Međunarodni ugovori, broj 7/21

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-336/21 od 08. aprila 2021. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 122. vanrednoj sjednici, održanoj 16. aprila 2021. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽAVANJU I REKONSTRUKCIJI CESTOVNIH MOSTOVA NA DRŽAVNOJ GRANICI


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici, potpisan 29. septembra 2020. godine u Zagrebu, na bosanskom, hrvatskom, srpskom te na službenom jeziku Republike Hrvatske - hrvatskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1315-10/21
16. aprila 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Milorad Dodik, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!