Službeni glasnik BiH, broj 10/20

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 05-07-1-1827-43/16 od 15. juna 2016. godine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 19. septembra 2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENAMA ODLUKE O FORMIRANJU KOORDINACIONOG ODBORA BOSNE I HERCEGOVINE ZA IMPLEMENTACIJU PLANA UPRAVLJANJA ZA NEKROPOLE SA STEĆCIMA IZ BOSNE I HERCEGOVINE UPISANE NA LISTU SVJETSKE BAŠTINE


Član 1.


U Odluci o formiranju Koordinacionog odbora Bosne i Hercegovine za implementaciju Plana upravljanja za nekropole sa stećcima iz Bosne i Hercegovine upisane na Listu svjetske baštine ("Službeni glasnik BiH", broj 20/17) u članu 2. stav (1) tač. a) i f) mijenjaju se i glase:

"a) Suvad Džafić, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine;

f) Ante Vujnović, Federalno ministarstvo kulture i sporta i Zavod za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine;".

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 188/19
19. septembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!