Službeni glasnik BiH, broj 23/18

Na osnovu člana 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 23/99, 21/03 i 33/03) i člana 24. Poslovnika o radu Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH, Komisija za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine, u skladu sa zaključcima sa svoje 10. sjednice održane 26. 3. 2018. godine, donosi


ODLUKU


O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU PRIORITETNIH OPĆINA I OKVIRNOG BROJA KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU INDIVIDUALNIH STAMBENIH JEDINICA RASELJENIH OSOBA I POVRATNIKA IZ SREDSTAVA OPEC FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ - PROJEKAT STAMBENE OBNOVE


Član 1.


Član 2. Odluke o izboru prioritetnih općina i okvirnog broja korisnika za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika iz sredstava OPEC Fonda za međunarodni razvoj - Projekat stambene obnove broj K-7-4-50-2652/13 od 26. 7. 2013. godine, K-4-41-1-1431-7/16 od 13. 6. 2016. godine i K-7-41-1-196-6/17 od 20. 2. 2017. godine, mijenja se i glasi:

"Sredstva namijenjena za implementaciju Projekta stambene obnove usmjeravaju se u Brčko distrikt BiH i 51 prioritetnu općinu u Bosni i Hercegovini, u oba entiteta, i to:

a) Federacija Bosne i Hercegovine: Bihać, Bosanska Krupa, Bosansko Grahovo, Foča-Ustikolina, Kakanj, Kalesija, Maglaj, Mostar, Odžak, Sapna, Travnik, Usora, Vareš i Zavidovići,

b) Republika Srpska: Banja Luka, Bijeljina, Brod, Bratunac, Čajniče, Derventa, Doboj, Foča, Gacko, Gradiška, Han Pijesak, Istočni Drvar, Kalinovik, Kotor Varoš, Laktaši, Lopare, Ljubinje, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Pelagićevo, Prijedor, Rogatica, Rudo, Sokolac, Srebrenica, Šekovići, Šipovo, Teslić, Trebinje, Trnovo, Višegrad, Vlasenica, Zvornik i Milići."

Član 2.


U članu 3. Odluke okvirni broj korisnika Projekta stambene obnove po odabranim prioritetnim općinama mijenja se i glasi:

Rb.

Okvirni broj korisnika

B

H

S

Ukupno

13

Kalesija

5

 

 

5

14

Sapna

3

 

 

3

I-FBIH

Ukupno (1-14)

63

12

18

93

BiH

Ukupno (I+II+III)

228

76

180

484

 Član 3.


Odluka će biti objavljena u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Broj: K-10-41-1-31-6/18
26. marta 2018. godine
Sarajevo


Predsjednik Komisije
Mato Jozić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!