Službeni glasnik BiH, broj 18/20

Na osnovu člana 17. tačke 22., 25. i 26. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 4.03.2020. godine, usvojilo je


PRAVILNIK


O DOPUNI PRAVILNIKA O ORIJENTACIONIM MJERILIMA ZA RAD SUDIJA I STRUČNIH SARADNIKA U SUDOVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.


U Pravilniku o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 43/12, 38/13, 2/14, 8/14, 2/16, 7/16, 56/16 i 25/17) u članu 15. dodaje se novi stav (7) koji glasi:

"(7) Norma članova VSTV (normativ na osnovnom referatu koji radi) u toku izvještajnog perioda iznosi 50% od norme predviđene Pravilnikom."

Član 2.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 12-08-6-939-2/2020
09. marta 2020. godine


Predsjednik VSTV BiH
Milan Tegeltija

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!