Međunarodni ugovori, broj 11/21

Ugovori 11-Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ( Odluka PS BiH broj: 01,02-21-1-1180/21 od 1.jula 2021.godine ), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 20. redovnoj sjednici, održanoj 16. jula 2021. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI UGOVORA O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, PROJEKAT GRADSKOG PRIJEVOZA SARAJEVO


Član 1.


Ratifikuje se Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, Projekat gradskog prijevoza Sarajevo, potpisan dana 11. marta 2021. godine u Sarajevu i dana 17. marta 2021. godine u Luksemburgu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Ugovora u prijevodu glasi:

Interni nivo klasifikacije EIB-a: Za korporativnu upotrebu

Broj ugovora (FI N°) 91.775

Operativni broj (Serapis N°) 2019-0820

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2408-34/21
16. jula 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Milorad Dodik, s. r.

1 http://www.eib.org/projects/publications/guide-to-procurement.htm. Napomena: važeća verzija je verzija Vodiča koja je na snazi u vrijeme nabavke u okviru projekta.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!