Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 4. stav (5) Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05, 103/09 i 90/16) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 126. sjednici održanoj 28.12.2017. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O IMENOVANJU SAVJETODAVNE KOMISIJE ZA DUG


Član 1.
(Imenovanje članova Savjetodavne komisije za dug)

U Savjetodavnu komisiju za dug (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuju se:

a) U ime Vijeća ministara Bosne i Hercegovine:

1) VJEKOSLAV BEVANDA, ministar finansija i trezora BiH- predsjedavajući Komisije;

2) ZAKIRA MURATOVIĆ, pomoćnica ministra - član Komisije;

3) BORIS RAIĆ, savjetnik ministra finansija i trezora BiH-zamjenik predsjedavajućeg Komisije;

4) DRAGANA LAŽETIĆ, šefica odsijeka - zamjenik člana Komisije.

b) Ispred Centralne banke Bosne i Hercegovine:

1) SARAČEVIĆ BELMA, rukovodilac Službe za odnose BiH s međunarodnim finansijskim institucijama - član Komisije;

2) VASILIJA ARAPOVIĆ, ekonomski istraživač-ekspert u Uredu vodećeg ekonomiste- zamjenik člana Komisije.

c) Ispred Federacije Bosne i Hercegovine:

1) JELKA MILIĆEVIĆ, federalna ministrica finansija - član Komisije;

2) SAMIR BAKIĆ, pomoćnik federalne ministrice finansija - član Komisije;

3) MENSURA KOŽO, šefica Odsjeka za izmirenje duga, -zamjenik člana Komisije;

4) VEDAD NEZIRIĆ, šef Odsijeka za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj -zamjenik člana Komisije.

d) Ispred Republike Srpske:

1) Dr ZORAN TEGELTIJA, ministar finansija Republike Srpske - član Komisije;

2) MILORAD ĐURĐEVIĆ, pomoćnik ministra finansija - član Komisije;

3) NENA CRNIĆ, načelnica u Resoru za trezor Ministarstva finansija- zamjenik člana Komisije;

4) TATJANA OSTOJIĆ, načelnica u Resoru za upravljanje dugom u Ministarstvu finansija - zamjenik člana Komisije.

e) Ispred Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine:

1) MATO LUČIĆ, direktor Direkcije za finansije Brčko Distrikta BiH - član Komisije; 2) OSMAN OSMANOVIĆ, direktor Trezora Brčko Disrikta BiH- zamjenik člana Komisije.

Član 2.
(Stupanje na snagu i objava Rješenja)

(1) Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Savjetodavne komisije za dug ("Službeni glasnik BiH", broj 58/16).

(2) Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 323/17
28. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!