Službeni glasnik BiH, broj 17/19

Na osnovu člana 5. stav 3. Statuta Komisije, Komisija za računovodstvo i reviziju BiH i odredbi člana 2. Poslovnika o načinu konstituisanja i rada KRRBiH br. 138-1/12 od 27.12.2012. g., Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je, na svojoj sjednici održanoj dana, 26.2.2019. godine, donijela


ODLUKU


O RAZRJEŠENJU GENERALNOG SEKRETARA KOMISIJE


Član 1.


Mirela Bojić, dipl. pravnik, razrješava se s funkcije generalnog sekretara Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, s danom, 28.2.2019. godine.

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


S obzirom da je članom 5. stav 3. Statuta Komisije propisano da se svake godine bira novi predsjedavajući i generalni sekretar, a da sjedište generalnog sekretara određuje predsjedavajući, Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je razriješila Mirelu Bojić s funkcije generalnog sekretara Komisije, jer joj mandat na koji je imenovana ističe s danom 28.2.2019. godine, pa je odlučeno kao u dispozitivu.

Broj 110-2/19
26. februara 2019. godine


Predsjedavajući
Komisije za računovodstvo i reviziju BiH
Prof. dr. Novak Kondić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!