Službeni glasnik BiH, broj 73/19

Na osnovu člana 17. tačka 24. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07, 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće, na sjednici održanoj 16. oktobra 2019. godine, donosi


PRAVILNIK


O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SISTEMU ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA (CMS)


Član 1.


U Pravilniku o Sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima ("Službeni glasnik BiH", br. 04/16, 37/16, 84/16, 40/17, 34/18 i 34/19), u članu 78. (Faze predmeta u Sudu Bosne i Hercegovine), iza stava (6) dodaje novi stav (7) koji glasi:

(7) Ocjena zakonitosti (Usoz).

U stavu (7) - Ocjena zakonitosti (Usoz) dodaje se nova oznaka faza predmeta i opis:

Usoz - (Upravni spor ocijene zakonitosti).

Član 2.


U članu 117. (Modul za pristup predmetima putem interneta), stav (4) mijenja se i glasi:

(4) JPK važi do dana arhiviranja predmeta u kojem je izdat.

Član 3.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 09-02-2-1584-5/2019
18. oktobra 2019. godine
Sarajevo


Predsjednik
Milan Tegeltija

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!