Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 88. stav 1. tačka d) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 117. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15 i 93/16), Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, na sjednici održanoj 21.12.2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O PRESTANKU MANDATA

Safetu Šljivo, predsjedniku Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu, prestaje mandat sudije i predsjednika tog suda, sa danom 02.01.2018. godine, zbog odlaska u penziju.

Ova Odluka biće objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


Na osnovu službene evidencije Vijeća, te informacije koju je Vijeću dostavio Safet Šljivo, sudija i predsjednik Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu, konstatovano je da isti dana 02.01.2018. godine, navršava starosnu dob od sedamdeset (70) godina života.

Članom 88. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije ili tužioca, a jedan od razloga je kada navrše starosnu dob propisanu za obavezan odlazak u penziju. Prema članu 90. istog Zakona, propisana starosna dob za obavezan odlazak u penziju je navršenih sedamdeset (70) godina života.

Na osnovu navedenog, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za prestanak mandata radi obaveznog odlaska u penziju, a što je u konkretnom slučaju dan 02.01.2018. godine, pa je, na osnovu odredaba člana 88. stav 1. tačka a) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, kao i člana 48. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, donesena Odluka kao u dispozitivu.

Broj 04-07-3-3086-2/2017
21. decembra 2017. godine


Predsjednik
Milan Tegeltija

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!