Međunarodni ugovori, broj 5/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj: 01,02-05-2-718/18 od 18. aprila 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 47. redovnoj sjednici, održanoj 10. maja 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI AMANDMANA BR. 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE DANA 19. MAJA 2014. GODINE U SARAJEVU I 5. JUNA 2014. GODINE U LUKSEMBURGU ("UGOVOR O FINANSIRANJU") – DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE BiH/C (Fi 82.304 – SERAPIS 2010-0562)


Član 1.


Ratifikuje se Amandman br. 1 na Ugovor o finansiranju, zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke 19. maja 2014. godine u Sarajevu i 5. juna 2014. godine u Luksemburgu ("Ugovor o finansiranju") - Distribucija električne energije BiH/C (Fi 82.304 – SERAPIS 2010-0562), potpisan 8. septembra 2017. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Amandmana u prijevodu glasi:

Члан 3.


Ова Одлука биће објављена у "Службеном гласнику БиХ" - Међународни уговори на српском, босанском и хрватском језику и ступа на снагу даном објављивања.

Број 01-50-1-1770-18/18
10. маја 2018. године
Сарајево


Предсједавајући
Бакир Изетбеговић, с. р.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!