Službeni glasnik BiH, broj 77/18

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 28. stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine (broj 03-34-2-550-10/18 od 17.10.2018. godine), ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine donosi


RJEŠENЈE


O IMENOVANJU RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA - POMOĆNIK MINISTRA U SEKTORU ZA BILATERALNE ODNOSE U MINISTARSTVU VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

1. AHMET HALILOVIĆ, imenuje se za rukovodećeg državnog službenika - pomoćnik ministra u Sektoru za bilateralne odnose u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, počev od 19.10.2018. godine.

2. Imenovanom rukovodećem državnom službeniku iz tačke 1. ovog rješenja pripada plaća iz B6 platnog razreda, kao i druga prava i obaveze u skladu s važećim propisima.

3. Žalba na ovo rješenje ne odgađa njegovo izvršenje.

4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje su "Službenom glasniku BiH".

Broj 09/1-21-34-2-33640-1/18
19. oktobra 2018. godine
Sarajevo


Ministar
Igor Crnadak, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!