Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 126. sjednici održanoj 28.12.2017. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMJENIKA DIREKTORA INSTITUTA ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Ljubomir Marjanović, imenuje se za vršioca dužnosti zamjenika direktora Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, počev od 01.01.2018. godine, a najduže do tri mjeseca.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 293/17
28. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!