Međunarodni ugovori, broj 3/18

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 37. sjednici Doma naroda, održanoj 17. aprila 2018. godine, i na 60. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. aprila 2018. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU I PROJEKTU IZMEĐU KfW-a, FRANKFURT NA MAJNI (KfW), I BOSNE I HERCEGOVINE (PRIMALAC), KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA, I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (FEDERACIJA), KOJU PREDSTAVLJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA, I GRADA ZENICA (AGENCIJA ZA PROVOĐENJE PROJEKTA), KOJI PREDSTAVLJA GRADONAČELNIK, U IZNOSU OD 13.016.696,80 EURA (INVESTICIJE) I 500.000,00 EURA (PRATEĆE MJERE) - PRIKUPLJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA, ZENICA


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine (primalac), koju predstavlja Ministarstvo fmansija i trezora, i Federacije Bosne i Hercegovine (Federacija), koju predstavlja Federalno ministarstvo fmansija i Grada Zenica (agencija za provođenje projekta), koji predstavlja gradonačelnik, u iznosu od 13.016.696,80 eura (investicije) i 500.000,00 eura (prateće mjere) - Prikupljanje i tretman otpadnih voda, Zenica, potpisanog 30. oktobra 2017. i 8. novembra 2017. godine u Sarajevu, 13. novembra 2017. godine u Frankfurtu na Majni i 26. oktobra 2017. godine u Zenici.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" - Međunarodni ugovori.

Broj 01,02-05-2-717/18
18. aprila 2018. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Mladen Bosić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlametnarne skupštine BiH
Mr. Ognjen Tadić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!