Službeni glasnik BiH, broj 30/22

Na osnovu člana 45. stav (2) Pravilnika o homologaciji vozila ("Službeni glasnik BiH", br. 83/20 i 8/22), na prijedlog organizacija koje obavljaju administrativne poslove iz oblasti homologacije, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, donosi


PROGRAM


ZA OSPOSOBLJAVANJE KADROVA ZA POSLOVE PROVOĐENJA POSTUPKA HOMOLOGACIJE VOZILA, DIJELOVA, UREĐAJA I OPREME VOZILA


Član 1.
(Predmet)

Ovim programom propisuje se postupak osposobljavanja kadrova za poslove provođenja postupka homologacije vozila, dijelova i opreme vozila, kako slijedi:

PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE KADROVA ZA POSLOVE PROVOĐENJA POSTUPKA HOMOLOGACIJE VOZILA, DIJELOVA, UREĐAJA I OPREME VOZILA

Redni broj

TEMA

Broj nastavnih časova

1.

Upoznavanje sa osnovama cestovnih vozila u vezi sa postupcima homologacije

2

1.1.

Područje primjene

1.2.

Sklopovi, uređaji i oprema na vozilima

1.3.

Klasifikacija vozila

1.4

Identifikacioni broj vozila (VIN)

2.

Upoznavanje sa tehničkim karakteristikama od posebnog značaja za provođenje postupka homologacije tipa vozila, homologacije pojedinačnog vozila i homologacije dijelova, uređaja i opreme vozila

2

2.1.

Svjetlosni i svjetlosno-signalni uređaji

2.2.

Zaštita životne sredine i ušteda energije

2.3.

Buka

2.4.

Kočenje i podvozje

2.5.

Aktivna i pasivna sigurnost

2.6.

Opća sigurnost

2.7.

Ostalo

3.

Upoznavanje sa nacionalnim i međunarodnim propisima

4

3.1.

Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10,18/13, 8/17, 89/17 i 9/18)

3.2.

Pravilnik o homologaciji vozila ("Službeni glasnik BiH", br. 83/20 i 8/22)

3.3.

Uputstva o provođenju postupaka homologacije

3.4.

Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa

3.5.

Cjenovnik usluga u postupku homologacije

3.6.

Naredbe o homologaciji

3.7.

Sporazumi o homologaciji iz 1958. i 1995. godine

3.8.

Pravilnik o registriranju vozila ("Službeni glasnik BiH", br. 69/09 i 9/21)

3.9.

Pravilnik o tehničkim pregledima vozila ("Službeni glasnik BiH", br. 33/19, 29/20 i 56/21)

3.10.

ECE pravilnici i EU direktive

4.

Postupak provođenja homologacije tipa vozila

1

4.1.

Podnošenje zahtjeva i potrebne dokumentacije

4.2.

Pregled dokumentacije i vozila uzorka

4.3.

Formiranje tehničkog izvještaja o stručnom pregledu tipa vozila

4.4.

Izdavanje Certifikata o usklađenosti tipa vozila

5.

Postupak provođenja homologacije pojedinačnog vozila

1

5.1.

Pokretanje postupka homologacije pojedinačnog vozila

5.2.

Pregled dokumentacije i vozila

5.3.

Formiranje opisne mape i tehničkog izvještaja o stručnom pregledu vozila

5.4.

Izdavanje konačnog dokumenta prema rezultatima pregleda vozila

6.

Postupak provođenja homologacije tipa dijelova, uređaja i opreme vozila

1

6.1.

Podnošenje zahtjeva i potrebne dokumentacije

6.2.

Pregled dokumentacije

6.3.

Formiranje Certifikata o usklađenosti dijela, uređaja i opreme vozila i Tipskog odobrenja

6.4.

Kontrolni pregled uzorka i Izvještaj o pregledu uzorka

7.

Primjena informacionog sistema za oblast homologacije vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila na praktičnim primjerima

2

8.

Praktična obuka pregleda vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila

3

Ukupno nastavnih časova

16

 Član 2.
(Stupanje na snagu i objava)

Ovaj program se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva i u "Službenom glasniku BiH", a stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici Ministarstva.

Broj 04-02-2-1320/22
29. aprila 2022. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. Vojin Mitrović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!