Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 15. stav (1) Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 41/16) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 123. sjednici, održanoj 4. decembra 2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU MINIMUMA PROCESA RADA U RADIOTELEVIZIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA VRIJEME TRAJANJA ŠTRAJKA


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se minimum procesa rada u Radioteleviziji Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: BHRT) za vrijeme trajanja štrajka.

Član 2.
(Minimum procesa rada)

Minimum procesa rada u BHRT-u ostvaruje se na sljedeći način:

(1) Za program Televizije Bosne i Hercegovine - BHT1 minimum procesa rada će se odvijati kroz osnovnu programsku funkciju, što podrazumijeva Informativni program i reprize programskih sadržaja za vanredne okolnosti, uz angažman zaposlenika na proizvodnji vijesti u trajanju od 10 minuta na svaka 2 sata od 08:00 do 22:00 sati.

Od 23:00 do 8:00 sati sljedećeg dana emitirat će se obavještenje o štrajku i vremenu emitiranja programa.

(2) Za program Radija Bosne i Hercegovine - BHR1 program će se odvijati po programskoj shemi za vanredne okolnosti i bit će sveden na minimum, što podrazumijeva Informativni program, emitiranjem vijesti svaki sat vremena u trajanju od tri do pet minuta, a ostatak vremena će se realizirati muzički program.

Program BHR1 se emitira od 07:00 do 22:05 sati.

(3) Za vrijeme trajanja štrajka, BHRT će osigurati da ne budu ugrožene osnovne programske funkcije BHRT-a, definirane zakonom, dok će usluge drugim pravnim licima za vrijeme trajanja štrajka biti obustavljene.

Član 3.
(Kadrovski kapaciteti)

Minimum procesa rada se u BHRT-u za vrijeme trajanja štrajka ostvaruje sa najmanje 25% kadrovskih kapaciteta, na nivou organizacionih cjelina BHRT-a.

Član 4.
(Osiguravanje minimuma procesa rada)

(1) Generalni direktor BHRT-a, u slučaju potrebe, može rasporediti zaposlenike BHRT-a na odgovarajuća radna mjesta kako bi se osigurao minimum procesa rada za vrijeme trajanja štrajka.

(2) Rukovoditelji organizacionih cjelina BHRT-a nakon organiziranja štrajka obavezni su:

a) provesti minimum procesa rada iz člana 2. i 3. ove Odluke;

b) odrediti zaposlenike koji će raditi za vrijeme trajanja štrajka;

c) odrediti poslove i radne zadatke koji ne trpe odlaganje, odnosno koje je neophodno izvršavati za vrijeme trajanja štrajka.

Član 5.
(Sporazumom o minimumu procesa rada)

Reprezentativni sindikat u BHRT-u i BHRT će zaključiti Sporazum o minimumu procesa rada u BHRT-u za vrijeme trajanja štrajka, u kome će biti precizirane odredbe iz prethodnog člana ove Odluke, kao i međusobna prava i obaveze za vrijeme trajanja štrajka. Svi zaposlenici BHRT-a dužni su se pridržavati odredbi Sporazuma.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 282/17
4. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!