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8235/22

30.01.2024

29.01.2029

51

SONA

D10AD03

adapalen

BIH-H-0311102-5

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska

krema

1 mg/1 g

1 Al tuba sa 30 g kreme, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8318/22

31.01.2024

30.01.2029

52

SONA

D10AD03

adapalen

BIH-H-3672711-5

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska

gel

1 mg/1 g

30 g gela u aluminijskoj tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8317/22

31.01.2024

30.01.2029

53

TOBRAVIS

S01AA12

tobramicin

BIH-H-4985008-4

ROMPHARM COMPANY SRL, Rumunija

kapi za oči , rastvor

3 mg/1 mL

5 ml kapi za oči, rastvora u LDPE bočici, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6678/22

31.01.2024

30.01.2029

54

TOBRAVIS COMBO

S01CA01

deksametazon, tobramicin

BIH-H-9383292-7

ROMPHARM COMPANY SRL, Rumunija

kapi za oči, suspenzija

1 mg/1 mL+ 3 mg/1 mL

5 ml kapi za oči, suspenzije u LDPE bočici, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6679/22

01.02.2024

31.01.2029

55

LACIPIL

C08CA09

lacidipin

BIH-H-1954571-1

GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska

filmom obložena tableta

2 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (4 Al/Al CRSF - blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2909/22

02.02.2024

01.02.2029

56

LACIPIL

C08CA09

lacidipin

BIH-H-6949930-4

GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska

filmom obložena tableta

4 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (4 Al/Al CRSF - blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2910/22

02.02.2024

01.02.2029

57

PRENESSA

C09AA04

perindopril

BIH-H-5291826-3

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

tableta

4 mg/1 tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6774/22

02.02.2024

01.02.2029

58

PRENESSA

C09AA04

perindopril

BIH-H-0417191-0

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

tableta

8 mg/1 tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6775/22

02.02.2024

01.02.2029

59

PRENESSA

C09AA04

perindopril

BIH-H-0692016-3

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

tableta

2 mg/1 tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6773/22

02.02.2024

01.02.2029

60

VASILIP

C10AA01

simvastatin

BIH-H-5333924-8

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

10 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (4 PVC/PE/PVDC//Al - blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6443/22

02.02.2024

01.02.2029

61

VASILIP

C10AA01

simvastatin

BIH-H-0266269-8

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

20 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (4 PVC/PE/PVDC//Al - blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6444/22

02.02.2024

01.02.2029

62

RAMEAM

C09BB07

amlodipin, ramipril

BIH-H-5617650-4

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

kapsula, tvrda

5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6455/22

05.02.2024

04.02.2029

63

RAMEAM

C09BB07

amlodipin, ramipril

BIH-H-9779365-1

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

kapsula, tvrda

10 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6453/22

05.02.2024

04.02.2029

64

RAMEAM

C09BB07

amlodipin, ramipril

BIH-H-2031680-3

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

kapsula, tvrda

5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6454/22

05.02.2024

04.02.2029

65

RAMEAM

C09BB07

amlodipin, ramipril

BIH-H-6802579-7

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

kapsula, tvrda

10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6452/22

05.02.2024

04.02.2029

66

ATREMIA (▼)

L01XX35

anagrelid

BIH-H-8821346-2

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

kapsula, tvrda

0,5 mg/1 kapsula

100 kapsula, tvrdih u HDPE bočici, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-2-8924/22

06.02.2024

05.02.2029

67

YASNAL

N06DA02

donepezil

BIH-H-9805197-6

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

raspadljiva tableta za usta

5 mg/1 tableta

30 raspadljivih tableta za usta (3 blistera OPA/Alu/PVC film-PET/Alu folija, po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6446/22

06.02.2024

05.02.2029

68

YASNAL

N06DA02

donepezil

BIH-H-2591646-7

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

raspadljiva tableta za usta

10 mg/1 tableta

30 raspadljivih tableta za usta (3 blistera OPA/Alu/PVC film-PET/Alu folija po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6447/22

06.02.2024

05.02.2029

69

LANSOPROL

A02BC03

lansoprazol

BIH-H-4385321-4

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

gastrorezistentna kapsula, tvrda

15 mg/1 kapsula

28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 blistera po 14 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7705/22

08.02.2024

07.02.2029

70

LANSOPROL

A02BC03

lansoprazol

BIH-H-3511299-0

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

gastrorezistentna kapsula, tvrda

30 mg/1 kapsula

14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (1 blister) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7706/22

08.02.2024

07.02.2029

71

LANSOPROL

A02BC03

lansoprazol

BIH-H-3368917-1

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

gastrorezistentna kapsula, tvrda

30 mg/1 kapsula

28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 blistera po 14 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7707/22

08.02.2024

07.02.2029

72

PRENEWEL

C09BA04

indapamid, perindopril

BIH-H-0809042-6

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

tableta

8 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6456/22

08.02.2024

07.02.2029

73

ARGEDIN

D06BA01

sulfadiazin-srebro

BIH-H-3949004-1

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

krema

10 mg/1 g

AI - tuba sa 40 g kreme, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-6812/22

08.02.2024

07.02.2029

74

TRAMADOL HF

N02AX02

tramadol

BIH-H-3492424-3

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

oralne kapi, rastvor

100 mg/1 mL

10 mL rastvora u bočici sa kapaljkom od polietilena, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7987/22

08.02.2024

07.02.2029

75

BELEPTIC

N03AX18

lakozamid

BIH-H-7582213-9

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

filmom obložena tableta

50 mg/1 tableta

56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7794/22

08.02.2024

07.02.2029

76

BELEPTIC

N03AX18

lakozamid

BIH-H-9280084-3

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

filmom obložena tableta

150 mg/1 tableta

56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7796/22

08.02.2024

07.02.2029

77

BELEPTIC

N03AX18

lakozamid

BIH-H-4556424-9

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

filmom obložena tableta

100 mg/1 tableta

56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-2-7795/22

08.02.2024

07.02.2029

78

BELEPTIC

N03AX18

lakozamid

BIH-H-7371125-0

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

filmom obložena tableta

200 mg/1 tableta

56 filmom obloženih tableta (4 PVC/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-2-7797/22

08.02.2024

07.02.2029

79

PANADOL

N02BE01

paracetamol

BIH-H-6280836-5

GLAXOSMITHKLINE-CONSUMER Magyarorszag Korlatolt Felelossegu Tarsasag, Mađarska

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta

12 filmom obloženih tableta (1 PVC/Al  blister), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-7300/22

09.02.2024

08.02.2029

80

ALERIX

R06AX26

feksofenadin

BIH-H-7298442-0

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

film tableta

120 mg/1 tableta

10 film tableta (1 PVC/PVdC/Al blister), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-6813/22

09.02.2024

08.02.2029

81

FAKTU

C05AX03

cinhokain, polikrezulen

BIH-H-1700449-1

TAKEDA GmbH, Njemačka

mast

10 mg/1 g+ 50 mg/1 g

1 Alu tuba sa 20 g masti i aplikatorom, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-6750/22

12.02.2024

11.02.2029

82

FAKTU

C05AX03

cinhokain, polikrezulen

BIH-H-0051986-0

TAKEDA GmbH, Njemačka

supozitorija

2,5 mg/1 supozitorija+ 100 mg/1 supozitorija

10 supozitorija (2 PVC/PE stripa sa po 5 supozitorija), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-6749/22

12.02.2024

11.02.2029

83

MOVYMIA (▼)

H05AA02

teriparatide

BIH-H-0656597-0

GEDEON RICHTER PLC., Mađarska

rastvor za injekciju u ulošku

20 µg/80 µL

1 uložak sa  2,4 ml rastvora za injekciju, što odgovara 28 doza od 20 mikrograma (na 80 mikrolitara)

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2524/23

12.02.2024

11.02.2029

84

MOVYMIA (▼)

H05AA02

teriparatide

BIH-H-6707464-9

GEDEON RICHTER PLC., Mađarska

rastvor za injekciju u ulošku

20 µg/80 µL

3 uloška sa po 2,4 ml rastvora za injekciju, što odgovara 28 doza od 20 mikrograma (na 80 mikrolitara)

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-2-2525/23

12.02.2024

11.02.2029

85

ZYPREXA

N05AH03

olanzapin

BIH-H-4464858-3

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Njemačka, Njemačka

obložena tableta

10 mg/1 tableta

28 obloženih tableta (4 PVC/oPA/Al//Al - blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5367/23

12.02.2024

11.02.2029

86

ZYPREXA

N05AH03

olanzapin

BIH-H-6540367-0

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Njemačka, Njemačka

obložena tableta

5 mg/1 tableta

28 obloženih tableta (4 PVC/oPA/Al//Al - blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5366/23

12.02.2024

11.02.2029

87

MINIRIN

H01BA02

dezmopresin

BIH-H-4357654-3

FERRING PHARMACEUTICALS BV, Nizozemska

tableta

0.2 mg/1 tableta

30 tableta u HDPE - bočici, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9392/22

13.02.2024

12.02.2029

88

XELJANZ (▼)

L04AA29

tofacitinib

BIH-H-5769568-9

PFIZER Inc., Sjedinjene Američke Države

filmom obložena tableta

5 mg/1 tableta

56 filmom obloženih tableta (4 Al blistera s Al/PVC podlogom sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8117/22

13.02.2024

12.02.2029

89

ABUXAR

M04AA03

febuksostat

BIH-H-8506430-3

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

filmom obložena tableta

80 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9783/22

13.02.2024

12.02.2029

90

ABUXAR

M04AA03

febuksostat

BIH-H-5524677-3

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

filmom obložena tableta

120 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-2-9784/22

13.02.2024

12.02.2029

91

XEPAR

B01AC22

prasugrel

BIH-H-3575327-8

HEMOFARM A.D. Vršac, Srbija

film tableta

10 mg/1 tableta

 30 film tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-2-8406/22

14.02.2024

13.02.2029

92

ABIZOL

N05AX12

aripiprazol

BIH-H-5907578-6

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

tableta 

5 mg/1 tableta

28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11344/22

14.02.2024

13.02.2029

93

ABIZOL

N05AX12

aripiprazol

BIH-H-7206688-1

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

tableta 

10 mg/1 tableta

28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11345/22

14.02.2024

13.02.2029

94

ABIZOL

N05AX12

aripiprazol

BIH-H-3969961-5

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

tableta 

15 mg/1 tableta

28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11346/22

14.02.2024

13.02.2029

95

BEZIDIN

A01AD02

benzidamin

BIH-H-0809312-1

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

sprej za usnu sluznicu, otopina

1,5 mg/1 mL

30 ml otopine za usnu sluznicu u HDPE bočici sa pumpicom i nastavkom za raspršivanje, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

 04-07.3-2-9227/22

15.02.2024

14.02.2029

96

BEZIDIN

A01AD02

benzidamin

BIH-H-0029218-9

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

sprej za usnu sluznicu, otopina

3 mg/1 mL

15 ml otopine za usnu sluznicu u HDPE bočici sa pumpicom i nastavkom za raspršivanje, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-9228/22

15.02.2024

14.02.2029

97

CLODIL

B01AC04

klopidogrel

BIH-H-0198009-9

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

film tableta

75 mg/1 tableta

30 film tableta (3 AI/AI blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9447/22

15.02.2024

14.02.2029

98

KLACID

J01FA09

klaritromicin

BIH-H-5341155-5

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

film tableta

500 mg/1 tableta

14 film tableta (2 PVC/PVdC/Al  blistera po 7 film tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6937/22

15.02.2024

14.02.2029

99

KLACID i.v.

J01FA09

klaritromicin

BIH-H-4081694-1

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

500 mg/1 viala

1 staklena bočica sa 500 mg praška, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-6938/22

15.02.2024

14.02.2029

100

KLACID SR

J01FA09

klaritromicin

BIH-H-8067238-4

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

tableta s modificiranim oslobađanjem

500 mg/1 tableta

7 tableta sa modificiranim oslobađanjem (1 PVC/PVDC/Al  blister sa 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6936/22

15.02.2024

14.02.2029

101

TECENTRIQ (▼)

L01FF05

atezolizumab

BIH-H-0753927-8

F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, Švajcarska

Koncentrat za otopinu za infuziju

60 mg/1 mL

jedna staklena bočica sa 20 ml koncentrata za otopinu za infuziju u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-6189/22

15.02.2024

14.02.2029

102

IbuDIRECT

M01AE01

ibuprofen

BIH-H-8978026-2

PHARMAMED d.o.o. Travnik, Bosna i Hercegovina

kapsula, meka

400 mg/1 kapsula

10 kapsula, mekih (1 PVC/PVDC-Al blister), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-6935/22

15.02.2024

14.02.2029

103

RISSAR

N05AX08

risperidon

BIH-H-7962119-7

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

2 mg/1 tableta

20 film tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta) , u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11526/22

15.02.2024

14.02.2029

104

RISSAR

N05AX08

risperidon

BIH-H-5083108-0

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

3 mg/1 tableta

20 film tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11527/22

15.02.2024

14.02.2029

105

ERLOTINIB MYLAN

L01EB02

erlotinib

BIH-H-5917758-9

MYLAN GERMANY GmbH, Njemačka

filmom obložena tableta

100 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3Al-OPA/Alu/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-7109/22

16.02.2024

15.02.2029

106

ERLOTINIB MYLAN

L01EB02

erlotinib

BIH-H-8385235-8

MYLAN GERMANY GmbH, Njemačka

filmom obložena tableta

150 mg/1 tableta

 30 filmom obloženih tableta (3Al-OPA/Alu/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-7110/22

16.02.2024

15.02.2029

107

ERLOTINIB MYLAN

L01EB02

erlotinib

BIH-H-9242365-2

MYLAN GERMANY GmbH, Njemačka

filmom obložena tableta

25 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 Al-OPA/Alu/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-7108/22

16.02.2024

15.02.2029

108

CARBOPLASIN

L01XA02

karboplatin

BIH-H-4879310-0

TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Nizozemska

koncentrat za rastvor za infuziju

450 mg/45 mL

1 staklena bočica od 45 ml u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-10159/22

16.02.2024

15.02.2029

109

CARBOPLASIN

L01XA02

karboplatin

BIH-H-0253015-9

TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Nizozemska

koncentrat za rastvor za infuziju

150 mg/15 mL

1 staklena bočica od 15 ml u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-10158/22

16.02.2024

15.02.2029

110

CARBOPLASIN

L01XA02

karboplatin

BIH-H-4474212-1

TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Nizozemska

koncentrat za rastvor za infuziju

50 mg/5 mL

1 staklena bočica od 5 ml u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

 04-07.3-2-10157/22

16.02.2024

15.02.2029

111

OCREVUS (▼)

L04AA36

okrelizumab

BIH-H-7270787-1

F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, Švajcarska

Koncentrat za otopinu za infuziju

300 mg/10 mL

1 staklena bočica sa 10 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-6210/22

16.02.2024

15.02.2029

112

TRAMADOL ALKALOID

N02AX02

tramadol

BIH-H-1713236-8

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

kapsula, tvrda

50 mg/1 kapsula

20 kapsula, tvrdih (2 Al/PVC/PVdC blistera po 10 kapsula, tvrdih), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11546/22

16.02.2024

15.02.2029

113

GALVUS

A10BH02

vildagliptin

BIH-H-1003840-0

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

tableta

50 mg/1 tableta

28 tableta (2 PA/Al/PVC//Al - blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8289/22

19.02.2024

18.02.2029

114

ELOCOM

D07AC13

mometazon

BIH-H-0182952-0

N.V. ORGANON, Nizozemska

krema

1 mg/1 g

1 AI/tuba sa 30 g kreme, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8475/22

19.02.2024

18.02.2029

115

ELOCOM

D07AC13

mometazon

BIH-H-3431155-6

N.V. ORGANON, Nizozemska

mast

1 mg/1 g

1 AI/tuba sa 30 g masti, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8474/22

19.02.2024

18.02.2029

116

MERALYS COMB

R01AB06

ksilometazolin, ipratropijum

BIH-H-1375960-6

JADRAN - Galenski laboratorij d.d., Hrvatska

sprej za nos, otopina

0,5 mg/1 mL+ 0,6 mg/1 mL

10 ml spreja za nos, otopine u bočici sa sprej pumpicom, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-7821/22

19.02.2024

18.02.2029

117

GLIMEPIRID HF

A10BB12

glimepirid

BIH-H-3653136-2

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

tableta 

1 mg/1 tableta

30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7405/22

20.02.2024

19.02.2029

118

GLIMEPIRID HF

A10BB12

glimepirid

BIH-H-2433015-8

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

tableta 

2 mg/1 tableta

30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7404/22

20.02.2024

19.02.2029

119

GLIMEPIRID HF

A10BB12

glimepirid

BIH-H-8906919-1

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

tableta 

3 mg/1 tableta

30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta),u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7402/22

20.02.2024

19.02.2029

120

GLIMEPIRID HF

A10BB12

glimepirid

BIH-H-8885896-4

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

tableta 

4 mg/1 tableta

30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta),u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7403/22

20.02.2024

19.02.2029

121

VITAMIN B12 ALKALOID

B03BA01

cijanokobalamin

BIH-H-6605598-7

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

rastvor  za injekciju

500 µg/1 mL

50 staklenih ampula sa po 1 ml rastvora za injekciju (pakovanje 10 plastičnih (PVC) uložaka po 5 ampula), u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-10345/22

20.02.2024

19.02.2029

122

GENOTROPIN

H01AC01

somatropin

BIH-H-6609906-4

PFIZER Inc., Sjedinjene Američke Države

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu

5,3 mg/1 mL

1 napunjeni injekcioni pen GoQuick sa praškom i rastvaračem za rastvor za injekciju (uložak sa odjeljkom sa praškom i odjeljkom sa 1 ml rastvarača), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-9241/22

20.02.2024

19.02.2029

123

GENOTROPIN

H01AC01

somatropin

BIH-H-2870757-2

PFIZER Inc., Sjedinjene Američke Države

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu

12 mg/1 mL

1 napunjeni injekcioni pen GoQuick sa praškom i rastvaračem za rastvor za injekciju (uložak sa odjeljkom sa praškom i odjeljkom sa 1 ml rastvarača), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-9242/22

20.02.2024

19.02.2029

124

ALECENSA

L01ED03

alektinib

BIH-H-1655149-9

F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, Švajcarska

kapsula, tvrda

150 mg/1 kapsula

224 kapsule, tvrde (4 kutije sa po 56 kapsula - jedna kutija sadrži 7 Aluminij/aluminij (PA/Alu/PVC/Alu) blistera sa po 8  kapsula), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-6866/22

20.02.2024

19.02.2029

125

JAKAVI

L01EJ01

ruksolitinib

BIH-H-7215203-7

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

tableta 

5 mg/1 tableta

56 tableta (4 PVC/PCTFE/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-8291/22

20.02.2024

19.02.2029

126

JAKAVI

L01EJ01

ruksolitinib

BIH-H-0364420-7

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

tableta 

15 mg/1 tableta

56 tableta (4 PVC/PCTFE/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-8293/22

20.02.2024

19.02.2029

127

JAKAVI

L01EJ01

ruksolitinib

BIH-H-1929967-0

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

tableta 

20 mg/1 tableta

56 tableta (4 PVC/PCTFE/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-8294/22

20.02.2024

19.02.2029

128

JAKAVI

L01EJ01

ruksolitinib

BIH-H-3663375-3

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

tableta

10 mg/1 tableta

56 tableta (4 PVC/PCTFE/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-8292/22

20.02.2024

19.02.2029

129

ZYGLIP

C10AB05

fenofibrat

BIH-H-9649674-9

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

tableta

145 mg/1 tableta

30 tableta (3 Al/PVC/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9727/22

21.02.2024

20.02.2029

130

DUSTER

G04CB02

dutasterid

BIH-H-6917200-9

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

kapsula, meka

0.5 mg/1 kapsula

30 kapsula, mekih (3 PVC/PVdC//Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1378/23

21.02.2024

20.02.2029

131

KETOSTERIL

V06DD

aminokiseline, uključujući kombinacije sa polipeptidima

BIH-H-0411982-3

FRESENIUS KABI Austria GmbH, Austrija

filmom obložena tableta

53 mg/1 tableta+ 23 mg/1 tableta+ 38 mg/1 tableta+ 30 mg/1 tableta+ 105 mg/1 tableta+ 67 mg/1 tableta+ 101 mg/1 tableta+ 68 mg/1 tableta+ 86 mg/1 tableta+ 59 mg/1 tableta

100 filmom obloženih tableta (5 Al/PVC/PVDC blistera sa po 20 tableta u zaštitnoj aluminijskoj vrećici), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9561/22

22.02.2024

21.02.2029

132

GASTROPERIDON

A03FA03

domperidon

BIH-H-7847700-6

HEMOFARM A.D. Vršac, Srbija

tableta

10 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10654/22

23.02.2024

22.02.2029

133

OPTIMON HCT

C09BA03

hidrohlorotiazid, lizinopril

BIH-H-6485287-0

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

tableta

20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10914/22

23.02.2024

22.02.2029

134

TRITAZIDE

C09BA05

hidrohlorotiazid, ramipril

BIH-H-0797571-0

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska

tableta

2.5 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

28 tableta (2 PVC/Al blistera sa po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9015/22

23.02.2024

22.02.2029

135

TRITAZIDE

C09BA05

hidrohlorotiazid, ramipril

BIH-H-4000320-9

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska

tableta

5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta

28 tableta (2 PVC/Al blistera sa po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9014/22

23.02.2024

22.02.2029

136

AMLESSA

C09BB04

amlodipin, perindopril

BIH-H-0411712-3

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

tableta

8 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta

90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9330/22

26.02.2024

25.02.2029

137

AMLESSA

C09BB04

amlodipin, perindopril

BIH-H-6816142-9

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

tableta

8 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blister po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9329/22

26.02.2024

25.02.2029

138

AMLESSA

C09BB04

amlodipin, perindopril

BIH-H-8199118-7

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

tableta

8 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta

90 tableta (9 OPA/Al/PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9328/22

26.02.2024

25.02.2029

139

AMLESSA

C09BB04

amlodipin, perindopril

BIH-H-7806282-9

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

tableta

8 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9327/22

26.02.2024

25.02.2029

140

AMLESSA

C09BB04

amlodipin, perindopril

BIH-H-8865670-0

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

tableta

4 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta

90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9334/22

26.02.2024

25.02.2029

141

AMLESSA

C09BB04

amlodipin, perindopril

BIH-H-1742879-3

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

tableta

4 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9333/22

26.02.2024

25.02.2029

142

AMLESSA

C09BB04

amlodipin, perindopril

BIH-H-2456729-4

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

tableta

4 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta

90 tableta (9 OPA/Al/PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9332/22

26.02.2024

25.02.2029

143

AMLESSA

C09BB04

amlodipin, perindopril

BIH-H-4285173-6

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

tableta

4 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9331/22

26.02.2024

25.02.2029

144

CO-DIOVAN

C09DA03

hidrohlorotiazid, valsartan

BIH-H-5069667-9

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

film tableta

160 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

28 film tableta (2 PVC/PVDC blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9557/22

26.02.2024

25.02.2029

145

CO-DIOVAN

C09DA03

hidrohlorotiazid, valsartan

BIH-H-4985512-5

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

film tableta

80 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

28 film tableta (2 PVC/PVDC blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9556/22

26.02.2024

25.02.2029

146

TRILEPTAL

N03AF02

okskarbazepin

BIH-H-4605752-5

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

film tableta

300 mg/1 tableta

50 film tableta (5 PVC/PE/PVDC// Al - blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7290/22

26.02.2024

25.02.2029

147

TRILEPTAL

N03AF02

okskarbazepin

BIH-H-3789278-9

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

film tableta

600 mg/1 tableta

50 film tableta (5 PVC/PE/PVDC// Al - blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7291/22

26.02.2024

25.02.2029

148

TRILEPTAL

N03AF02

okskarbazepin

BIH-H-8864313-3

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

oralna suspenzija

60 mg/1 mL

staklena bočica sa 250 mL suspenzije i špric od 10 mL, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7292/22

26.02.2024

25.02.2029

149

LOPRIL H

C09BA03

hidrohlorotiazid, lizinopril

BIH-H-6007039-7

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

tableta

10 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7737/22

27.02.2024

26.02.2029

150

LOPRIL H

C09BA03

hidrohlorotiazid, lizinopril

BIH-H-6160521-7

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

tableta

20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

20 tableta (2 PVC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7739/22

27.02.2024

26.02.2029

151

LOPRIL H

C09BA03

hidrohlorotiazid, lizinopril

BIH-H-9917326-2

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

tableta

10 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7738/22

27.02.2024

26.02.2029

152

LOPRIL H

C09BA03

hidrohlorotiazid, lizinopril

BIH-H-1373654-4

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

tableta

20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7740/22

27.02.2024

26.02.2029

153

LORISTA

C09CA01

losartan

BIH-H-3573941-6

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

25 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7607/22

27.02.2024

26.02.2029

154

LORISTA

C09CA01

losartan

BIH-H-0611267-4

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

100 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC// Al - blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7608/22

27.02.2024

26.02.2029

155

VFEND

J02AC03

vorikonazol

BIH-H-7333901-1

PFIZER INC., Sjedinjene Američke Države

filmom obložena tableta

50 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (4 Al/PVC/PVDC  blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5347/22

29.02.2024

28.02.2029

156

VFEND

J02AC03

vorikonazol

BIH-H-4235182-6

PFIZER INC., Sjedinjene Američke Države

filmom obložena tableta

200 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (4 Al/PVC/PVDC blistera po 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-5348/22

29.02.2024

28.02.2029

157

PANTOPRAZOL Hemofarm

A02BC02

pantoprazol

BIH-H-0274469-7

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

gastrorezistentna tableta

20 mg/1 tableta

 14 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister sa po 14 tableta), u kutiji 

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8336/22

01.03.2024

28.02.2029

158

PANTOPRAZOL Hemofarm

A02BC02

pantoprazol

BIH-H-1075211-5

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

gastrorezistentna tableta

40 mg/1 tableta

14 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8338/22

01.03.2024

28.02.2029

159

PANTOPRAZOL Hemofarm

A02BC02

pantoprazol

BIH-H-5216745-7

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

gastrorezistentna tableta

20 mg/1 tableta

 28 gastrorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8337/22

01.03.2024

28.02.2029

160

PANTOPRAZOL Hemofarm

A02BC02

pantoprazol

BIH-H-9009510-7

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

gastrorezistentna tableta

40 mg/1 tableta

28 gastrorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8339/22

01.03.2024

28.02.2029

161

BENEFIT

C10AA07

rosuvastatin

BIH-H-7855430-4

ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina

film tableta

5 mg/1 tableta

30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9107/22

01.03.2024

28.02.2029

162

BENEFIT

C10AA07

rosuvastatin

BIH-H-7936742-0

ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina

film tableta

10 mg/1 tableta

30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 film tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9108/22

01.03.2024

28.02.2029

163

BENEFIT

C10AA07

rosuvastatin

BIH-H-9310981-6

ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina

film tableta

20 mg/1 tableta

30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 film tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9109/22

01.03.2024

28.02.2029

164

BENEFIT

C10AA07

rosuvastatin

BIH-H-7858569-0

ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina

film tableta

40 mg/1 tableta

30 film tableta (3 Al/Al blistera po 10 film tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9110/22

01.03.2024

28.02.2029

165

NEOCEF

J01DD08

cefiksim

BIH-H-8701235-3

LABORATÓRIOS ATRAL, S.A., Portugal

obložena tableta

400 mg/1 tableta

8 obloženih tableta (2 Al/Al blistera sa po 4 obložene tablete), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9105/22

01.03.2024

28.02.2029

166

NEOCEF

J01DD08

cefiksim

BIH-H-2069934-8

LABORATÓRIOS ATRAL, S.A., Portugal

prašak za oralnu suspenziju

100 mg/5 mL

1 staklena bočica (120 ml) sa praškom za oralnu suspenziju i kašikom za doziranje od 5 ml, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9106/22

01.03.2024

28.02.2029

167

MYFORTIC

L04AA06

mikofenolna kiselina

BIH-H-2922150-0

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

gastrorezistentna tableta

180 mg/1 tableta

120 gastrorezistentnih tableta (12 PA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-11352/22

01.03.2024

28.02.2029

168

MYFORTIC

L04AA06

mikofenolna kiselina

BIH-H-9632502-2

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

gastrorezistentna tableta

360 mg/1 tableta

120 gastrorezistentnih tableta (12 PA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-11353/22

01.03.2024

28.02.2029

169

FORTEVIR

J05AF10

entekavir

BIH-H-0320097-5

ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska

film tableta

1 mg/1 tableta

30 film tableta (2 Al/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3724/23

04.03.2024

03.03.2029

170

FORTEVIR

J05AF10

entekavir

BIH-H-5204452-9

ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska

film tableta

0,5 mg/1 tableta

 30 film tableta (2 Al/Al blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3725/23

04.03.2024

03.03.2029

171

JUVE

M02AA06

etofenamat

BIH-H-5273517-4

ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska

gel

50 mg/1 g

40 g gela u Al tubi,u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-9660/22

04.03.2024

03.03.2029

172

AZAX

J01FA10

azitromicin

BIH-H-8201315-4

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

film tableta

500 mg/1 tableta

3 film tablete (1 PVC/PE/PVDC-Al blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10867/22

05.03.2024

04.03.2029

173

HERNOVIR

J05AB01

aciklovir

BIH-H-3254397-6

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

tableta

200 mg/1 tableta

25 tableta (1 prozirni PVC/Al - blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9987/22

05.03.2024

04.03.2029

174

HERNOVIR

J05AB01

aciklovir

BIH-H-1193480-5

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

tableta

400 mg/1 tableta

25 tableta (5 prozirnih PVC/Al - blistera po 5 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9988/22

05.03.2024

04.03.2029

175

TENOVIRAL

J05AF07

tenofovir disoproksil

BIH-H-8420557-0

ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska

film tableta

245 mg/1 tableta

30 film tableta u HDPE boci, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9229/22

05.03.2024

04.03.2029

176

NEOFEN

M01AE01

ibuprofen

BIH-H-3987512-8

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska

čepić

125 mg/1 supozitorija

10 čepića (2 PVC/PE stripa po 5 čepića), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-1425/23

05.03.2024

04.03.2029

177

PARAFEN

M01AE51

ibuprofen, paracetamol

BIH-H-7662100-7

REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija

filmom obložena tableta

200 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta

10 filmom obloženih tableta (1 PVDC/TE/PVC//Al blister sa 10 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-9949/22

05.03.2024

04.03.2029

178

PARAFEN

M01AE51

ibuprofen, paracetamol

BIH-H-0470234-9

REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija

filmom obložena tableta

200 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta

20 filmom obloženih tableta (2 PVDC/TE/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

 04-07.3-2-9950/22

05.03.2024

04.03.2029

179

SERZYL

R03AK06

flutikazon, salmeterol

BIH-H-8932099-8

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

25 µg/1 doza+ 125 µg/1 doza

1 inhalator sa 120 doza suspenzije za inhalaciju pod pritiskom, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6752/22

05.03.2024

04.03.2029

180

SERZYL

R03AK06

flutikazon, salmeterol

BIH-H-9508927-4

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

25 µg/1 doza+ 250 µg/1 doza

1 inhalator sa 120 doza suspenzije za inhalaciju pod pritiskom, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6751/22

05.03.2024

04.03.2029

181

PREPIDIL

G02AD02

dinoproston

BIH-H-9742433-4

PFIZER Inc., Sjedinjene Američke Države

gel za cerviks

0.5 mg/3 g

1 aplikator (plastična šprica sa nastavkom za primjenu) sa 3 g (2,5 ml) gela za cerviks u zaštitnom spremniku, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-8445/22

06.03.2024

05.03.2029

182

TAZIN

G04CA02

tamsulosin

BIH-H-1009089-8

ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina

kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda

0.4 mg/1 kapsula

30 kapsula (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11532/22

06.03.2024

05.03.2029

183

MOXIRAL

J01MA14

moksifloksacin

BIH-H-3578938-8

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

400 mg/1 tableta

7 film tableta (1 OPA/Alu/PVC-Alu blister sa 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2281/23

06.03.2024

05.03.2029

184

MOXIRAL

J01MA14

moksifloksacin

BIH-H-3955964-2

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

400 mg/1 tableta

5 film tableta (1 OPA/Alu/PVC-Alu blister sa 5 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-2-2280/23

06.03.2024

05.03.2029

185

LORTANDA

L02BG04

letrozol

BIH-H-1674962-2

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

2.5 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-2155/23

06.03.2024

05.03.2029

186

HERBION islandski lišaj

R05D

gusti ekstrakt islandskog lišaja

BIH-H-1395301-8

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

sirup

6 mg/1 mL

staklena boca sa 150 ml sirupa i mjernom žličicom, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-1354/23

06.03.2024

05.03.2029

187

ROSWERA

C10AA07

rosuvastatin

BIH-H-3212178-8

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

15 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC - blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6784/22

07.03.2024

06.03.2029

188

BETAFERON

L03AB08

interferon beta-1b, rekombinantni

BIH-H-8027992-3

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

0.25 mg/1 mL

15 bočica praška + 15 šprica sa iglom po 2,25 mL rastvarača, kutija sa 15 pojedinačnih pakovanja

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-4404/23

07.03.2024

06.03.2029

189

BOLEX

M01AE02

naproksen

BIH-H-7931364-4

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

film tableta

275 mg/1 tableta

10 film tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-8559/22

07.03.2024

06.03.2029

190

BOLEX Forte

M01AE02

naproksen

BIH-H-7770300-4

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

film tableta

550 mg/1 tableta

10 film tableta (1 PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8561/22

07.03.2024

06.03.2029

191

BOLEX Forte

M01AE02

naproksen

BIH-H-0064422-8

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

film tableta

550 mg/1 tableta

20 film tableta (2 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8560/22

07.03.2024

06.03.2029

192

METADON MOLTENI

N07BC02

metadon

BIH-H-3259950-0

L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SOCIETA DI ESERCIZIO- S.P.A., Italija

oralna otopina

10 mg/1 mL

1 boca od 500 ml jantarne boje od ne-plastificiranog PVC-a, zatvorena polipropilen/polietilen čepom i mjerna čašica u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-7914/22

07.03.2024

06.03.2029

193

BETHASAL

D07XC01

betametazon, salicilna kiselina

BIH-H-5342990-7

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

mast

0.5 mg/1 g+ 30 mg/1 g

1 Al tuba sa 30 g masti, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6814/22

08.03.2024

07.03.2029

194

LOMEXIN

G01AF12

fentikonazol

BIH-H-0210065-2

RECORDATI Industria Chimica & Farmaceutica S.p.A., Italija

vaginalna kapsula, meka

600 mg/1 kapsula

1 vaginalna kapsula, meka u Al PVC/PVdC blisteru, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-4276/23

08.03.2024

07.03.2029

195

LUMINEL

N05AX12

aripiprazol

BIH-H-2786951-1

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

oralna disperzibilna tableta

10 mg/1 tableta

30 oralnih disperzibilnih tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9438/22

08.03.2024

07.03.2029

196

LUMINEL

N05AX12

aripiprazol

BIH-H-0719074-4

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

oralna disperzibilna tableta

15 mg/1 tableta

30 oralnih disperzibilnih tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-9439/22

08.03.2024

07.03.2029

197

VALSACOR

C09CA03

valsartan

BIH-H-1723726-7

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

160 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (4 PVC/PE/PVDC/AI blistera po 7 filmom obloženih tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6440/22

11.03.2024

10.03.2029

198

VALSACOR

C09CA03

valsartan

BIH-H-1653036-6

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

320 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 14 filmom obloženih tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6445/22

11.03.2024

10.03.2029

199

VALSACOR

C09CA03

valsartan

BIH-H-5957842-6

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

160 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 14 filmom obloženih tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6439/22

11.03.2024

10.03.2029

200

VALSACOR

C09CA03

valsartan

BIH-H-5539533-4

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

40 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC- Al blistera po 15 filmom obloženih tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6442/22

11.03.2024

10.03.2029

201

VALSACOR

C09CA03

valsartan

BIH-H-4404671-7

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

80 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 15 filmom obloženih tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6441/22

11.03.2024

10.03.2029

202

VALSACOR

C09CA03

valsartan

BIH-H-9274675-0

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

160 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC- Al blistera po 15 filmom obloženih tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6438/22

11.03.2024

10.03.2029

203

MUSCOFLEX (▼)

M03BX05

tiokolhikozid

BIH-H-5648692-3

BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

kapsula, tvrda

8 mg/1 kapsula

10 kapsula, tvrdih (1 Al/PVC blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8666/22

11.03.2024

10.03.2029

204

MAXFLU

R01BA52

askorbinska kiselina, paracetamol, pseudoefedrin

BIH-H-3887361-5

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

šumeća tableta

500 mg/1 tableta+ 30 mg/1 tableta+ 60 mg/1 tableta

10 šumećih tableta u polipropilenskoj tubi, sa zatvaračem (PE) sa silikagelom i sigurosnim prstenom), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-2772/23

11.03.2024

10.03.2029

205

QVAR AUTOHALER

R03BA01

beklometazon

BIH-H-4999604-7

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska

rastvor za inhaliranje pod pritiskom

100 µg/1 doza

200 doza u aluminijskom spremniku od 10 ml s odmjernim ventilom u plastičnom aktivatoru, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8925/22

11.03.2024

10.03.2029

206

OPTIRAY 300

V08AB07

joversol

BIH-H-3580442-5

GUERBET, Francuska

rastvor za injekciju/ infuziju

636 mg/1 mL

10 staklenih boca po 50 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-10211/22

11.03.2024

10.03.2029

207

OPTIRAY 300

V08AB07

joversol

BIH-H-0209735-7

GUERBET, Francuska

rastvor za injekciju/ infuziju

636 mg/1 mL

10 staklenih boca sa 100 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-10212/22

11.03.2024

10.03.2029

208

OPTIRAY 300

V08AB07

joversol

BIH-H-8663377-9

GUERBET, Francuska

rastvor za injekciju/ infuziju

636 mg/1 mL

10 staklenih boca sa 200 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-10213/22

11.03.2024

10.03.2029

209

OPTIRAY 350

V08AB07

joversol

BIH-H-6566975-2

GUERBET, Francuska

rastvor za injekciju/ infuziju

741 mg/1 mL

25 staklenih boca sa  50 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-10214/22

11.03.2024

10.03.2029

210

OPTIRAY 350

V08AB07

joversol

BIH-H-2289495-7

GUERBET, Francuska

rastvor za injekciju/ infuziju

741 mg/1 mL

10 staklenih boca sa 100 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-10215/22

11.03.2024

10.03.2029

211

OPTIRAY 350

V08AB07

joversol

BIH-H-5724174-7

GUERBET, Francuska

rastvor za injekciju/ infuziju

741 mg/1 mL

10 staklenih boca sa 200 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-10216/22

11.03.2024

10.03.2029

212

OPTIRAY 350

V08AB07

joversol

BIH-H-0640806-8

GUERBET, Francuska

rastvor za injekciju/ infuziju

741 mg/1 mL

10 staklenih boca sa 500 ml rastvora za injekciju/infuziju,  u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-10217/22

11.03.2024

10.03.2029

213

OPTIRAY 350

V08AB07

joversol

BIH-H-4713273-1

GUERBET, Francuska

rastvor za injekciju/ infuziju

741 mg/1 mL

10 napunjenih injekcionih šprica sa adapterom sa 50 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-10218/22

11.03.2024

10.03.2029

214

OPTIRAY 350

V08AB07

joversol

BIH-H-6882720-6

GUERBET, Francuska

rastvor za injekciju/ infuziju

741 mg/1 mL

10 napunjenih injekcionih šprica sa adapterom  sa 100 ml rastvora za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-10219/22

11.03.2024

10.03.2029

215

SIPROBEL

J01MA02

ciprofloksacin

BIH-H-9705485-5

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

film tableta

500 mg/1 tableta

14 film tableta (1 PVC/PE/PVDC//Al blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10592/22

12.03.2024

11.03.2029

216

DOLGIT gel

M02AA13

ibuprofen

BIH-H-6382321-6

DOLORGIET GmbH & Co. KG, Njemačka

gel

5 g/100 g

1 Alu tuba sa 50 g gela, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-1517/23

12.03.2024

11.03.2029

217

IRUMED

C09AA03

lizinopril

BIH-H-2460431-0

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

tableta 

5 mg/1 tableta

30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2044/23

13.03.2024

12.03.2029

218

IRUMED

C09AA03

lizinopril

BIH-H-0199877-7

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

tableta 

10 mg/1 tableta

30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2045/23

13.03.2024

12.03.2029

219

IRUMED

C09AA03

lizinopril

BIH-H-5177618-1

FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

tableta 

20 mg/1 tableta

30 tableta (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2046/23

13.03.2024

12.03.2029

220

AZOPT

S01EC04

brinzolamid

BIH-H-0170167-9

NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska

kapi za oči, suspenzija

10 mg/1 mL

1 bočica sa 5 ml kapi za oči, suspenzije, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11008/22

13.03.2024

12.03.2029

221

BIPRESSO

C07AB07

bisoprolol

BIH-H-1307505-8

ALKALOID AD Skopje

film tableta

2.5 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3170/23

14.03.2024

13.03.2029

222

BIPRESSO

C07AB07

bisoprolol

BIH-H-1588514-9

ALKALOID AD Skopje

film tableta

5 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3171/23

14.03.2024

13.03.2029

223

BIPRESSO

C07AB07

bisoprolol

BIH-H-0195901-9

ALKALOID AD Skopje

film tableta

10 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-3172/23

14.03.2024

13.03.2029

224

VIZARSIN

G04BE03

sildenafil

BIH-H-0852624-9

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

raspadljiva tableta za usta

100 mg/1 tableta

4 raspadljive tablete za usta (1 OPA/Alu/PVC//PET/Alu blister sa 4 tablete), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-6779/22

14.03.2024

13.03.2029

225

VIZARSIN

G04BE03

sildenafil

BIH-H-0642409-2

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

raspadljiva tableta za usta

100 mg/1 tableta

1 raspadljiva tableta za usta (1 OPA/Alu/PVC//PET/Alu blister sa 1 tabletom), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-2-6778/22

14.03.2024

13.03.2029

226

VIZARSIN

G04BE03

sildenafil

BIH-H-0630619-8

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

raspadljiva tableta za usta

50 mg/1 tableta

4 raspadljive tablete za usta (1 OPA/Alu/PVC//PET/Alu blister sa 1 tabletom), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-2-6777/22

14.03.2024

13.03.2029

227

VIZARSIN

G04BE03

sildenafil

BIH-H-2892330-1

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

raspadljiva tableta za usta

50 mg/1 tableta

1 raspadljiva tableta za usta  (1 OPA/Alu/PVC//PET/Alu blister sa 1 tabletom), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

 04-07.3-2-6776/22

14.03.2024

13.03.2029

228

SUMATRIPTAN SLAVIAMED

N02CC01

sumatriptan

BIH-H-8228084-4

SLAVIAMED D.O.O. BEOGRAD, Srbija

tableta

50 mg/1 tableta

2 tablete (1 Al/poliamid/PVC blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2074/23

14.03.2024

13.03.2029

229

NORPREXANIL 5 mg/5 mg tableta

C09BB04

amlodipin, perindopril

BIH-H-4520768-1

LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska

tableta

5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta

30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem i sredstvom za sušenje, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8109/22

18.03.2024

17.03.2029

230

NORPREXANIL 5 mg/10 mg tableta

C09BB04

amlodipin, perindopril

BIH-H-9804804-4

LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska

tableta

5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta

30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem i sredstvom za sušenje, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8110/22

18.03.2024

17.03.2029

231

NORPREXANIL 10 mg/5 mg tableta

C09BB04

amlodipin, perindopril

BIH-H-4966587-0

LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska

tableta

10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta

30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8111/22

18.03.2024

17.03.2029

232

NORPREXANIL 10 mg/10 mg tableta

C09BB04

amlodipin, perindopril

BIH-H-6334145-2

LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska

tableta

10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta

30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-8112/22

18.03.2024

17.03.2029

233

KLIMICIN

J01FF01

klindamicin

BIH-H-7290487-4

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

kapsula, tvrda

300 mg/1 kapsula

16 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVdC-Al blistera po 8 kapsula)  u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-7031/22

18.03.2024

17.03.2029

234

LINCOCIN

J01FF02

linkomicin

BIH-H-1552825-5

PFIZER Inc., Sjedinjene Američke Države

kapsula, tvrda

500 mg/1 kapsula

12 kapsula, tvrdih (1 Al/PVC blister sa 12 kapsula, tvrdih), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-1379/23

18.03.2024

17.03.2029

235

LINCOCIN

J01FF02

linkomicin

BIH-H-1536875-7

PFIZER Inc., Sjedinjene Američke Države

otopina za injekciju

300 mg/1 mL

1 staklena bočica sa 2 ml otopine za injekciju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-1380/23

18.03.2024

17.03.2029

236

XANAX

N05BA12

alprazolam

BIH-H-8994233-4

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

tableta

0.25 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2548/23

18.03.2024

17.03.2029

237

XANAX

N05BA12

alprazolam

BIH-H-1940015-1

BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska

tableta

0.5 mg/1 tableta

30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-2549/23

18.03.2024

17.03.2029

238

PERSEN forte

N05CM

suhi ekstrakt korjena odoljena, suhi ekstrakt lista matičnjaka, suhi ekstrakt lista pitome nane

BIH-H-1232375-7

ADIPHARM EAD, Bugarska

kapsula, tvrda

87.5 mg/1 kapsula+ 17.5 mg/1 kapsula+ 17.5 mg/1 kapsula

20 kapsula, tvrdih (2 Alu /Aclar blistera sa 10 kapsula, tvrdih), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-2-11442/22

18.03.2024

17.03.2029

239

DOXYCYCLINE REMEDICA

J01AA02

doksiciklin

BIH-H-2074543-7

REMEDICA LIMITED, Kipar

film tableta

100 mg/1 tableta

10 film tableta (1 PVC/Al - blister), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-11409/22

19.03.2024

18.03.2029

240

LONSURF

L01BC59

trifluridin, tipiracil

BIH-H-6306544-8

LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska

filmom obložena tableta

15 mg/1 tableta+ 6,14 mg/1 tableta

20 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera sa laminarnim sredstvom za sušenje sa po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-1/23

19.03.2024

18.03.2029

241

LONSURF

L01BC59

trifluridin, tipiracil

BIH-H-5237372-3

LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska

filmom obložena tableta

20 mg/1 tableta+ 8,19 mg/1 tableta

20 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera sa laminarnim sredstvom za sušenje sa po 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-2-2/23

19.03.2024

18.03.2029

242

NICORETTE

N07BA01

nikotin

BIH-H-4295805-9

McNeil AB, Švedska

sprej za usnu sluznicu, otopina

1 mg/1 Potisak

13,2 ml otopine u plastičnoj (PET) bočici. Jedna bočica sadrži 150 potisaka spreja od 1 mg. Bočice se nalaze u dozatoru s mehaničkom pumpicom za raspršivanje i potisnikom, u kutiji.

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

 04-07.3-2-10913/22

19.03.2024

18.03.2029

243

LODIX

C03CA01

furosemid

BIH-H-0854389-7

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

tableta

40 mg/1 tableta

10 tableta (1 PVC/AI blister) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-2-10537/22

20.03.2024

19.03.2029

244

ULTRAVIST-300 otopina za injekciju ili otopina za infuziju ili oralna otopina

V08AB05

jopromid

BIH-H-1104624-2

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

otopina za injekciju/ infuziju

623.4 mg/1 mL

10 staklenih bočica po 50 ml otopine za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-11189/22

20.03.2024

19.03.2029

245

ULTRAVIST-300 otopina za injekciju ili otopina za infuziju ili oralna otopina

V08AB05

jopromid

BIH-H-0215812-9

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

otopina za injekciju/ infuziju

623.4 mg/1 mL

10 staklenih bočica po 100 ml otopine za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-11190/22

20.03.2024

19.03.2029

246

ULTRAVIST-370 otopina za injekciju ili otopina za infuziju ili oralna otopina

V08AB05

jopromid

BIH-H-9013082-0

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

otopina za injekciju/ infuziju

768.86 mg/1 mL

10 staklenih boca po 200 ml otopine za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-11193/22

20.03.2024

19.03.2029

247

ULTRAVIST-370 otopina za injekciju ili otopina za infuziju ili oralna otopina

V08AB05

jopromid

BIH-H-1007601-5

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

otopina za injekciju/ infuziju

768.86 mg/1 mL

8 staklenih boca po 500 ml otopine za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-11194/22

20.03.2024

19.03.2029

248

ULTRAVIST-370 otopina za injekciju ili otopina za infuziju ili oralna otopina

V08AB05

jopromid

BIH-H-6026248-3

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

otopina za injekciju/ infuziju

768.86 mg/1 mL

10 staklenih bočica po 50 ml otopine za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-11191/22

20.03.2024

19.03.2029

249

ULTRAVIST-370 otopina za injekciju ili otopina za infuziju ili oralna otopina

V08AB05

jopromid

BIH-H-0238032-6

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

otopina za injekciju/ infuziju

768.86 mg/1 mL

10 staklenih bočica po 100 ml otopine za injekciju/infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-11192/22

20.03.2024

19.03.2029

250

ACIPAN

A02BC02

pantoprazol

BIH-H-0150529-9

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

prašak za rastvor za injekciju

40 mg/1 viala

1 bočica sa praškom za rastvor za injekciju u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-2-7872/22

21.03.2024

20.01.2029

251

FENISTIL gel