Međunarodni ugovori, broj 6/20

Na osnovu člana V. 3 d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Paralamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ( Odluka broj: 01,02-05-2-2551/18 od 20. decembra 2019. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 8. redovnoj sjednici održanoj 3. februara 2020. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 6 NA SPORAZUM O FINANSIRANJU OD 27.2.2006. GODINE ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, I KfW-a, FRANKFURT NA MAJNI ("KfW"), KAO UGOVORNIH STRANA ZA EVROPSKI FOND ZA BOSNU I HERCEGOVINU


Član 1.


Ratifikuje se Amandman broj 6 na Sporazum o finansiranju od 27.2.2006. godine zaključen između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, i KfW-a, Frankfurt na Majni ("KfW"), kao ugovornih strana za Evropski fond za Bosnu i Hercegovinu, potpisan u Sarajevu 23. maja 2018. godine, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Amandmana u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH – Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-290-33/20
3.februar 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Željko Komšić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!