Međunarodni ugovori, broj 7/21

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 28. aprila 2021. godine, i na 18. sjednici Doma naroda, održanoj 27. maja 2021. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU PRVOG AMANDMANA NA SPORAZUM O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM PROGRAMOM STAMBENOG ZBRINJAVANJA I U VEZI SA ŠESTIM POTPROJEKTOM U OKVIRU PROJEKTA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Prvog amandmana na Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja i u vezi sa šestim potprojektom u okviru Projekta stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini, potpisanog 16. marta 2021. godine u Parizu i 25. marta 2021. godine u Sarajevu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-21-1-835/21
27. maja 2021. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!