Službeni glasnik BiH, broj 30/18

Na osnovu člana 17. stav 1. tačka (1), a u vezi sa članom 33. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 66. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17 i 88/17), Vijeće je, na sjednici održanoj 18.4.2018. godine, donijelo


ODLUKU


O PRODUŽENJU MANDATA DODATNOJ SUTKINJI U KANTONALNOM SUDU U TUZLI


I


Produžava se mandat Mersidi Sušić, dodatnoj sutkinji u Kantonalnom sudu u Tuzli, na period od dvije (2) godine.

II


Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine utvrdilo je da su ispunjeni svi potrebni uslovi za produženje mandata dodatnoj sutkinji, uzevši u obzir i činjenicu da je imenovana u proteklom mandatu pokazala stručnost u izvršenju zadataka, te savjestan i odgovoran odnos prema poslu, kao i spremnost za obavljanje dužnosti dodatnog sudije u narednom periodu.

III


Imenovanoj se produžava mandat sa danom 15.5.2018. godine i dužnost će obavljati do 15.5.2020. godine.

IV


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

V


U skladu sa članom 45. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, ova Odluka biće objavljena u "Službenom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vijeća dostupnim javnosti.

Broj 06-07-2-1090-2/2018
18. aprila 2018. godine


Predsjednik
Milan Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!