Službeni glasnik BiH, broj 34/24

Na osnovu člana 2. i 19. Zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 8/02, 10/02, 44/04, 109/09 i 47/14), a u vezi sa članom 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH" broj 32/02, 102/09 i 72/17), člana 28. stav (2) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine broj 03-34-2-1063-8/23 od 25.04.2024. godine, pravobranilac Bosne i Hercegovine dana 10.05.2024. godine donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA-POMOĆNIK PRAVOBRANIOCA

1. Andrej Herceg imenuje se na radno mjesto rukovodećeg državnog službenika-pomoćnik pravobranioca Bosne i Hercegovine u Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine, počev od 03.06.2024. godine.

2. Imenovanom pripada plata iz B6 platnog razreda, kao i druga prava i obaveze u skladu sa važećim propisima.

3. Ovo rješenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-34-3-PBiH-216/24
10. maja 2024. godine
Sarajevo


Pravobranilac
Bosne i Hercegovine
Almina Pilav

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!