Službeni glasnik BiH, broj 2/20

Na osnovu članova 11. i 12. tačke c) Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05), člana 15. Zakona o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu ("Službeni glasnik BiH", broj 14/05), te člana 32. stav 1. tačka a) i b) Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i 22/14), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 52. vanrednoj sjednici, održanoj 27. decembra 2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O IMENOVANJU ŠEFA DIJELA KONTINGENTA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U MISIJI PODRŠKE MIRU "ODLUČNA PODRŠKA" U ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTAN


Član 1.
(Predmet)

Ovom odlukom imenuje se šef dijela kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji podrške miru "Odlučna podrška" u Islamskoj Republici Afganistan (u daljem tekstu: Misija RSM).

Član 2.
(Šef dijela kontingenta)

Pukovnik Zdenko Vidaković imenuje se za šefa dvanaeste rotacije grupe oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji RSM.

Član 3.
(Mandat)

Šef dijela kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine imenuje se na period trajanja mandata dvanaeste rotacije grupe oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji RSM.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-1-4544-15/19
27. decembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Željko Komšić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!