Službeni glasnik BiH, broj 34/24

Na osnovu člana 29. stav (4) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19), a u vezi sa članom 28. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 18/24), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


PREGLED


POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA APRIL 2024. GODINE


I


1. Šejla Cocalić, postavlja se na radno mjesto III sekretar u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove u Sektoru za opće poslove - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 09.04.2024. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika diplomatsko-konzularnog osoblja.

II


1. Renata Sedić, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove u Odsjeku za opće poslove, arhiv i dokumentaciju Sektora za opće poslove - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 09.04.2024. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika diplomatsko-konzularnog osoblja.

III


1. Aida Mulalić, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za arhiv i dokumentaciju u Odsjeku za opće poslove, arhiv i dokumentaciju Sektora za opće poslove - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 09.04.2024. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika diplomatsko-konzularnog osoblja.

IV


1. Vesna Trnčić, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za arhiv i dokumentaciju u Odsjeku za opće poslove, arhiv i dokumentaciju Sektora za opće poslove - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 15.04.2024. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika diplomatsko-konzularnog osoblja.

V


1. Kenan Suljić, postavlja se na radno mjesto II sekretar u Odsjeku za međunarodnopravne poslove Sektora za međunarodnopravne i konzularne poslove - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 25.04.2024. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B5 platnog razreda državnih službenika diplomatsko-konzularnog osoblja.

VI


1. Sofija Stanišić, postavlja se na radno mjesto III sekretar u Odsjeku za pravne, kadrovske i prevodilačke poslove Sektora za opće poslove - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 15.04.2024. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika diplomatsko-konzularnog osoblja.

VII


1. Marijana Meštrović Bojičić, postavlja se na radno mjesto III sekretar u Odsjeku za radno - pravnu zaštitu Sektora za međunarodnopravne i konzularne poslove - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 01.05.2024. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika diplomatsko-konzularnog osoblja.

VIII


1. Naida Rezak, postavlja se na radno mjesto III sekretar u Odsjeku za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Japan i Okeaniju Sektora za bilateralne odnose - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 18.04.2024. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika diplomatsko-konzularnog osoblja.

IX


1. Inda Hrapović, postavlja se na radno mjesto III sekretar u Odsjeku za OSCE, VE i regionalne inicijative Sektora za multilateralne odnose - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 01.05.2024. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika diplomatsko-konzularnog osoblja.

X


1. Amar Ćerimagić, postavlja se na radno mjesto III sekretar u Odsjeku za EU Sektora za multilateralne odnose - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 18.04.2024. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika diplomatsko-konzularnog osoblja.

XI


1. Mirza Idrizović, postavlja se na radno mjesto III sekretar u Odsjeku za vizno - pasoške poslove Sektora za međunarodnopravne i konzularne poslove - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 18.04.2024. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika diplomatsko-konzularnog osoblja.

XII


1. Benjamin Šuvalija, postavlja se na radno mjesto III sekretar u Odsjeku za ceremonijal Odjeljenje za diplomatski protokol - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 18.04.2024. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika diplomatsko-konzularnog osoblja.

XIII


1. Ana-Marija Bašić, postavlja se na radno mjesto III sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju Sektora za bilateralne odnose - Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 22.04.2024. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika diplomatsko-konzularnog osoblja.

XIV


1. Ada Hasečić, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za normativno pravne poslove u oblasti osiguranja u Odjeljenju za usklađivanje zakonodavstva, arbitražu, pravne, kadrovske i opšte poslove - Agencija za osiguranje u BiH, počev od 01.06.2024. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

XV


1. Dalibor Gračanin postavlja se na radno mjesto stručni saradnik u odjeljenju (tipsko ispitivanje i certificiranje) Odsjeka za tipsko ispitivanje i certificiranje Sektor za zakonsko mjeriteljstvo, Institut za mjeriteljstvo BiH, počev od 15.04.2024. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

XVI


1. Adnan Balvanović postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za pitanja javnih nabavki, sjedište u Sarajevu Odjeljenje za rješavanje žalbi, Ured za razmatranje žalbi BiH, počev od 15.04.2024. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

XVII


1. Željko Ćavar postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za pitanja javnih nabavki, Podružnica Mostar Odjeljenje za rješavanje žalbi, Ured za razmatranje žalbi BiH, počev od 15.04.2024. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

XVIII


1. Miloš Šehovac postavlja se na radno mjesto šef pisarnice u Odsjeku - pisarnica i arhiv Sektora za opće, pravne, finansijsko - računovodstvene poslove i poslove pisarnice i arhiva, Ured za razmatranje žalbi BiH, počev od 15.04.2024. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

Broj 03-34-2-152-6/24
13. maja 2024. godine
Sarajevo


Ravnateljica
Anita Markić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!