Službeni glasnik BiH, broj 10/20

Na osnovu člana 17. stava (3) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 84/19) i člana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve za 2019. godinu, broj 01-50-1-4544-3/19 od 27.12.2019. godine, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE


Član 1.
(Predmet odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, u iznosu od 1.000,00 KM, Bošnjačkoj zajednici kulture "Preporod" iz Glamoča, na ime podrške za organizaciju manifestacije Glamočko ljeto 2019.

Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiroračun Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" Glamoč.

Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)

Obavezuje se Bošnjačka zajednica "Preporod" Glamoč da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-16-1-4835-4/19
27. decembra 2019. godine
Sarajevo


Član Predsjedništva BiH
Šefik Džaferović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!