Službeni glasnik BiH, broj 23/18

Na osnovu člana 28. stav 2. i člana 34. stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), člana 17. i člana 24. stav 3. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i tačke IX stav 1. Odluke o Generalnom sekretarijatu ("Službeni glasnik BiH", broj 41/03), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 137. sjednici održanoj 28. marta 2018. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O IMENOVANJU GENERALNOG SEKRETARA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

1. ROBERT VIDOVIĆ, imenuje se za generalnog sekretara Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na mandatni period od pet godina.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu 01.04.2018. godine i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 36/18
28. marta 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!