Međunarodni ugovori, broj 8/21

Na temelju člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-1030/21 od 27. maja 2021. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 131. vanrednoj sjednici, održanoj 15. juna 2021. godine, donijelo je


ODLUKU


O RATIFIKACIJI UGOVORA O GRANTU (PROJEKAT KORIDOR Vc2, PODDIONICA BUNA - POČITELJ) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIJSKU PODRŠKU IZ PROGRAMA EVROPSKI ZAJEDNIČKI FOND ZA ZAPADNI BALKAN


Član 1.


Ratifikuje se Ugovor o grantu (Projekat Koridor Vc2, Poddionica Buna - Počitelj) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijsku podršku iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan, koji je potpisan dana 10. marta 2021. godine, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objave.

Broj 01-50-1-2012-9/21
15. juna 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Milorad Dodik, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!