Međunarodni ugovori, broj 7/20

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 5. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 26. februara 2020. godine, i na 6. sjednici Doma naroda, održanoj 28. maja 2020. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU I PROJEKTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE (PRIMALAC), KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, REPUBLIKE SRPSKE (REPUBLIKA SRPSKA), KOJU ZASTUPA MINISTARSTVO FINANSIJA, I GRADA GRADIŠKE (AGENCIJA ZA REALIZACIJU PROJEKTA), KOJI ZASTUPA GRADONAČELNIK, I KfW-a, FRANKFURT NA MAJNI (KfW), U IZNOSU OD 10.266.845,46 EURA - PRIKUPLJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA GRADIŠKA - FAZA 1


Broj 01,02-21-1-363/20
28. maja 2020. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!