Službeni glasnik BiH, broj 18/20

Na osnovu člana 7. stav (7) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16 ,72/17 i 25/18) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, na 3. sjednici, održanoj 30.01.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU VISINE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA BOSNE I HERCEGOVINE U 2019. GODINI


Član 1.
(Predmet Odluke)

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se visina osnovica za obračun plata osoblјu zaposlenom u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine za budžetsku 2019. godinu.

(2) Visina osnovice za svako diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine utvrđuje se kako slijedi:

R.b.

ZEMLJA/SJEDIŠTE DKP BiH

VISINA OSNOVICE U KM

1

2

3

1

AUSTRALIJA, KANBERA

1.337

2

AUSTRIJA, BEČ

1.467

3

BELGIJA, BRISEL

1.467

4

BUGARSKA, SOFIJA

1.239

5

CRNA GORA,PODGORICA

1.206

6

ČEŠKA REPUBLIKA, PRAG

1.369

7

DANSKA, KOPENHAGEN

1.565

8

EGIPAT, KAIRO

1.288

9

FRANCUSKA, PARIZ

1.467

10

FRANCUSKA, STRAZBUR

1.467

11

GRČKA, ATINA

1.206

12

HOLANDIJA, HAG

1.386

13

HRVATSKA, ZAGREB

1.386

14

INDIJA, NJU DELHI

1.304

15

INDONEZIJA, DŽAKARTA

1.369

16

IRAN, TEHERAN

1.418

17

ITALIJA, RIM

1.337

18

ITALIJA, MILANO

1.337

19

IZRAEL, TEL AVIV

1.532

20

JAPAN, TOKIO

1.777

21

JORDAN, AMAN

1.483

22

KANADA, OTAVA

1.402

23

KATAR, DOHA

1.695

24

KINA, PEKING

1.614

25

KUVAJT, KUVAJT

1.402

26

LIBIJA, TRIPOLI

1.255

27

MAĐARSKA, BUDIMPEŠTA

1.239

28

MALEZIJA, KUALA LUMPUR

1.386

29

MAKEDONIJA, SKOPJE

1.239

30

NORVEŠKA, OSLO

1.467

31

NJEMAČKA, BERLIN

1.337

32

NJEMAČKA, MINHEN

1.337

33

NJEMAČKA, FRANKFURT

1.337

34

NJEMAČKA, ŠTUTGART

1.337

35

PAKISTAN, ISLAMABAD

1.271

36

POLJSKA, VARŠAVA

1.190

37

RUMUNIJA, BUKUREŠT

1.076

38

RUSIJA, MOSKVA

1.483

39

SAD, NJUJORK

1.630

40

SAD, ČIKAGO

1.434

41

SAD, VAŠINGTON

1.434

42

SAUDIJSKA ARABIJA, RIJAD

1.483

43

SLOVENIJA, LJUBLJANA

1.320

44

SRBIJA, BEOGRAD

1.271

45

SVETA STOLICA, VATIKAN

1.337

46

ŠPANIJA, MADRID

1.288

47

ŠVEDSKA, ŠTOKHOLM

1.402

48

ŠVICARSKA, BERN

1.663

49

ŠVICARSKA, ŽENEVA

1.663

50

TURSKA, ANKARA

1.174

51

TURSKA, ISTANBUL

1.174

52

UAE, ABU DABI

1.630

53

VELIKA BRITANIJA, LONDON

1.614

 Član 2.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se nakon usvajanja Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

VM broj 10/20
31. januara 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!