Službeni glasnik BiH, broj 10/20

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministra Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 1. stav (1) tačka c) Odluke o pokretanju postupka zajedničke prodaje objekata diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ za koju ne postoji zainteresovanost nijedne države nasljednice bivše SFRJ ("Službeni glasnik BiH", broj 24/17), Vijeće ministra Bosne i Hercegovine, na vanrednoj sjednici održanoj 25. aprila 2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU ZAJEDNIČKE PRODAJE AMBASADE BIVŠE SFRJ U BONNU NA ADRESI SCHLOSSALLEE 5, 53179 BONN-MEHLEM, SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA (BROJ 54 DODATKA ANEKSA B)


Član 1.
(Predmet odluke)

Ovom Odlukom odobrava se zajednička prodaja objekta Ambasade bivše SFRJ u Bonnu na adresi Schlossallee 5, 53179 Bonn-Mehlem, Savezna Republika Njemačka (broj 54 Dodatka Aneksa B), za koju ne postoji zainteresovanost nijedne države nasljednice bivše SFRJ.

Član 2.
(Ugovor o kupoprodaji)

(1) Prihvata se ponuda u iznosu 3.750.000,00 eura (EUR), koja je data od strane 3L Projekt GmbH & Co. KG, kao kupca, podnesena putem agencije Douglas Elliman RE iz New Yorka, koji će se raspodijeliti između zemalja sukcesora u skladu sa članom 2. stav (3) Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", br. 10/01 i 8/09).

(2) Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine će izvršiti obaveze po osnovu plaćanja troškova u postupku sklapanja ugovora, kao i iznos ostalih troškova nastalih prometom predmetne nekretnine.

(3) Troškovi iz stava (2) ovog člana će biti plaćeni iz sredstava ostvarenih prodajom nekretnine i isti će se evidentirati na programu posebne namjene.

Član 3.
(Potpisivanje)

Za potpisivanje kupoprodajnog ugovora za prodaju objekta iz člana 1. ove Odluke ovlašćuje se Lučiano Kalužo, generalni konzul Bosne i Hercegovine u Frankfurtu.

Član 4.
(Namjena sredstava)

Preostala sredstva, nakon izmirenja obaveza iz člana 2. stav (3) ove Odluke realizirati će se u periodu 2020.-2022. godine i ista će se evidentirati na programu posebne namjene Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 189/19
25. aprila 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!