Službeni glasnik BiH, broj 18/20

Na osnovu član 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 19. stav (6), i člana 141. stav (7) tačka a) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 4.izvanrednoj sjednici (telefonskoj) održanoj 15.03.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O PROPISIVANJU DODATNIH USLOVA ZA ULAZAK STRANACA U BOSNU I HERCEGOVINU


Član 1.
(Predmet Odluke)

(1) Ovom odlukom propisuju se dodatni uslovi za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, koji se odnose na;

a) zabranu ulaska stranaca koji dolaze sa određenih područja sa intenzivnom transmisijom korona virusa;

b) posjedovanje određene vrste putne isprave.

(2) Mjere iz stava (1) ovog člana se propisuju radi sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti, odnosno korona virusa - COVID - 19.

Član 2.
(Zabrana ulaska)

(1) Zabranjuje se ulazak stranim državljanima koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu, sa područja sa intenzivnom transmisijom korona virusa, i to iz:

a) Provincija Narodne Republike Kine (Wuhan),

b) Južna Koreja,

c) Japan,

d) Italija,

e) Iran,

f) Republika Francuska,

g) Rumunija,

h) Savezna Republika Njemačka,

i) Republika Austrija,

j) Španija,

k) Švicarska,

l) Belgija.

(2) Stranac može ući u Bosnu i Hercegovinu isključivo sa važećim pasošem.

Član 3.
(Odbijanje ulaska na teritoriju Bosne i Hercegovine)

Strancu kojem se zabranjuje ulazak na teritoriju Bosne i Hercegovine u skladu sa članom (2) ove odluke, na zahtjev stranca, Granična policija Bosne i Hercegovine izdaje rješenje o odbijanju ulaska u skladu sa Zakonom o strancima.

Član 4.
(Realizacija odluke)

Zadužuje se Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da o realizaciji ove odluke obavijesti diplomatsko konzularna predstavništva država iz člana 2. stav (1) ove odluke.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 12/20
15. marta 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!