Službeni glasnik BiH, broj 33/24

Na osnovu člana 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje


SPISAK


LIJEKOVA ZA KOJE SU IZDATE DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKOVA U PROMET NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE

U periodu od 01. januara do 31. marta 2024. godine izdate su Dozvole za upis u Registar sljedećih lijekova:

Rb.Rb.

Naziv lijeka

ATC

INN

JIDL

Proizvođač

Oblik

Jačina

Pakovanje

Način izdNačinavanja

Broj dozvole

Datum rješenja

Važi do

1

RITUXIMAB BIOCAD

L01FA01

rituksimab

BIH-H-3732157-0

BIOCAD HONG KONG LIMITED, Ujedinjeni Arapski Emirati

Koncentrat za otopinu za infuziju

10 mg/1 mL

1 staklena bočica od 50 ml sa koncentratom za rastvor za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-10444/18

10.01.2024

09.01.2029

2

ABIRATERON SANDOZ

L02BX03

abirateron

BIH-H-0145481-6

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

filmom obložena tableta

250 mg/1 tableta

120 filmom obloženih tableta (12 ALU /OPA /ALU /PVC blistera sa 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-10474/21

17.01.2024

16.01.2029

3

ABIRATERON SANDOZ

L02BX03

abirateron

BIH-H-8734248-0

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

filmom obložena tableta

250 mg/1 tableta

120 filmom obloženih tableta (12 ALU /PVC /PE /PVDC blistera sa 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-10475/21

17.01.2024

16.01.2029

4

ABIRATERON SANDOZ

L02BX03

abirateron

BIH-H-6028204-1

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 ALU/OPA /ALU/PVC blistera sa 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-10477/21

17.01.2024

16.01.2029

5

ABIRATERON SANDOZ

L02BX03

abirateron

BIH-H-1856083-4

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta (6 ALU/PVC/PE/PVDC blistera sa 10 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-10476/21

17.01.2024

16.01.2029

6

LINATIN

A10BH05

linagliptin

BIH-H-0458022-4

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska

filmom obložena tableta

5 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 Al/Al blistera sa 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-13025/21

29.02.2024

28.02.2029

7

RIVAROXABAN ACCORD

B01AF01

rivaroksaban

BIH-H-1901896-3

ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp.z.o.o., Poljska

filmom obložena tableta

10 mg/1 tableta

10 film obloženih tableta (1 PVC-Alu blister po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-11265/21

29.02.2024

28.02.2029

8

RIVAROXABAN ACCORD

B01AF01

rivaroksaban

BIH-H-3398691-9

ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp.z.o.o., Poljska

filmom obložena tableta

10 mg/1 tableta

28 film obloženih tableta (2 PVC-Alu blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-11266/21

29.02.2024

28.02.2029

9

RIVAROXABAN ACCORD

B01AF01

rivaroksaban

BIH-H-3286971-8

ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp.z.o.o., Poljska

filmom obložena tableta

15 mg/1 tableta

28 film obloženih tableta (2 PVC-Alu blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-11267/21

29.02.2024

28.02.2029

10

RIVAROXABAN ACCORD

B01AF01

rivaroksaban

BIH-H-2769239-5

ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp.z.o.o., Poljska

filmom obložena tableta

20 mg/1 tableta

28 film obloženih tableta (2 PVC-Alu blister po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-11268/21

29.02.2024

28.02.2029

11

ROZLYTREK

L01EX14

entrectinib

BIH-H-3955871-1

F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, Švajcarska

kapsula, tvrda

100 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrdih u bočici, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-8888/21

29.02.2024

28.02.2029

12

ROZLYTREK

L01EX14

entrectinib

BIH-H-7003006-0

F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, Švajcarska

kapsula, tvrda

200 mg/1 kapsula

90 kapsula, tvrdih u bočici, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-8889/21

29.02.2024

28.02.2029

13

BOSPYRIN PROTECT 

B01AC06

acetilsalicilna kiselina

BIH-H-7633513-6

BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina

želučanootporna tableta

100 mg/1 tableta

30 želučanootpornih tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-1-5953/22

01.03.2024

28.02.2029

14

RIVAROKSABAN HF

B01AF01

rivaroksaban

BIH-H-6591898-7

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

film tableta

2,5 mg/1 tableta

60 film tableta (4 PVC/PVdC-aluminijumska blistera sa 15 tableta), u kutiji;

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-13150/21

01.03.2024

28.02.2029

15

RIVAROKSABAN HF

B01AF01

rivaroksaban

BIH-H-4957232-2

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

film tableta

10 mg/1 tableta

10 film tableta (1 PVC/PVdC-Aluminijumski blister sa 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-13151/21

01.03.2024

28.02.2029

16

RIVAROKSABAN HF

B01AF01

rivaroksaban

BIH-H-8925622-9

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

film tableta

15 mg/1 tableta

30 film tableta (2 PVC/PVdC-Aluminijumska blistera sa 15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-13152/21

01.03.2024

28.02.2029

17

RIVAROKSABAN HF

B01AF01

rivaroksaban

BIH-H-1568229-2

HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina

film tableta

20 mg/1 tableta

30 film tableta (3 PVC/PVdC-Aluminijumska blistera sa 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-13153/21

01.03.2024

28.02.2029

18

CANESTEN 1

G01AF02

klotrimazol

BIH-H-6074446-0

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka

kapsula za rodnicu, meka

500 mg/1 kapsula

1 kapsula za rodnicu, meka u blisteru (PVC/PVdC/PVC)/ Al i 1 PP-aplikator, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-1-11601/21

01.03.2024

28.02.2029

19

CUTAQUIG

J06BA01

imunoglobulin, normalni humani za ekstravaskularnu primjenu

BIH-H-5917298-8

OCTAPHARMA AG, Švajcarska

rastvor  za injekciju

165 mg/1 mL

1 staklena bočica sa 10 ml rastvora, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-12446/21

01.03.2024

28.02.2029

20

CUTAQUIG

J06BA01

imunoglobulin, normalni humani za ekstravaskularnu primjenu

BIH-H-7545117-4

OCTAPHARMA AG, Švajcarska

rastvor za injekciju

165 mg/1 mL

1 staklena bočica sa 12 ml rastvora, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-12447/21

01.03.2024

28.02.2029

21

CUTAQUIG

J06BA01

imunoglobulin, normalni humani za ekstravaskularnu primjenu

BIH-H-8780105-6

OCTAPHARMA AG, Švajcarska

rastvor za injekciju

165 mg/1 mL

1 staklena bočica sa 20 ml rastvora, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-12448/21

01.03.2024

28.02.2029

22

CUTAQUIG

J06BA01

imunoglobulin, normalni humani za ekstravaskularnu primjenu

BIH-H-7800210-4

OCTAPHARMA AG, Švajcarska

rastvor za injekciju

165 mg/1 mL

1 staklena bočica sa 24 ml rastvora, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-12449/21

01.03.2024

28.02.2029

23

FRONTIENT

L01EX03

pazopanib

BIH-H-3473364-4

PHARMACARE PREMIUM LTD., Malta

filmom obložena tableta

200 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta u HDPE bočici, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-4754/23

01.03.2024

28.02.2029

24

FRONTIENT

L01EX03

pazopanib

BIH-H-6479456-1

PHARMACARE PREMIUM LTD., Malta

filmom obložena tableta

400 mg/1 tableta

60 filmom obloženih tableta u HDPE bočici, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-4755/23

01.03.2024

28.02.2029

25

TRUSOPT

S01EC03

dorzolamid

BIH-H-5110181-1

SANTEN OY, Finska

kapi za oči, rastvor

20 mg/1 mL

1 bočica (LDPE) kapi za oči, rastvora po 5 mL, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-5624/22

01.03.2024

28.02.2029

26

SAFLUTAN

S01EE05

tafluprost

BIH-H-1536599-8

SANTEN OY, Finska

kapi za oči, rastvor

15 µg/1 mL

1 bočica (LDPE) kapi za oči, rastvora po 3 mL rastvora, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2936/22

01.03.2024

28.02.2029

27

DAGRAFORS

A10BK01

dapagliflozin

BIH-H-2853467-9

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija, Labena d.o.o, Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, Kemijski inštitut, Center za validacijske tehnologije in analitiko (CVTA), Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, Nacionalne laboratorije za zdravlje, okoliš i hranu (NLZOH), Dalmatinova ulica 3, 8000 Novo mesto, Slovenija , Slovenija, Chemilab d.o.o., Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana, Slovenija, Slovenija

filmom obložena tableta

5 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (2 OPA /Alu /PVC /Alu blistera sa po 15 tableta),u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8603/23

04.03.2024

03.03.2029

28

DAGRAFORS

A10BK01

dapagliflozin

BIH-H-0584362-0

Labena d.o.o, Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, Kemijski inštitut, Center za validacijske tehnologije in analitiko (CVTA), Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, Nacionalne laboratorije za zdravlje, okoliš i hranu (NLZOH), Dalmatinova ulica 3, 8000 Novo mesto, Slovenija , Slovenija, Chemilab d.o.o., Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana, Slovenija, Slovenija, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

10 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (2 OPA /Alu /PVC /Alu blistera sa po 15 tableta),u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8604/23

04.03.2024

03.03.2029

29

XANIRVA

B01AF01

rivaroksaban

BIH-H-9834694-9

S.C.Zentiva S.A., Rumunija

film tableta

2,5 mg/1 tableta

28 film tableta (2 Al/PVC blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3734/22

04.03.2024

03.03.2029

30

XANIRVA

B01AF01

rivaroksaban

BIH-H-4984238-1

S.C.Zentiva S.A., Rumunija

film tableta

10 mg/1 tableta

30 film tableta (2 Alu/PVC blistera po 15 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3735/22

04.03.2024

03.03.2029

31

VANCOMYCIN MYLAN

J01XA01

vankomicin

BIH-H-0453532-6

MYLAN GERMANY GmbH, Njemačka

prašak za rastvor za infuziju

500 mg/1 bočica

1 staklena bočica, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-12697/21

04.03.2024

03.03.2029

32

VANCOMYCIN MYLAN

J01XA01

vankomicin

BIH-H-6151697-4

MYLAN GERMANY GmbH, Njemačka

prašak za rastvor za infuziju

1000 mg/1 bočica

1 staklena bočica, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-12698/21

04.03.2024

03.03.2029

33

RUXIENCE

L01FA01

rituksimab

BIH-H-8100236-3

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

koncentrat za rastvor za infuziju

100 mg/1 bočica

1 staklena bočica sa 10 ml koncentrata, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-13097/21

04.03.2024

03.03.2029

34

RUXIENCE

L01FA01

rituksimab

BIH-H-9214550-8

PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg

koncentrat za rastvor za infuziju

500 mg/1 bočica

1 staklena bočica sa 50 ml koncentrata, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-13098/21

04.03.2024

03.03.2029

35

BAGEDA

L04AA13

leflunomid

BIH-H-2751351-3

WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Ṣ., Turska

filmom obložena tableta

20 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3  Alu-OPA/Alu-PVC blistera sa 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-12494/21

04.03.2024

03.03.2029

36

LENALIDOMIDE GRINDEKS

L04AX04

lenalidomid

BIH-H-5431249-0

AS GRINDEKS,  Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Letonija, Latvija

kapsula, tvrda

10 mg/1 kapsula

21 kapsula, tvrda, (3 PVC/Aclar/PVC-aluminijum blistera po 7 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3718/22

04.03.2024

03.03.2029

37

LENALIDOMIDE GRINDEKS

L04AX04

lenalidomid

BIH-H-8688347-8

AS GRINDEKS,  Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Letonija, Latvija

kapsula, tvrda

15 mg/1 kapsula

21 kapsula, tvrda, (3 PVC/Aclar/PVC-aluminijum blistera po 7 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3717/22

04.03.2024

03.03.2029

38

LENALIDOMIDE GRINDEKS

L04AX04

lenalidomid

BIH-H-9898722-7

AS GRINDEKS,  Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Letonija, Latvija

kapsula, tvrda

25 mg/1 kapsula

21 kapsula, tvrda, (3 PVC/Aclar/PVC-aluminijum blistera po 7 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3719/22

04.03.2024

03.03.2029

39

DIKLOVIS

S01BC03

diklofenak

BIH-H-4546534-2

S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L. , Rumunija

kapi za oči , rastvor

1 mg/1 mL

1 bijela (LDPE) bočica od 5 ml, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-9462/22

04.03.2024

03.03.2029

40

XANIRVA

B01AF01

rivaroksaban

BIH-H-9026917-0

S.C.Zentiva S.A., Rumunija

film tableta

15 mg/1 tableta

28 film tableta (2 Alu/PVC blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3736/22

05.03.2024

04.03.2029

41

XANIRVA

B01AF01

rivaroksaban

BIH-H-1766767-7

S.C.Zentiva S.A., Rumunija

film tableta

20 mg/1 tableta

28 film tableta (2 Alu/PVC blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3737/22

05.03.2024

04.03.2029

42

IRINOTEKAN QILU

L01CE02

irinotekan

BIH-H-1681815-9

Qilu Pharmaceutical Co., Ltd. No. 273-A, Nanhai Ave, National High-tech Zone Haikou, Hainan 570317, Kina, QILU PHARMA Spain SL, Španija

koncentrat za rastvor za infuziju

40 mg/2 mL

1 staklena bočica ( staklo tamne boje tip I ) od 2 ml rastvora za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-6367/23

05.03.2024

04.03.2029

43

IRINOTEKAN QILU

L01CE02

irinotekan

BIH-H-3162934-7

QILU PHARMA Spain SL, Španija , Qilu Pharmaceutical Co., Ltd. No. 273-A, Nanhai Ave, National High-tech Zone Haikou, Hainan 570317, Kina

koncentrat za rastvor za infuziju

100 mg/5 mL

1 staklena bočica ( staklo tamne boje tip I ) od 5 ml rastvora za infuziju, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-6366/23

05.03.2024

04.03.2029

44

VANKOMICIN PharmaS

A07AA09

vankomicin

BIH-H-2861760-5

STRIDES PHARMA (Cyprus) LIMITED, Kipar

kapsula, tvrda

125 mg/1 kapsula

28 kapsula, tvrdih (2 Al-PVC/PE/Aclar blistera sa po 14  kapsula),u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-6270/23

06.03.2024

05.03.2029

45

VANKOMICIN PharmaS

A07AA09

vankomicin

BIH-H-0123481-7

STRIDES PHARMA (Cyprus) LIMITED, Kipar

kapsula, tvrda

250 mg/1 kapsula

28 kapsula, tvrdih (2 Al-PVC/PE/Aclar blistera sa po 14 kapsula),u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-6271/23

06.03.2024

05.03.2029

46

INSULATARD FlexPen

A10AC01

insulin

BIH-H-3470197-8

NOVO NORDISK A/S, Danska

suspenzija za injekciju u napunjenom penu

100 i.j./1 mL

5 napunjenih penova sa 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8075/21

11.03.2024

10.03.2029

47

TERUMA

L04AA31

teriflunomid

BIH-H-4732531-1

TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Nizozemska

filmom obložena tableta

14 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (4 OPA/Al/PVC/Al blistera sa 7 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-12052/21

11.03.2024

10.03.2029

48

Actrapid FlexPen

A10AB01

 

BIH-H-4776380-5

NOVO NORDISK A/S, Danska

rastvor za injekciju u napunjenom penu

100 i.j./1 mL

5 napunjenih penova (FlexPen) po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8076/21

12.03.2024

11.03.2029

49

Mixtard 30 FlexPen

A10AD01

insulin

BIH-H-9455264-9

NOVO NORDISK A/S, Danska

suspenzija za injekciju u napunjenom penu

100 i.j./1 mL

5 napunjenih penova (FlexPen) po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-8074/21

12.03.2024

11.03.2029

50

BOSULIF

L01EA04

bosutinib

BIH-H-1259708-3

PFIZER INC., Sjedinjene Američke Države

filmom obložena tableta

100 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/poliklorotrifluoroeten/PVC blistera zatvorena folijom sa 14 filmom obloženih tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-12685/21

12.03.2024

11.03.2029

51

BOSULIF

L01EA04

bosutinib

BIH-H-0640312-5

PFIZER INC., Sjedinjene Američke Države

filmom obložena tableta

400 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/poliklorotrifluoroeten/PVC blistera zatvorena folijom sa 14 filmom obloženih tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-12686/21

12.03.2024

11.03.2029

52

BOSULIF

L01EA04

bosutinib

BIH-H-9770598-9

PFIZER INC., Sjedinjene Američke Države

filmom obložena tableta

500 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/poliklorotrifluoroeten/PVC blistera zatvorena folijom sa 14 filmom obloženih tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-12687/21

12.03.2024

11.03.2029

53

ENZULID

L02BB04

enzalutamid

BIH-H-3270475-8

ADALVO LIMITED, Malta

kapsula, meka

40 mg/1 kapsula

112 mekih kapsula (4 PVC/ACLAR/Al blistera po 28 kapsula) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3855/23

14.03.2024

13.03.2029

54

TILOBRASTIL, 60 mg

B01AC24

tikagrelor

BIH-H-1156370-3

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

film tableta

60 mg/1 tableta

60 film tableta (6 Al-OPA/Al/PVC blistera sa po 10 tableta),u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-12993/21

18.03.2024

17.03.2029

55

 TILOBRASTIL, 90 mg

B01AC24

tikagrelor

BIH-H-1512681-0

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

film tableta

90 mg/1 tableta

 60 film tableta (6 Al-PVC/PE/PVDC blistera sa po 10 tableta),u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-12994/21

18.03.2024

17.03.2029

56

TILOBRASTIL,  90 mg

B01AC24

tikagrelor

BIH-H-6988315-8

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

film tableta

90 mg/1 tableta

 60 film tableta (6 Al-OPA/Al/PVC blistera sa po 10 tableta),u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-13011/21

18.03.2024

17.03.2029

57

TILOBRASTIL, 60 mg

B01AC24

tikagrelor

BIH-H-6726560-4

SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija

film tableta

60 mg/1 tableta

 60 film tableta (6 Al-PVC/PE/PVDC blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-13012/21

18.03.2024

17.03.2029

58

PRASUGREL Mylan

B01AC22

prasugrel

BIH-H-8677466-1

MYLAN GERMANY GmbH,, Njemačka

film tableta

5 mg/1 tableta

28 film tableta u bijeloj neprovidnoj (HDPE) bočici , u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-5035/22

20.03.2024

19.03.2029

59

AKSITINIB STADA

L01XE17

aksitinib

BIH-H-5443438-4

STADA Arzneimittel AG, Njemačka

film tableta

7 mg/1 tableta

56 film tableta (8 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-2540/22

20.03.2024

19.03.2029

60

AKSITINIB STADA

L01XE17

aksitinib

BIH-H-4970829-5

STADA Arzneimittel AG, Njemačka

film tableta

5 mg/1 tableta

56 film tableta (8 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-2541/22

20.03.2024

19.03.2029

61

AKSITINIB STADA

L01XE17

aksitinib

BIH-H-8321997-9

STADA Arzneimittel AG, Njemačka

film tableta

3 mg/1 tableta

56 film tableta (8 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-2542/22

20.03.2024

19.03.2029

62

AKSITINIB STADA

L01XE17

aksitinib

BIH-H-5581588-1

STADA Arzneimittel AG, Njemačka

film tableta

1 mg/1 tableta

 56 film tableta (8 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-2543/22

20.03.2024

19.03.2029

63

ROXAMPEX

C10BX14

amlodipin, perindopril, rosuvastatin

BIH-H-5828199-4

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

8 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3878/22

21.03.2024

20.03.2029

64

ROXAMPEX

C10BX14

amlodipin, perindopril, rosuvastatin

BIH-H-9587714-4

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

8 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3879/22

21.03.2024

20.03.2029

65

ROXAMPEX

C10BX14

amlodipin, perindopril, rosuvastatin

BIH-H-0085239-7

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

8 mg/1 jedinica+ 5 mg/1 jedinica+ 10 mg/1 jedinica

30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3880/22

21.03.2024

20.03.2029

66

ROXAMPEX

C10BX14

amlodipin, perindopril, rosuvastatin

BIH-H-4733782-5

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

8 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3881/22

21.03.2024

20.03.2029

67

ROXAMPEX

C10BX14

amlodipin, perindopril, rosuvastatin

BIH-H-7834641-1

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

4 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3882/22

21.03.2024

20.03.2029

68

ROXAMPEX

C10BX14

amlodipin, perindopril, rosuvastatin

BIH-H-3206714-1

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija

filmom obložena tableta

4 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta

30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-3883/22

21.03.2024

20.03.2029

69

ARMISARTE

L01BA04

pemetreksed

BIH-H-1682925-3

TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Nizozemska

Koncentrat za otopinu za infuziju

25 mg/1 mL

1 bočica od 20ml, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-10076/21

21.03.2024

20.03.2029

70

BULAREN 250 mg

A07FA02

liofilizirana kultura Saccharomyces boulardii

BIH-H-2994331-9

ABELA PHARM D.O.O. Beograd, Srbija

kapsula, tvrda

250 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrdih u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-1-13190/21

22.03.2024

21.03.2029

71

BULAREN 250 mg

A07FA02

liofilizirana kultura Saccharomyces boulardii

BIH-H-2008500-3

ABELA PHARM D.O.O. Beograd, Srbija

kapsula, tvrda

250 mg/1 kapsula

10 kapsula, u kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-1-13185/21

22.03.2024

21.03.2029

72

BULAREN 250 mg

A07FA02

liofilizirana kultura Saccharomyces boulardii

BIH-H-6731757-0

ABELA PHARM D.O.O. Beograd, Srbija

kapsula, tvrda

250 mg/1 kapsula

20 kapsula, kutiji

BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

04-07.3-1-13189/21

22.03.2024

21.03.2029

73

FLIRKANO

C09DX01

amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan

BIH-H-3485285-8

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta

28 film tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2106/22

26.03.2024

25.03.2029

74

FLIRKANO

C09DX01

amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan

BIH-H-8341955-9

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta

28 film tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2107/22

26.03.2024

25.03.2029

75

FLIRKANO

C09DX01

amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan

BIH-H-7501222-9

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta

28 film tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2108/22

26.03.2024

25.03.2029

76

FLIRKANO

C09DX01

amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan

BIH-H-2362474-9

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta

28 film tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2109/22

26.03.2024

25.03.2029

77

FLIRKANO

C09DX01

amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan

BIH-H-0579380-5

ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija

film tableta

10 mg/1 tableta+ 320 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta

28 film tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 14 tableta) u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2110/22

26.03.2024

25.03.2029

78

TERIFLUNOMIDE PHARMASCIENCE

L04AA31

teriflunomid

BIH-H-0115071-1

PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LIMITED, Kipar

filmom obložena tableta

14 mg/1 tableta

28 filmom obloženih tableta (2 blistera po 14 tableta), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-11451/21

26.03.2024

25.03.2029

79

ONGENTYS

N04BX04

opikapon

BIH-H-2941977-9

BIAL - PORTELA & CA,S.A., Portugal

kapsula, tvrda

50 mg/1 kapsula

30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-10834/21

27.03.2024

26.03.2029

80

PNEUMOVAX 23

J07AL01

pneumokokus, prečišćeni polisaharidni antigen

BIH-H-4842774-9

MERCK SHARP & DOHME BV, Nizozemska

rastvor za injekciju u napunjenoj šprici

25 µg/0.5 mL

1 napunjeni injekcioni (stakleni) špric po 0,5 mL rastvora za injekciju sa 2 odvojene igle, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-11152/23

29.03.2024

28.03.2029

81

CARBONATIN

L01XA02

karboplatin

BIH-H-8792783-8

NANO FANAVARAN DAROUEI ALVAND (NanoAlvand), Iran

koncentrat za rastvor za infuziju

150 mg/15 mL

1 tamna staklena bočica (tip I) od 20 ml, u kutiji

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

04-07.3-1-4635/23

29.03.2024

28.03.2029

82

UZPRUVO

L04AC05

ustekinumab

BIH-H-5683126-6

STADA Arzneimittel AG, Njemačka

rastvor za injekciju u napunjenom špricu

45 mg/0.5 mL

1 napunjeni injekcioni (stakleni) špric po 0,5 mL rastvora za injekciju, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-1500/24

29.03.2024

28.03.2029

83

UZPRUVO

L04AC05

ustekinumab

BIH-H-1058999-2

STADA Arzneimittel AG, Njemačka

rastvor za injekciju u napunjenom špricu

90 mg/1 mL

1 napunjeni injekcioni (stakleni) špric po 1 mL rastvora za injekciju, u kutiji

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

04-07.3-1-1501/24

29.03.2024

28.03.2029

84

TOBRAVIS

S01AA12

tobramicin

BIH-H-6326913-6

BALKANPHARMA-RAZGRAD AD, Bugarska

mast za oči

3 mg/1 g

aluminijska tuba sa 5 g masti, u kutiji

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

04-07.3-1-2382/22

29.03.2024

28.03.2029

 

 Ukupan broj lijekova kojima je izdata dozvola za stavljanje lijekova u promet u Bosni i Hercegovini od 01. januara do 31. marta 2024. godine је 84.

Broj 10-02-3-2628/24
23. aprila 2024. godine


Direktor
Prim. mr. ph. Nataša Grubiša, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!