Službeni glasnik BiH, broj 54/18

Na osnovu člana 15. stav (1) Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 41/16) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Direkcije za evropske integracije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 148. sjednici, održanoj 03.07.2018. godine, donijelo


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU MINIMUMA PROCESA RADA U DIREKCIJI ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ZA VRIJEME ŠTRAJKA


Član 1.
(Predmet)

Ovom odlukom utvrđuje se minimum procesa rada u Direkciji za evropske integracije (u daljnjem tekstu: Direkcija) za vrijeme trajanja štrajka zaposlenih u Direkciji.

Član 2.
(Upotreba muškog i ženskog roda)

Izrazi koji su u ovoj odluci, radi preglednosti, dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Minimum procesa rada)

(1) Zaposleni u Direkciji mogu početi štrajk, ako se osigura minimum procesa rada svih organizacionih jedinica Direkcije.

(2) Minimum procesa rada u Direkciji za vrijeme trajanja štrajka podrazumijeva prisustvo na poslu najmanje jednog zaposlenog na Protokolu Direkcije kao i najmanje po jednog šefa unutrašnje organizacione jedinice unutar svake osnovne organizacione jedinice Direkcije.

(3) Direktor Direkcije, u slučaju potrebe, može rasporediti zaposlene iz stava (2) ovog člana na odgovarajuća radna mjesta kako bi se osigurao minimum procesa rada za vrijeme štrajka, ako se do početka štrajka spor ne riješi mirnim putem.

(4) Direktor Direkcije ne može odrediti članove štrajkaškog odbora da rade u smislu stava (1) ovog člana bez saglasnosti štrajkačkog odbora.

(5) Za vrijeme trajanja štrajka direktor Direkcije i organizator štrajka dužni su sarađivati radi osiguranja minimuma procesa rada.

Član 4.
(Provođenje Odluke)

Za provođenje ove odluke zadužuje se Direkcija.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 118/18
03. jula 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!