Službeni glasnik BiH, broj 26/24

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 55a. st. 2. i 3. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 43. sjednici održanoj 19.3.2024. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ZASTUPNIKA/AGENTA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

1. Za vršioce dužnosti zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava imenuju se:

a) Monika Mijić, rukovoditeljica Ureda;

b) Amer Hasanefendić, zastupnik;

c) Bojan Bajić, zastupnik.

2. Vršioci dužnosti iz tačke 1. ovog rješenja imenuju se do okončanja konkursne procedure za imenovanje zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava, a najduže na period od tri mjeseca.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 61/24
19. marta 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!