Međunarodni ugovori, broj 10/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-1068/18 od 26. jula 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 50. redovnoj sjednici, održanoj 1. augusta 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, potpisan 25. januara 2018. godine, u Beogradu, na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku, te na službenom jeziku Republike Srbije-srpskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2899-45/18
1. augusta 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!