Međunarodni ugovori, broj 7/20

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 7. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 11. marta 2020. godine, i na 6. sjednici Doma naroda, održanoj 28. maja 2020. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU I PROJEKTU IZMEĐU KfW-a, FRANKFURT NA MAJNI (KfW), I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA (ZAJMOPRIMAC), I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA, I ELEKTROPRIVREDE HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG-BOSNE D.D. MOSTAR (AGENCIJA ZA IZVRŠENJE PROJEKTA) U IZNOSU OD 15.000.000,00 EURA - REHABILITACIJA I MODERNIZACIJA PUMPNO-AKUMULACIONE HIDROELEKTRANE ČAPLJINA


Broj 01,02-21-1-499/20
28. maja 2020. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!